Fisk – din branche 

Mange fisk, skaldyr og krebsdyr bliver fanget til menneskeligt forbrug. Fisk forbruges i næsten alle lande over hele kloden. Det er en vigtig kilde til protein og andre nærringstoffer. Fiskesektoren som industri er involveret i jagt, opdræt, forarbejdning, konservering, opbevaring, transport, markedsføring eller salgs fisk og/eller fiskeprodukter. Ofte ser vi en kombination af disse forskellige aktiviteter. I sidste ende distribueres produktet til detail-, hospitals-, fødevareoutlets eller andre fødevarevirksomheder i ind- og udland. 

Fakta & tendenser i fiskeindustrien

  • 169 milliarder kilo fisk (Er den samlede mængde fanget og opdrættet fisk på verdensplan)

  • 55 % (Er procentsatsen for fisk, der fanges i naturen)

  • 45 % (Er procentsatsen for fisk, der opdrættes) 

  • +/- 21 millioner (Er antallet af fuldtidsfiskere over hele verden)

  • +/- 200 millioner (Er antallet af fiskeselskaber over hele verden)

  • 15 gram pr. person (Er det gennemsnitlige forbrug af fisk pr. dag)

  • 10 % (Er procentsatsen af alle fisk, som kommer fra fiskere med MSC-mærke)

  • 102 millioner tons (Er mængden af den formodede globale akvakulturproduktion inden 2026)

fiskeproduktion

Udfordringer i fiskeindustrien 

Inden for hver branche er der nogle specifikke problemer. Lige fra fisk og skaldyr til mejeriprodukter – friske produkter til kød. At brødføde verdens befolkning ser imidlertid ud til at være den største udfordring på nuværende tidspunkt. Og det er der ingen vej udenom: dag ind og dag ud. I fiskeindustrien er der en række sektorspecifikke områder, der spiller en væsentlig rolle. Bæredygtighed, korte ordrer og effektiv udskæring er måske de mest almindelige problematikker, som fiskeindustrien i øjeblikket står over for. 

Forbrugere og detailhandlere stiller stadig højere krav til fiskeproducenter. Forbrugeren er i spidsen og vælger i stigende grad at spise bæredygtig fisk og skaldyr med et MSC- eller ASC-mærke. Sporbarhed skal være rygraden i jeres back-office administration. I skaber en klar gennemsigtighed, når I blot er i stand til at registrere, hvor fisken blev fanget, og de oplysninger, der er knyttet til denne proces. Oplysninger, der også er vigtige ved køling, frysning og optøning. 

Fileterer eller forarbejder I jeres fisk og skaldyr på den mest fordelagtige måde? Og hvor effektivt arbejder i egentlig så? Ved at få indsigt i, hvor effektivt hver af jeres medarbejdere skiver fisk, kan I hæve jeres afkast betydeligt. Det fører til en klassisk win-win-situation. Der er meget snak om forurening af fisk og skaldyr i tiden – dette finder ofte sted på overfladen og kræver en rengøringsproces, der er højere hævet end den vanlige standard. 

Klienter og myndigheder stiller stadig højere krav til kvaliteten og sikkerheden af fisk og skaldyr. Som fødevarevirksomhed ved I bedre end nogen anden, at kvalitet bestemmes af fangstens placering, tid og metode. Heraf er kvaliteten af det vand, som fisken lever i, lige så vigtig et parameter. Kvalitetssikring af fisk ved modtagelse af fangsten, respekten for den kolde forsyningskæde og desinficering samt en undgåelse af krydskontaminering er af afgørende karakter. 

”Kun de friske fisk fortsætter med at svømme med strømmen,” siger de kloge. Generelt klassificerer vi fisk i kategorien ”fisk – kort holdbarhed”.  

Frisk fisk har pr. definition både et kort ordrekredsløb og en kort forsyningskæde. Frisk fisk kommer ind hver dag og har brug for øjeblikkelig frisk levering, men hver dag er anderledes. Det kan være yderst værdifuldt for jeres virksomhed, hvis I kan forudsige, hvad I har brug for at skære eller fange af fisk på en given dag. Ved pålidelig tilpasning af efterspørgsel og udbud kan I reducere madspild. 

I ferskfiskbranchen står I sandsynligvis over for behovet for at veje fiskemængder, hvorved brug af skalaer er fordelagtige. Hver fisk har sin egen vægt, og I vil naturligvis være sikre på, at den rigtige pris tildeles den rigtige vægt. I ønsker at tage jer af veje- og registreringsprocessen hurtigt og præcist, så jeres lagerniveau konstant er opdaterede. Denne udfordring kræver et pålideligt registreringssystem. 

Registrering af daglige priser, som nogle gange kan svinge hurtigt, er et område af kompleks karakter. Hvor nyttigt er det, når I effektivt og hurtigt kan tilpasse udbud og efterspørgsel? Prisfastsættelsen på fisk kan sammenlignes med de svingende priser på benzin og diesel. Indsigt i pålidelig og opdateret markedsinformation er vigtig for alle, der er involveret i indkøb og salg af fisk. Så spis fisk på en smart måde, når den er dig tilgængelig! 

Hver år fanges der cirka en billion fisk over hele verden. I Holland fanges der cirka fire milliarder fisk, og der opdrættes 10 millioner fisk hvert år. Fiskebestande har været udsat for overfiskning i årtier – det ser ud til, at dette billede er ved at ændre sig. Fiskekvoter og opmærksomhed på velvære bliver stadig vigtigere parametre. Disse problemer kræver et back-office administrationssystem, der har orden og styr på alle gældende processer. 

At nå strategiske mål bliver i stigende grad en udfordring. I dag har vi mindre tid til at levere og har brug for at tage beslutningerne hurtigere. Databasen i jeres virksomhed fortsætter med at vokse og bliver mindre og mindre håndterbar. Men det er vigtigt, at I tager de rigtige strategiske valg og operationelle beslutninger hurtigt. Det kan føles som en fisk i vandet, når I med et blink kan se, hvordan jeres virksomhed klarer sig.