Brexit skaber uden tvivl en bølge af usikkerheder i fødevareindustrien. Hvordan vil fødevarevirksomheder blive påvirket af et no-deal scenario? Hvad vil der ske med landmændene, fiskerne? Vil fødevareomkostningerne stige? Fødevareindustrien har alle sine væv sammenblandet mellem UK og EU forsyningskæder. I mellemtiden har britiske parlamentsmedlemmer stemt med et flertal til at anmode om en forlængelse af hele processen i et forsøg på ikke at forlade med et no-deal scenario. Brexits indvirkning på fødevareforsyningskæden har forskellige scenarier hvilket afspejles her, i et forsøg på at få indsigt i de rigtige beslutninger, fødevarevirksomheder skal tage i disse risikable tider.

Det største Brexit-tab vil blive taget af fødevarevirksomheder med komplekse forsyningskæder. Fabrikanter og fødevarevirksomheder bliver nødt til at være bedre forberedt på hvad der skal ske, det være sig en hård eller blød Brexit. Vil vi se et skift hen imod flere lokale produkter?

Dette vil formentlig ikke rigtig vil have stor effekt heller, da regeringen eller leverandørerne formentlig ikke er så kortsynede, at de gør det uforholdsmæssigt dyrt at gøre forretninger med Europa efter Brexit. Valutakursudsving vil være den største indvirkning på dette og omkostningerne ved at drive forretning. Tarifferne vil blive skåret til nul på 87% af importen til Storbritannien som led i en midlertidig no-deal plan. Friske råvarer vil sandsynligvis være de mest effektive på grund af begrænsninger på lokalforsyningen, f.eks. appelsiner og forsinkelser i havnen. Selvom tidsfrister kan lide efter Brexit, hvis der ikke er opnået enighed. Igen vil det fungere ret hurtigt, da det ikke er i nogen interesse at gøre dette værre end det skal være.

Hvordan vurderer risikovurderingen og planlægningen af ​​usikkerheder, hvordan dette skift påvirker fødevarevirksomhederne strategisk og beredskabsplanlægning?

De fleste fødevarevirksomheder vil, når det er muligt, være i stand til at styre risici ved at modregne leverandører i Europa mod lokale, hvor det er muligt. Som nævnt ovenfor vil dette sandsynligvis udgøre meget lille ændring. Fødevarevirksomheder kan ikke købe meget ekstra lager, da udløb vil være et større problem end udbudsproblemer.

Det forventes, at den britiske landbrugsindustri vil blive ramt af et indtægtstab på 60%, og at konkurrence med EU-landmænd stort set vil forsvinde. Hvordan vil dette påvirke landbrugsindustrien?

Dette vil kun føre til en forandring i fokus for landmændene fra potentielt tab af markedsprodukter til lokale salgsprodukter.

At gå videre til et andet udfordret emne, fiskeriindustrien. Fisk er en af ​​de mest regulerede og beskyttede industrier inden for EU. Når Storbritannien forlader EU, tager de deres farvande og de eksklusive rettigheder til at sælge i Storbritannien. Hvordan skal fiskeriet håndtere disse ændringer?

De fleste produkter, der sendes til Europa i øjeblikket, vil fortsætte, da disse er premiumprodukter. Markedet i Storbritannien er åbent for mangfoldighed, og disse produkter kan sælges på hjemmemarkeder.

I et forsøg på at lukke handelen,  handler udenlandske lande hurtigere. Der tales ofte om svækkede fødevaresikkerhedsstandarder efter Brexit. Fødevarer reguleres for det meste af de store EU-fødevaresikkerhedsstyrelser.

Kan Storbritannien kontrollere alle indkøbsregler? Vil importen af ​​billigere råvarer i Storbritannien fjerne fødevaresikkerhedsstandarderne?

Formentlig ikke. Fødevaresikkerhed er nøglen til Storbritannien og på ingen måde ville de lade det slippe. Alle EU-regler vil blive britisk lov efter Brexit.

Fødevareomkostningerne presser fødevareleverandører, som derefter overfører disse omkostninger til deres kundebase. I så fald kan eksporten blive en levedygtig mulighed. Man kan allerede se resultaterne heraf med mange virksomheder, der forlader Storbritannien for EU eller reducerer fremstillingen.

Hvordan vil disse omkostninger påvirke fødevarevirksomheder?

I starten ville omkostningerne stige for forbrugeren. Det var en lignende sag, da euroen blev introduceret år tilbage. På et tidspunkt ville markederne afregne, og der vil tilmed ske en stigning i eksporten fra Storbritannien til lande uden for EU, eller EU ville forhandle handelsaftaler.