Æg – din branche

I Danmark produceres forskellige typer af æg: overvejende er der tale om skrabeæg og økologiske æg, hvor forbrugerne i mindre grad køber ind på frilandsæg og buræg. Æg der sælges til forbrugerne eller storkøkkener, restauranter mm, kaldes ’konsumæg’ eller ’skalæg’. De fleste danske æg sælges som ’skalæg’, og kun de æg, der ikke har den rette kvalitet, f.eks. en lille revne i skallen eller er beskidt, slås ud, pasteuriseres og laves til produktæg. Størstedelen af æggene produceres hos ca. 160 professionelle ægproducenter i Danmark. Danmark har en stor tradition for produktion af æg, hvor der gennem årene har været specielt fokus på dyrevelfærd og ægproducenternes evne til at efterleve de skærpede kvalitetskrav. 

Fakta & tendenser i ægproduktion og -industri 

 • 3,5 millioner (Er det cirka antal af æglæggende høner i Danmark)

 • 70 tons (Er mængden af æg, der årligt produceres i Danmark)

 • 160 virksomheder (Er det cirka antal danske virksomheder, der beskæftiger sig med ægproduktion)

 • 327 styk (Er antallet af æg, som en økologisk høne gennemsnitligt lægger i sin levetid)

æg mælk ost

Udfordringer inden for ægproduktion og -industri 

Hver industri har sine egne specifikke udfordringer, men den største udfordring forbliver at producere tilstrækkeligt med mad og at brødføde vores befolkning. Og denne proces finder sted dagligt overalt i verden. Specifikke udfordringer fortsætter med at dukke op i sektoren for ægproduktion, hvor producenterne kommer til at skulle leve op til de skærpede krav fra forbrugerne og deres behov. For i sidste ende er det alligevel forbrugeren, der bestemmer markedets udvikling. 

Danske æg fra de autoriserede ægpakkerier er underlagt en omfattende kvalitetskontrol: 

 • En omfattende salmonellakontrol i alle led af produktionen, hvor det kun er æg fra salmonellakontrollerede besætninger, der leveres til pakkerierne og videre til detailhandlen. 
 • Producenten efterser og sorterer de nylagte æg. Snavsede og knækkede æg sorteres fra og æggene må ikke vaskes. 
 • Æggene køres i termobiler til ægpakkerierne, hvor de gennemlyses. Knækæg, æg med store protein- og blodpletter og æg med stor luftblære sorteres fra. 
 • Æg fra forskellige produktionsformer holdes adskilt, og produktionsformen fremgår af emballagen og af stemplet på selve ægget. 
 • Æggene sorteres efter kvalitet og vægt. Kun klasse ”Ekstra A” og klasse ”A” må sælges i detailhandlen. 
 • Æggebakkerne forsynes med pakkedato, sidste salgsdato og mindste holdbarhedsdato. 
 • Hele vejen fra producent til butik opbevares æggene ved max 12 grader – den såkaldte ”kølekæde”. 

Fødevaresikkerhed og kvalitet er et af de grundlæggende principper i fødevareindustrien. Stadigt skiftende kvalitetskrav gør det stadig sværere at opfylde disse kriterier. Der skal indgås solide aftaler med avlerne, når det kommer til disse problematikker. Ét af kravene er, at produktmærkaten indeholder de korrekte oplysninger: hvor kommer produktet fra? Hvad er produktets ernæringsmæssige værdi? Er produktet bæredygtigt, organisk og/eller sundt? Overholder produktet visse kvalitetsmærker? Er produktet produceret på en forsvarlig og sikker måde?  

Svarene på disse spørgsmål er en del af gennemsigtighed og datakvalitet; hvis jeres data er unøjagtige, kan kvaliteten af jeres produkt heller ikke garanteres. Og ved udgangen af dagen handler det alligevel om det tilbagevendende spørgsmål: har vi evnen til at sikre kvalitet? 

Kunder og myndigheder stiller stadig højere krav til kvaliteten i ægproduktion og den sikkerhed, som de forskellige processer er forbundet med. Hygiejne spiller en vigtig rolle i denne proces. Flere nylige hændelser i ægproduktionen har også ført til øgede kontrolprocedurer for fødevaresikkerhed på markedet. 

I disse tider bliver ægproducenter bedt om at tage en proaktiv stilling til emner som bæredygtighed og dyrevelfærd. Dette indbefatter ansvarlig transport, bedøvelse, korrekt indkvartering og kvalitetsfoder. Brug af antibiotika er også blevet begrænset. Markedsefterspørgslen på æg med økologisk- eller ”better life”-certificeringer fortsætter også med at stige.   

Fødevarevirksomheder fordobler deres indsats for at opnå en højere grad af kædeintegration. Det er altafgørende, at I kan spore jeres produkt fra ’gård’ til ’gaffel’ og holde vejen så kort som muligt. Bedre produktovervågning fører til større indsigt og derfor til en situation, hvor kvalitet kan garanteres, udbud og efterspørgslen er mere afstemt, genereret omkostningseffektivitet og større pålidelighed blandt kædepartnere. I sidste ender ønsker I alligevel, at forsyningskæden skal tilpasses optimalt ud fra kundens forventninger.