Mejeri – en vigtig drivkraft for fødevareøkonomien

Mejeriindustrien har i mange år været kendt som et vigtigt marked inden for fødevareindustrien. Efterspørgslen på mejeriprodukter stiger verden over på daglig basis. Sektoren er involveret i produktionen af frisk mælk og kærnemælk, yoghurt, vanillecreme eller produkter som smør, kondenseret og tørret mælk eller ost. Nogle gange handler det udelukket om emballering af mejeriprodukter eller ingredienser. I sidste ende distribueres produktet til detail-, hospitals-, fødevareoutlets eller andre fødevarevirksomheder i ind- og udland.

  • 493, 84 millioner tons komælk (Mængden af komælk produceret årligt på verdensplan)

  • 200 liter mælk om året (Mængden en gennemsnittelig malkeko producerer årligt)

  • 42 % europæisk markedsandel (Europa er den største mælkeproducent på verdensplan)

  • 30 % af al ost kommer fra Amerika (De er dermed den største osteproducent i verden)

  • 95 kg. mælkeprodukter (Vi spiser og drikker i gennemsnit 95 kg. mejeriprodukter pr. person pr. år)

  • 234 tons (Mængden, som det globale mejerimarked vil nå inden 2021)

osteproduktion

Udfordringer i mejeriindustrien

Mejerisektoren står over for typiske udfordringer, og disse problemer kræver specifikke softwarefunktioner. Tag f.eks. osteproduktion, som er en virkelig specifik disciplin. Specielt på grund af det faktum, at osten kan tørre ud, når den modnes. Men i dette regnestykke bør silostyring og svingende priser også tages i betragtning. En ting er sikkert: et flygtigt og mangfoldigt marked af denne karakter medfører specifikke udfordringer inden for en turbulent branche.

På mejerimarkedet forekommer der ekstreme prisudsving. I kender dem sikkert allerede. Enorme op- og nedture kan hurtigt komme og gå. Afskaffelse af mælkekvoten og indførelsen af fosfatreduktionsplanen har ført til udsving i antallet af køer pr. gård. Dette medfører forringede vilkår inden for mælkeforsyningen, som en konsekvens af de skærpede restriktioner. Mindre udbud på den ene side og en mere end stabil efterspørgsel efter mejeriprodukter på den anden side sikrer, at mælkepriserne er steget voldsomt og markant over den senere tid. 

Bæredygtighed er et vigtigt punkt på dagsordenen for mejerisektoren. Landmænd har arbejdet i årevis for at reducere drivhusgasser. En rapport med titlen ”A climate-friendly dairy sector in the Netherlands” blev for nyligt præsenteret af LTO-mælkeforsyningen og NZO. De store mejeriselskaber arbejder bæredygtigt hver dag. Fra et juridisk- og regeringsmæssigt synspunkt på den ene side, og på den anden side fra et samfundsmæssigt forventningsgrundlag. Som samfund bliver vi mere og mere miljøbevidste om den igangværende verden omkring os og her spiller driften af fødevarevirksomheder ind. Efterspørgslen efter bæredygtigt producerede produkter øges af den grund helt naturligt.  

Talrige slags slutprodukter eller halvfabrikata kan fremstilles af mælkens råmateriale. Om det er tørret pulver, mælk, desserter, ost eller smør. Når der produceres forskellige slags produkter, er det yderst vigtigt at kunne adskille produktionsstrømmene, så jeres virksomhed kan bevare et samlet overblik. 

Som mejeriselskab har I brug for gennemsigtighed i hele værdikæden. Hvor kommer jeres råvarer fra? Og hvor havner jeres produkter egentlig?  

Derudover stiller kunder, forbrugere og myndigheder stadig højere krav til kvalitet og fødevaresikkerhed: (HACCP, GMP+, ISO 22000, SKAL, Trustfeed osv.). Kvalitetssikring spiller en stadig mere fremtrædende rolle i denne proces. Ligesom med sporingsprocessen, hvorved registrering af alle trin i produktions- og transportkæden er blevet en nødvendighed. Ikke kun jeres egen produktion, men også hele vejen fra jord til bord. Så en varesporing skal kunne dokumentere hvorfra mælken kommer, vise hvilke ingredienser der er tilsat, til hvilke kunder der har modtaget produktet. Certifikater så vi kan dokumentere at vore produkter overholder vore kunders krav, samt en kvalitetssikring i hele den interne værdikæde fra indkøb til forsendelse af produkterne. 

Osteproducenter står sandsynligvis over for behovet for at veje genstande, hvorfor skalabrug er et vigtigt redskab. Hvert stykke ost har sin egen vægt, og I vil være sikre på, at den rigtige pris tildeles den rigtige vægt. Selv når osten skæres i mindre stykker eller efter udtørringsprocessen har fundet sted. I ønsker højest sandsynligt at tage jer af veje- og registreringsprocessen: både hurtigt og præcist – dette for at sikre, at jeres lagerniveauer konstant er opdaterede. Men denne udfordringer kræver et pålideligt registreringssystem. Derfor understøttes på en og samme tid afregning efter stk. og vægt. 

Brugen af antibiotika er blevet begrænset. Markedets efterspørgsel efter økologiske produkter fortsætter med at stige. I dagens samfund er det derudover også blevet en større forventning, at mælkeproducenter producerer produkter med mindre lugt, ammoniak og finere partikler for at reducere emissionerne.  

Data er overalt. Og flere og flere beslutninger skal træffes på endnu kortere tid. Som fødevarevirksomhed er det vigtigt, at I bliver fortrolige med dette aspekt. Databasen fortsætter med at vokse og vil herfra kun blive større. Og endnu vigtige er behovet for at få indsigt i de korrekte ledelsesoplysninger. Bestem jeres KPI’er, analyser jeres data og indfri jeres forventninger og ambitioner. Fordi viden og de rette ressourcer er nøglen! Derfor skal der altid være en nem og hurtig adgang til virksomhedens KPI’er og andre relevante nøgletal ved hjælp af f.eks. Power BI, således at vi hurtigt kan få overblikket, men også dykke ned i de detaljer, hvor det er nødvendigt.