Frugt & Grønt – din branche

Ferskvareindustrien er et hurtigt voksende marked, delvist afhængigt af både lokal og international økonomisk udvikling. Procentdelen af forbrugere, der spiser mindre kød, øges støt, og det er en klar positiv udvikling for sektoren af friske produkter, da dette indebærer en overgang til vegetabilske proteiner. Tendensen medfører, at ferskproduktindustrien er en konstant voksende sektor. 

Industrien består af en stor gruppe af virksomheder, der hver har sig eget ekspertiseområde. Tag for eksempel et firma, der markedsfører eksotisk sydamerikansk frugt til detailhandlere i hele Europa, mens en anden virksomhed måske dyrker sine egne grøntsager på dansk jord. De høstede produkter kan derefter sælges via producenter eller endda direkte via en webshop. Og mangfoldigheden stopper ikke her – overvej virksomheder, der forarbejder og pakker frugt eller portioner, eller virksomheder, der sikrer, at din mango eller avocado kan købes i supermarkedet: moden og klar til spisning. Der skal ikke to meninger til før vi er enige om, at markederne er forskellige. En ting er dog sikkert: typen af mangfoldighed medfører specifikke udfordringer på alle markeder i disse foranderlige og turbulente tider.  

citroner
  • 258,44 milliarder (Er beløbet ferskvareindustrien forventes at nå op på inden 2021)
  • 2,7 millioner (Er antallet af producenter verden over med økologiske certificeringer. Det svarer til € 50,86 milliarder af det samlede marke)

  • 80 % (Af hele frugten sælges på verdensplan som ”hele” stykker frisk frugt)

  • 675 milliarder kg. frugt (Er mængden af frugt, der årligt produceres på verdensplan)

  • Bananer og meloner (Er de mest producerede frugter på planeten)

  • 5 styks dagligt (Er det minimale antal af stykker frugt og grøntsager, som de anbefales at spise dagligt for at reducere risikoen for hjerteanfald og for tidlig død)

Udfordringer i Frugt & Grønt industrien

Hver industri har sine egne specifikke udfordringer, men den største globale udfordring forbliver at producere tilstrækkeligt med mad og at brødføde vores befolkning. Og denne proces finder sted dagligt overalt i verden. Specifikke udfordringer fortsætter med at dukke op i sektoren for friske produkter, hvor alle samlet kommer til at skulle leve op til de skærpede krav fra forbrugerne og deres behov. For i sidste ende er det alligevel forbrugeren, der bestemmer markedets udvikling. 

Grøntsags- og frugtprocessen adskiller sig fra processen, der gør sig gældende for andre fødevarevirksomheder. I er sjældent ejer af et produktbatch, men I køber, modtager, behandler/pakker og sælger det derefter. Salget og omkostningerne ved et produktbatch er jeres ansvar at tage højde for. Priserne svinger dagligt, margener har tendens til at være lave og hver kunde eller forhandler er forskellig. I ved aldrig på forhånd, hvad margenen på et produkt er. Det er den margen, I laver på jeres produkter, der bestemmer, hvad avlerne får. Og I er selvfølgelig interesseret i det bedste udbytte for begge parter.  

Indkøb af frisk frugt kan være en grænseoverskridende proces. Et stadigt stigende antal af nye markeder dukker op i regioner, såsom Mellemøsten. Hård konkurrence gør det dog stadig sværere for jer som ferskproduktspecialister at finde producenter, der ønsker at forpligte sig til jeres virksomhed. Det betyder, at det også bliver sværere med løbende at kunne genopfylde lagerniveauer og sikre, at I kan levere den krævede kvalitet rettidigt. Forholdet mellem et handelsselskab, som jeres virksomhed og en producent, er af bemærkelsesværdig betydning. Så sørg for at udvise fuld gennemsigtighed over for jeres avlere – det giver ofte det bedste resultat! 

Projicering af kundernes efterspørgsel er et dagligdags problem, som enhver friskproduktsspecialist bliver nødsaget til at tage stilling til. I vil vide nøjagtigt, hvad I kan forvente, og derfor har I brug for at skaffe overblik. En af de logiske konsekvenser heraf ville være mindre madspild. Men på den anden side er frugt altid afhængig af vejrforhold samt andre faktorer. Det er her sourcing og forudsigelser af efterspørgsel bliver forbundet.  

Fødevaresikkerhed og kvalitet er et af de grundlæggende principper i fødevareindustrien. Stadigt skiftende kvalitetskrav gør det stadig sværere at opfylde disse kriterier. Der skal indgås solide aftaler med avlerne, når det kommer til disse problematikker. Ét af kravene er, at produktmærkaten indeholder de korrekte oplysninger: hvor kommer produktet fra? Hvad er produktets ernæringsmæssige værdi? Er produktet bæredygtigt, organisk og/eller sundt? Overholder produktet visse kvalitetsmærker? Er produktet produceret på en forsvarlig og sikker måde?  

Svarene på disse spørgsmål er en del af gennemsigtighed og datakvalitet; hvis jeres data er unøjagtige, kan kvaliteten af jeres produkt heller ikke garanteres. Og ved udgangen af dagen handler det alligevel om det tilbagevendende spørgsmål: har vi evnen til at sikre kvalitet? 

Jeres kunder afgiver deres ordre om morgenen den dag, hvor de har brug for produktet. Relaterbart? Det betyder, at I skal bevæge jer hurtigt. Men selv i tilfælde af, at I ved et uheld får leveret frugt af ringere kvalitet, vil I hurtigt sælge det til en køber med mindre strenge kvalitetskrav. Det er her behovet for fleksibilitet viser sig, hvor en hurtig adgang til dataoverblik er af største betydning. Friskproduktsvirksomheder deltager i stigende grad i kædeintegration for at opnå bedre kontrol over produkter og at optimere udbud og efterspørgslen optimalt med korte gennemløbstider. Så i sidste ende kan forsyningskæden bedre tilpasses kundens forventninger. 

Som specialister inden for friske produkter ønsker I højest sandsynligt overskuelig indsigt i jeres leveringsomkostninger for et produktbatch. I skal selv være i stand til at overvåge disse omkostninger, så I kan styre omkostningerne, der er forbundet med sourcing. På den anden side ønsker I også at have kundespecifikke salgsdata til jeres rådighed. Ved at samle disse perspektiver – levering og salg – får I specifik indsigt fra kundens proces til produktbatchregnskabet. I vil sikre, at alle i grove træk får adgang til det samme datasæt og fortsætter fra et enkelt udgangspunkt, så nøjagtige realtidsoplysninger kan leveres.  

Inden for branchen for friske produkter, er der bemærket en særlig hyppigt tilbagevendende tendens i sektoren. Råvarer i kasser er ofte af mindre værdi end kasserne i sig selv. Med andre ord er emballagestrømme også vigtige og værdifulde råvarestrømme. I skal være i stand til at registrere emballageaktivitet nøjagtigt, så I altid har et opdateret og afgørende overblik over alle gennemførte transaktioner. 

Hvordan kan I fortsat og stadigt tilføje værdi til jeres produkt? På markedet for friske produkter er dyrkning, vækst og/eller handel med betydelige mængder grøntsager og frugt et nøglespørgsmål. Derudover øges ønsket om bekvemmelighed fra kunderne. For at være og forblive konkurrencedygtige på dette flygtige marked er det afgørende at stræbe efter tildeling af merværdi til jeres produktportfølje. Et stigende antal friske produktionsvirksomheder bevæger sig mod salg af spiseklare eller økologiske produkter. De pakker forudskårne frugtstykker eller opnår et specifikt kvalitetsniveau ved at modne produktet selv. I nogle tilfælde vælger virksomheder at outsource emballagen, opbevaringen af letfordærvelige varer eller deres transportlogistik, så de kun skal fokusere på den højest mulige merværdi af deres egne produkter. 

Hos friskvareproducentvirksomheder og andre lignende organisationer kommer ordrer ofte ind dagen lang. Dette sker oftere end man lige tror: produktion baseret på projicering. Der findes ikke ret meget mere værdifuldt end at holde jeres planlægningsproces konstant opdateret. Ordrerne tilpasses hele dagen på basis af, hvad der faktisk er bestilt. Og generelt set: de ordrer, der kommer ind den ene dag, kommer ud den samme dag. Hurtig håndtering er virkelig vigtigt. På jeres lager ønsker I også at kunne håndtere store mængder hurtigt. Store ordrermængder betyder store mængder transaktioner, der skal behandles hurtigt og elektronisk.