Markedets stærkeste og mest fleksible forretningsløsning: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Med Microsoft Dynamics 365 Business Central får du både dit ERP- og CRM-system samlet i én og samme løsning. Med Dynamics har Microsoft skabt den næste generation af intelligente forretningsapplikationer, som kan lede jeres fødevarevirksomhed ind i og gennem den digitale transformation, som nutidens bevægelige fødevaremarked fordrer til. 

I Dynamics 365 Business Central er stærke ERP- og CRM-funktioner samlet i én overskuelig løsning, og således samler Microsoft alle de grundlæggende funktioner, som jeres fødevarevirksomhed har behov for. Styresystemet sørger samtidig for, at samtlige funktioner arbejder tæt sammen som apps på baggrund og basis af en fælles datamodel. 

Den fælles database sikrer, at udveksling af data mellem de enkelte apps ikke længere kræver integrationer. Det gør det overskueligt og nemt at vælge til og fra alt efter jeres behov, og dermed besidder Dynamics 365 den fleksibilitet og skalerbarhed, der kan understøtte og supporte jeres fødevarevirksomheds vækstspurt og digitale transformation. 

business central funktioner

Din fødevarevirksomheds mangfoldige muligheder med
Dynamics 365 Business Central
– din forretning i ét system med en lang række fordele

Forbinder hele virksomheden:

Forbinder hele virksomheden

Med Dynamics 365 er det muligt at dele data på tværs af enheder over alt i jeres forretning, hvilket gør det nemmere at nedbryde de traditionelle siloproblematikker, hvor i samtidig får skabt den nødvendige transparens på tværs af jeres fødevarevirksomheds forskellige afdelinger. 

Større tilgængelighed

Større tilgængelighed

Med en cloudbaseret løsning, er jeres fødevarevirksomheds medarbejdere ikke længere afhængig af at skulle være på kontoret for at tilgå og bruge systemet. Systemet er tilgængeligt overalt, på alle tidspunkter og på alle enheder. 

Skalerbarhed

Skalerbarhed

I kan nemt tilvælge de nødvendige applikationer, som jeres fødevarevirksomhed har brug for, samtidig med, at i løbende kan skrue op og ned for antallet af betalte licenser. Dynamics 365 som cloudbaseret løsning sikrer, at systemet understøtter jeres forretnings ambitioner om kontinuerlig vækst. 

Maksimer udbyttet af jeres data

Maksimer udbyttet af jeres data

Ved at samle kunde- og virksomhedsdata i én løsning, får I bedre overblik, bedre indsigt og flere muligheder for at drage nytte at jeres data på et strategisk plan. 

Forøget proaktivitet

Forøget proaktivitet

Den øgede dataindsigt gør det mere bekvemt og tilgængeligt at blive proaktiv i jeres beslutningstagen på tværs af enheder og funktioner i virksomheden. 

Cloudbaseret-system

Cloudbaseret-system

Dynamics 365 rykker alle forretningsapplikationerne i skyen, hvilket giver en række uomtvistelige fordele: ikke kun i form af øget tilgængelighed for virksomhedens medarbejdere, men også i forhold til eventuelle skaleringer af virksomhedens forretningsløsning i takt med, at virksomheden vækster og vokser. 

Dynamics 365 Business Central er født og opfostret som cloudbaseret løsning, men fungerer også ’on- premises 

I sin oprindelige form var Business Central-formatet etableret som en rendyrket cloud-løsning. Det medfører, at alle applikationerne i udgangspunktet ligger i skyen, som Microsoft hoster.
Så hvis jeres virksomhed har installeret en ældre udgave af Dynamics’ ERP-løsning, og tvivlen om, hvorvidt jeres fremtidige ERP-løsning skal være etableret i skyen, så bør du læse med her.
I dagens digitale verden, foreligger der nogle oplagte grunde til, at din virksomhed står stærkere med et datacenter i skyen (Business Central Online) sammenlignet med den tidligere anvende serverpark i virksomhedens kælder – dette af flere årsager: 

Gennemsnitligt foretager virksomheder opgradering af deres forretningsløsning hvert 5.-10. år, og har man som virksomhed gennemgået denne proces tidligere, så ved man også, hvor omkostningsfyldt, indviklet og tidskrævende processen kan være. Renovationen af en forældede løsning kan tage år, ligesom den kan virke opslidende og ressourcetung for vigtige nøgleansatte. Måske kender i selv processen fra jeres egen virksomhed? Når I igennem Dynamics 365 opgraderer til en såkaldt SaaS-løsning, hvor datacentrene lagres og opbevares i skyen, bliver det også den sidste store opgradering.  

Når en virksomhed implementerer eller opgraderer til en SaaS-løsning, er det slut med at fortvivle over de mulige risici, som den traditionelle serverløsning i kælderen indeholder. Løbende vil de store opgraderinger fra Microsofts systemer automatisk erstattes i en opdateringskalender, hvor små opdateringer vil blive kanaliseret direkte ud til kundens system. Virksomheder på Dynamics 365-platformen har altid ret til selv at vurdere, hvorvidt de nye funktioner fra opdateringerne skal implementeres og anvendes i deres eksisterende system i tilfælde af, at opdateringens indhold ikke er nødvendig for deres interne arbejdsprocesser. 

En løsning baseret på SaaS-modellen gør, at jeres virksomhed ikke er afhængig af fysiske opsætninger og installationer, hvorfor internetforbindelse er eneste krav for at kunne tilgå den pågældende forretningsløsning i skyen. Alle virksomhedens ansatte kan gennem brug af pc, tablets eller smartphones anvende løsningen, og dette er uanset hvor i verden, de befinder sig. Dette indbyder til, at arbejdet ikke bliver sat på standby, selvom den står på hjemmearbejde eller man sidder fanget i en lufthavn. Med cloud-løsningen er de sikkerhedsmæssige foranstaltninger også i højsædet, hvor den typiske loginmetode er gennem to-faktorgodkendelse. 

For år tilbage skælvede mange virksomheder ved tanken om, at deres følsomme forretningsdata skulle op og svæve i skyen under hvad der på daværende tidspunkt var kendt som ”usikker” og ”flyvsk” grund. Frygten for hacking-angreb og leaks af fortrolig information var naturligt nok til stede, men Microsoft har igennem en lang årrække investeret tungt i en sikker opbevaring af data. I dag kan man med god ro konkludere, at Microsofts overvågning af datacentre er en langt mere sikker og fortrolig løsning end virksomhedernes egne lokale serverparker. 

Microsofts leverede sikkerhedssoftware bliver konstant opdateret, ligesom de er under overvågning alle døgnets timer på alle årets dage. Og netop af disse sikkerhedsmæssige indgreb, kan du, som kunde, se ind i en løsning med høje sikkerhedsstandarder og en stabil ydeevne.  

Som virksomhed kan det fornemmes og fremkomme angstprovokerende at afgive suveræniteten og kontrollen fra egne serverparker til skyen, men som virksomhed vil I hurtigt erfare, at den velkendte kompleksitet formindskes, da det ikke længere er nødvendigt med tids- og ressourcespild på vedligeholdelse af serveren i kælderen. En øget mængde ressourcer giver derimod nærmere jeres virksomhed nogle positive fordele, hvor det atter er muligt at rette fokus på de kerneværdier, som virksomheden i tidernes morgen blev sat i verden på. 

I kender det sikkert: jeres virksomhed investerer stor likviditet i ekstra kvadratmeter, software, overvågning, backups, ligesom I skal tage højde for administrationen af uforudsete udgifter til vedligeholdelsesarbejdet med den lokale server i kælderen. Med en ERP-løsning implementeret i skyen, vil I fremadrettet have bedre prognoser og overblik over udgifterne. Hele jeres ERP-løsning vil nemlig ligge trygt og sikkert i skyen med en fast pris til hver enkelt tilkoblet bruger på månedlig basis. 

Dette giver jeres virksomhed muligheden og friheden til løbende at kunne vurdere, hvor mange betalende licenser I har aktiveret, hvilket kan reguleres og justeres i takt med virksomhedens udvikling. Månedsprisen pr. bruger er fast, og dette inkluderer også de løbende opdateringsabonnementer.  

Alt kommer ikke kun ned til, hvorvidt en ERP-cloudløsning kan sikre jeres virksomhed bedre ydeevne, højere grad af sikkerhed og bedre overblik over udgifter. Det handler måske i virkeligheden i højere grad om, hvad cloudløsningen kan bidrage med i accelerationen af jeres vækstspurt og hvilke konkurrencemæssige fordele løsningen medfører. 

Med en cloudløsning i Dynamics 365 vil alle jeres forretningsapplikationer blive placeret i skyen, og hvis I ligger inde med en cloud- og digitaliseringsstrategi, tager I pludselig et stort skridt, da alle jeres vigtigste og primære forretningsløsninger bliver placeret ét og samme sted. Med al data i skyen har I nemlig mulighed for hurtigt at kunne op- og nedskalere på blandt andet brugerlicenser, ydeevne eller den bagvedliggende teknik, hvilket gør det mere bekvemt og overskueligt at skulle tilpasse elementer som ændrede markedsvilkår, nye strategier inden for vækst eller fusioner. Cloud giver jeres virksomhed evnen til i hurtigere grad at tilpasse sig mere agilt, end hvis man eksempelvis sammenligner med de mere gammeldags og traditionelle on-premises-løsninger. Hele setuppet omkring cloud-løsningen giver jeres virksomhed større handlekraft i et bevægeligt og flygtigt marked, der i sidste ende kan give jer en masse værdifulde konkurrencefordele.  

Du kan læse mere om Microsoft Office 365 Business Centrals kapaciteter i denne guide

Få Guide