Strømlinede workflows og statusstyring styrker din operationelle effektivitet

De sidste års undersøgelser taler sit klare og tydelige sprog.

En undersøgelse foretaget af B2B International (2023) kunne afsløre, at en solid opbygning af større lagerbeholdning var den mest succesrige strategi i forhold til at overvinde udfordringer i forsyningskæden, når det kommer til fødevare- og drikkevarevirksomheder.

For ved at hæve produktionsmålene, og dermed øge lagerbeholdningerne, opnåede respondenter i Nordamerika 2,1 % mere i omsætningsvækst, hvis man sammenligner med ligesindede virksomheder. Deres europæiske modparter, der også hævede produktionsmålene, oplevede en procentvis stigning på 1,8 % i forhold til deres konkurrenter på det europæiske marked.

Fremgangsmåden giver på mange områder rigtig god mening. Ophober du ekstra råvarer og færdigvarer på dit lager, vil du også opleve en større grad af modstandsdygtighed, når forstyrrelser i værdikæden opstår. For kommer du eksempelvis i materialemangel, kan du i værste tilfælde være nødt til at stoppe én af dine produktionslinjer, hvilket tydeligt kan ses på bundlinjen.

Det er vigtigt at huske på, at hvis målet er at øge dine faciliteters daglige output, kræver det af naturlige årsager også en højere grad af effektivitet, der kan sikres gennem strømlinede processer.

Er processerne sat i vater sikrer du, at dine ansatte hele tiden er på forkant med arbejdsopgaverne. Dine nøglemedarbejdere mister heller ikke overblikket over den aktuelle status for de mange igangværende arbejdsprocedurer: det kan være lige fra modtagelse af ingredienser til produktionskørsler eller kvalitetstjek.

Ethvert trin af dine kritiske processer skal gerne flyde problemfrit, og jo mere synlighed og transparens der skabes, jo større er sandsynligheden for, at I forøger jeres operationelle effektivitet.

Ønsker du at skabe en konkurrencedygtig forretning med høje standarder inden for procesområdet, kan du ikke sætte din lid til papirbaserede systemer og manuelle metoder. En brugervenlig og organisationsdækkende digital platform kan meget vel være din løsning!

I Notora specialdesigner vi ERP-løsninger, der er målrettet de specifikke udfordringer, som mange fødevare- og drikkevarevirksomheder konfronterer. Vi leverer ikke nogen standardløsning, men kombinerer vores Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning med specialbyggede funktionalitet, der gør livet som fødevarevirksomhed væsentligt mere behageligt.

For at du kan få en idé om, hvordan vi som ERP-leverandør kan hjælpe med at strømline dine workflows og effektivisere statusstyringen, vil vi nu gå i dybden med to funktioner, som vores samarbejdspartner fra Aptean Food & Beverage leverer: avancerede workflowhåndtering og statusstyring.

 

 

Smidige og brugervenlige workflows

Vores samarbejdspartner fra Aptean har med deres ”Food & Beverage”-løsning udviklet en applikation, der går under navnet ”Advanced Workflow Engine”.

Og hvad kan den så?

Jo, den kan forenkle og strømline selv de mest komplekse forretningsprocesser for derved at øge den operationelle effektivitet og minimere risikoen for menneskelige fejl, forsinkelser eller omarbejde.

Applikationen gør det nemmere at oprette strukturerede arbejdsprocedurer, der besidder nogle klare retningslinjer og parametre. Den fastlægger blandet et ”hvem”, ”hvad”, ”hvorfor” og ”hvornår” for hver handling, der er med til at opbygge en fælles forståelse for de forskellige deadlines og ansvarlige, der er involverede i den pågældende proces.

Når du vælger blandt de mange forskellige arbejdsgange og skabeloner, er det nu en mulighed at definere et ”hvem” ved at tildele ansvaret for en bestemt handling til en specifik medarbejder eller en ekstern kontaktperson. Modtageren vil derefter modtage en meddelelse på e-mail for at gøre dem opmærksomme på tildelingen, ligesom arbejdsopgaven automatisk vil ryge i deres ”kø” inde på selve ERP-platformen.

For at fastlægge et ”hvad”, der er knyttet til enhver handling, kan du vælge imellem en forskellig række af fastsatte arbejdsopgaver. Her kan du opsætte regler for automatiske udførelser af opgaver, som systemet selv går ind og varetager. I mellemtiden kan du jo så udnytte tiden ved at indstille et ”hvorfor”, ved at definere betingelserne for opgavens aktivering og betingelser. Disse skal være opfyldt, før opgaven aktiveres og herefter bliver sat i kø hos den udvalgte ansvarshavende.

Til sidst skal vi have defineret vores ”hvornår”, som kan gøres ved at bruge og indramme tidsbestemmelser. Du indstiller en given proces med et start- og et sluttidspunkt og inkluderer herefter nødvendige betingelser, der eksempelvis kan omhandle ”udførelsen af en separat opgave”. Systemet tager automatisk højde for ændringer i din tidsplan og opdaterer samtidigt fremtidige justeringer i et større ”workflow” baseret på de faktiske sluttidspunkter for tidligere udførte handlinger.

Med funktionaliteten fra Apteans ”avancerede workflow” er du nu i stand til at fastlægge de nærmere specifikationer for hver handling i dine processer, hvilket hjælper dig med at forbedre produktiviteten og fremme sammenhængen på kryds og tværs af din daglige drift.

Opnå større synlighed

Værktøjssættet til statusstyring, som ”Status Management” dækker over, hjælper dine nøglebeslutningstagere med at overvåge fremskridtene i dine processer på et detaljeret niveau. Samtidigt får dine fabriksarbejdere et let og tilgængeligt overblik og deres aktuelle prioriteter samt en rækkefølge over næste handlingspunkter. På mange måder fungerer modulet til statusstyring i overensstemmelse med det andet omtalte modul, ”Advanced Workflow”, da det skaber oversigt over, hvor langt de forskellige procedurer er på deres egne respektive tidslinjer.

Når du etablerer et ”workflow”, kan hele processen spores ved hjælp af løbende statusopdateringer, som giver de nødvendige detaljer. Derved kan dine medarbejdere observere og benytte nødvendig information, der kan være deres hjælpende hånd i forhold til at træffe de bedste beslutninger ud fra et dokumenteret grundlag. Du kan forudindstillet de nødvendige parametre, der skal være opfyldt, før en given proces kan fortsætte.

Inde i modulet for ”Advanced Workflows” er statusser angivet med farvekodede ikoner og kan filtreres for at identificere flaskehalse, forsinkelser eller manglende overdragelser. Alt tilsammen tjener funktionaliteten det større formål, at dine arbejdsprocesser skal holdes i gang, så din virksomhed bliver i stand til at indfri de ambitiøse produktionsmål.

Sæt Notora øverst på listen over ERP-leverandører til fødevarebranchen

I forhold til ERP-funktioner, der kan medvirke til at øge effektiviteten, er værktøjerne workflow- og statusstyring eminente redskaber, men vores værktøjskasse rummer endnu mere funktionalitet, der kan optimere og effektivisere din forretning.

Vi sørger for strømlinede automatiseringer af dine arbejdsprocesser, der kan udnyttes på ethvert niveau af din forsyningskæde og dermed frigøre det fulde potentiale af din forretning.

Om din ambition er at øge produktiviteten for at leve op til den nuværende efterspørgsel eller blot at opbygge en større lagerbeholdning, tilbyder vores fødevarespecifikke ERP-løsninger den funktionalitet, der skal medvirke til at opretholde din virksomheds konkurrencedygtighed på et ellers konkurrencestærkt fødevare- og drikkevaremarked.

Igennem samarbejdet med Aptean, der er international frontløber på udviklingen af fødevarespecifikke ERP-løsninger, har vi opbygget et stort branchekendskab, og er derfor helt indforstået med de mange unikke udfordringer, som størstedelen af branchen kæmper mod. Heldigvis har vi igennem mange års kollektiv erfaring også arbejdet henimod at skabe ERP-løsninger, der overkommer disse udfordringer!

Vi er i stand til at levere ”on premises ”-installationer, men tendensen de seneste år peger imod, at flere og flere implementeringer vil blive foretaget på cloud. Microsoft har da også selv været ude og forklare, hvordan cloudløsninger kan give din organisation bedre skalerbarhed, forbedret data- og cybersikkerhed og bredere tilgængelighed – og alle disse goder kan du nyde godt af uden de store krav til hardware.

Så hvad bliver din virksomheds næste step på den nødvendige digitaliseringsrejse?

Om det bliver on premises eller en løsning i ´’skyen’ vil du med vores digitale produktportfølje stå stærkt til fremtiden. Kontakt os i dag, hvis du er blevet mere nysgerrig på, hvordan vi sammen kan styrke effektiviteten gennem skræddersyet ERP-teknologi specialdesignet til fødevare- og drikkevarebranchen!

De sidste års undersøgelser taler sit klare og tydelige sprog.

En undersøgelse foretaget af B2B International (2023) kunne afsløre, at en solid opbygning af større lagerbeholdning var den mest succesrige strategi i forhold til at overvinde udfordringer i forsyningskæden, når det kommer til fødevare- og drikkevarevirksomheder.

For ved at hæve produktionsmålene, og dermed øge lagerbeholdningerne, opnåede respondenter i Nordamerika 2,1 % mere i omsætningsvækst, hvis man sammenligner med ligesindede virksomheder. Deres europæiske modparter, der også hævede produktionsmålene, oplevede en procentvis stigning på 1,8 % i forhold til deres konkurrenter på det europæiske marked.

Fremgangsmåden giver på mange områder rigtig god mening. Ophober du ekstra råvarer og færdigvarer på dit lager, vil du også opleve en større grad af modstandsdygtighed, når forstyrrelser i værdikæden opstår. For kommer du eksempelvis i materialemangel, kan du i værste tilfælde være nødt til at stoppe én af dine produktionslinjer, hvilket tydeligt kan ses på bundlinjen.

Det er vigtigt at huske på, at hvis målet er at øge dine faciliteters daglige output, kræver det af naturlige årsager også en højere grad af effektivitet, der kan sikres gennem strømlinede processer.

Er processerne sat i vater sikrer du, at dine ansatte hele tiden er på forkant med arbejdsopgaverne. Dine nøglemedarbejdere mister heller ikke overblikket over den aktuelle status for de mange igangværende arbejdsprocedurer: det kan være lige fra modtagelse af ingredienser til produktionskørsler eller kvalitetstjek.

Ethvert trin af dine kritiske processer skal gerne flyde problemfrit, og jo mere synlighed og transparens der skabes, jo større er sandsynligheden for, at I forøger jeres operationelle effektivitet.

Ønsker du at skabe en konkurrencedygtig forretning med høje standarder inden for procesområdet, kan du ikke sætte din lid til papirbaserede systemer og manuelle metoder. En brugervenlig og organisationsdækkende digital platform kan meget vel være din løsning!

I Notora specialdesigner vi ERP-løsninger, der er målrettet de specifikke udfordringer, som mange fødevare- og drikkevarevirksomheder konfronterer. Vi leverer ikke nogen standardløsning, men kombinerer vores Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning med specialbyggede funktionalitet, der gør livet som fødevarevirksomhed væsentligt mere behageligt.

For at du kan få en idé om, hvordan vi som ERP-leverandør kan hjælpe med at strømline dine workflows og effektivisere statusstyringen, vil vi nu gå i dybden med to funktioner, som vores samarbejdspartner fra Aptean Food & Beverage leverer: avancerede workflowhåndtering og statusstyring.

 

 

Smidige og brugervenlige workflows

Vores samarbejdspartner fra Aptean har med deres ”Food & Beverage”-løsning udviklet en applikation, der går under navnet ”Advanced Workflow Engine”.

Og hvad kan den så?

Jo, den kan forenkle og strømline selv de mest komplekse forretningsprocesser for derved at øge den operationelle effektivitet og minimere risikoen for menneskelige fejl, forsinkelser eller omarbejde.

Applikationen gør det nemmere at oprette strukturerede arbejdsprocedurer, der besidder nogle klare retningslinjer og parametre. Den fastlægger blandet et ”hvem”, ”hvad”, ”hvorfor” og ”hvornår” for hver handling, der er med til at opbygge en fælles forståelse for de forskellige deadlines og ansvarlige, der er involverede i den pågældende proces.

Når du vælger blandt de mange forskellige arbejdsgange og skabeloner, er det nu en mulighed at definere et ”hvem” ved at tildele ansvaret for en bestemt handling til en specifik medarbejder eller en ekstern kontaktperson. Modtageren vil derefter modtage en meddelelse på e-mail for at gøre dem opmærksomme på tildelingen, ligesom arbejdsopgaven automatisk vil ryge i deres ”kø” inde på selve ERP-platformen.

For at fastlægge et ”hvad”, der er knyttet til enhver handling, kan du vælge imellem en forskellig række af fastsatte arbejdsopgaver. Her kan du opsætte regler for automatiske udførelser af opgaver, som systemet selv går ind og varetager. I mellemtiden kan du jo så udnytte tiden ved at indstille et ”hvorfor”, ved at definere betingelserne for opgavens aktivering og betingelser. Disse skal være opfyldt, før opgaven aktiveres og herefter bliver sat i kø hos den udvalgte ansvarshavende.

Til sidst skal vi have defineret vores ”hvornår”, som kan gøres ved at bruge og indramme tidsbestemmelser. Du indstiller en given proces med et start- og et sluttidspunkt og inkluderer herefter nødvendige betingelser, der eksempelvis kan omhandle ”udførelsen af en separat opgave”. Systemet tager automatisk højde for ændringer i din tidsplan og opdaterer samtidigt fremtidige justeringer i et større ”workflow” baseret på de faktiske sluttidspunkter for tidligere udførte handlinger.

Med funktionaliteten fra Apteans ”avancerede workflow” er du nu i stand til at fastlægge de nærmere specifikationer for hver handling i dine processer, hvilket hjælper dig med at forbedre produktiviteten og fremme sammenhængen på kryds og tværs af din daglige drift.

Opnå større synlighed

Værktøjssættet til statusstyring, som ”Status Management” dækker over, hjælper dine nøglebeslutningstagere med at overvåge fremskridtene i dine processer på et detaljeret niveau. Samtidigt får dine fabriksarbejdere et let og tilgængeligt overblik og deres aktuelle prioriteter samt en rækkefølge over næste handlingspunkter. På mange måder fungerer modulet til statusstyring i overensstemmelse med det andet omtalte modul, ”Advanced Workflow”, da det skaber oversigt over, hvor langt de forskellige procedurer er på deres egne respektive tidslinjer.

Når du etablerer et ”workflow”, kan hele processen spores ved hjælp af løbende statusopdateringer, som giver de nødvendige detaljer. Derved kan dine medarbejdere observere og benytte nødvendig information, der kan være deres hjælpende hånd i forhold til at træffe de bedste beslutninger ud fra et dokumenteret grundlag. Du kan forudindstillet de nødvendige parametre, der skal være opfyldt, før en given proces kan fortsætte.

Inde i modulet for ”Advanced Workflows” er statusser angivet med farvekodede ikoner og kan filtreres for at identificere flaskehalse, forsinkelser eller manglende overdragelser. Alt tilsammen tjener funktionaliteten det større formål, at dine arbejdsprocesser skal holdes i gang, så din virksomhed bliver i stand til at indfri de ambitiøse produktionsmål.

Sæt Notora øverst på listen over ERP-leverandører til fødevarebranchen

I forhold til ERP-funktioner, der kan medvirke til at øge effektiviteten, er værktøjerne workflow- og statusstyring eminente redskaber, men vores værktøjskasse rummer endnu mere funktionalitet, der kan optimere og effektivisere din forretning.

Vi sørger for strømlinede automatiseringer af dine arbejdsprocesser, der kan udnyttes på ethvert niveau af din forsyningskæde og dermed frigøre det fulde potentiale af din forretning.

Om din ambition er at øge produktiviteten for at leve op til den nuværende efterspørgsel eller blot at opbygge en større lagerbeholdning, tilbyder vores fødevarespecifikke ERP-løsninger den funktionalitet, der skal medvirke til at opretholde din virksomheds konkurrencedygtighed på et ellers konkurrencestærkt fødevare- og drikkevaremarked.

Igennem samarbejdet med Aptean, der er international frontløber på udviklingen af fødevarespecifikke ERP-løsninger, har vi opbygget et stort branchekendskab, og er derfor helt indforstået med de mange unikke udfordringer, som størstedelen af branchen kæmper mod. Heldigvis har vi igennem mange års kollektiv erfaring også arbejdet henimod at skabe ERP-løsninger, der overkommer disse udfordringer!

Vi er i stand til at levere ”on premises ”-installationer, men tendensen de seneste år peger imod, at flere og flere implementeringer vil blive foretaget på cloud. Microsoft har da også selv været ude og forklare, hvordan cloudløsninger kan give din organisation bedre skalerbarhed, forbedret data- og cybersikkerhed og bredere tilgængelighed – og alle disse goder kan du nyde godt af uden de store krav til hardware.

Så hvad bliver din virksomheds næste step på den nødvendige digitaliseringsrejse?

Om det bliver on premises eller en løsning i ´’skyen’ vil du med vores digitale produktportfølje stå stærkt til fremtiden. Kontakt os i dag, hvis du er blevet mere nysgerrig på, hvordan vi sammen kan styrke effektiviteten gennem skræddersyet ERP-teknologi specialdesignet til fødevare- og drikkevarebranchen!