Kød – din branche

Jagten på kød har været aktuel siden tidens begyndelse. Kødet består af fugtighed, muskler, fedt og bindevæv. Kødsektoren er involveret i aktiviteter relateret til slagtning, forarbejdning, emballering og distribution af kvæg, svin, får, vildt og fjerkræ. Kød behandles derefter som enten et halvfabrikat eller som et slutprodukt. I sidste ende distribueres produktet til detail-, hospitals-, fødevareoutlets eller andre fødevarevirksomheder i ind- og udland. 

  • 735 millioner kg. (Er det globale forbrug af kød på årlig basis)

  • 118,8 ton (Er den årlige svinekødsproduktion, der topper listen over kødproduktion)

  • 65,75 kg. (Er det årlige europæiske kødforbrug pr. indbygger)

pølseproduktion
kyllingekød

Udfordringer i kødindustrien

Hver industri har sine egne udfordringer, men den største globale udfordring er stadig at brødføde mennesker og fortsat være i stand til det i fremtiden. Hver dag over alt på planeten. Specifikke udfordringer dukker op i kødsektoren, der i sidste ende opstår for at efterleve og opfylde forbrugernes behov endnu bedre og hurtigere – for i sidste ende, er det forbrugerne der styrer markedets udvikling. 

Markedet kræver mere gennemsigtighed for jer som kødvirksomhed. Dette grundet faktummet, at den yngre generation er mindre interesseret i kødprodukter og at deres sociale accept også er faldende. Derfor er sporbarhed og produktspecifikationer kommet gevaldigt under pres. Jeres virksomhed skal holde styr på, hvor kød kommer fra, men også de oplysninger, der er knyttet til denne proces. 

Skærer I jeres kød i skiver eller forarbejder i jeres kød på den mest fordelagtige måde? Er jeres processer effektive? Ved at få indsigt i, hvor effektivt hver af jeres medarbejdere skærer kød, kan I hæve jeres afkast betydeligt. På denne måde skal I sørge for, at denne proces fungerer tovejs.

I kan fremstille forskellige slutprodukter fra et stykke kød. Fra pølse til suppekødboller til bidder af kyllingefilet. Når der produceres forskellige slags produkter, er det yderst vigtigt at kunne adskille produktionsstrømmene – så I er i stand til at bevare et samlet overblik. 

Kunder og myndigheder stiller stadig højere krav til kødets kvalitet og sikkerhed. Hygiejne spiller en vigtig rolle i denne proces. Flere nylige hændelser i kødsektoren har også ført til øgede kontrolprocedurer for fødevaresikkerhed på markedet. 

Oftest klassificerer vi kød i kategorien ”frisk, kort holdbarhed”. Frisk kød har pr. definition både et kort ordrekredsløb og en kort forsyningskæde. Det kan være yderst værdifuldt for jeres virksomhed, hvis I kan forudsige, hvad I skal skære eller behandle på en given dag. Ved pålidelig tilpasning af efterspørgsel og udbud kan man nemlig også reducere madspild. 

Kødvirksomheder står uomtvisteligt over for behovet for at veje genstande, hvortil der bruges vægte. Hvert stykke indgående kød har sin egen vægt, og I vil derfor sikre, at den rigtige pris tildeles den rigtige vægt – også når kødet er skåret i adskillige mindre stykker. I ønsker at tage sig af veje- og registreringsprocessen hurtigt og præcist, så jeres lagerniveau er opdaterede. Denne udfordring kræver naturligvis et pålideligt registreringssystem.  

I disse tider bliver kødvirksomheder bedt om at tage en proaktiv stilling til emner som bæredygtighed og dyrevelfærd. Dette indbefatter ansvarlig transport, bedøvelse, korrekt indkvartering og kvalitetsfoder. Brug af antibiotika er også blevet begrænset. Markedsefterspørgslen på kød med økologisk- eller ”better life”-certificeringer fortsætter også med at stige. Derudover forventes kødvirksomheder at producere produkter med mindre lugt, ammoniak og finpartikler for at reducere emissionerne.  

Beslutninger skal stadig træffes hurtigere og på endnu kortere tid, og som fødevarevirksomhed kender I det alt for godt! Databasen fortsætter med at vokse, og I skal kontrollere på stedet, hvor meget kød I har importeret fra et bestemt land, hvor effektivt slagterne har udbenet dyret og hvor mange omkostninger der har været forbundet med processen.  

Notora FastFood – ERP-løsninger med fødevarefokus og -funktionalitet 

Strømlin driften og driv væksten

Notora FastFood er en stærk software til forretningsadministration designet til at tage fat om end-to-end forretningsprocesser inden for fødevarefeltet. Notora FastFood er opbygget omkring Microsoft Dynamics 365-platformen og er den første globale, fuldt fremtidssikrede løsning til en række producenter og forhandlere af fødevarer, herunder kød, fisk, fjerkræ og andre proteinproducenter. Vores løsning kan håndtere scenarier lige fra ’sourcing’ til ’slagtning’, herunder processerne inden for slagteri, produktion og distribution. 

Dyb forretningsindsigt: fra ”flok på folden” til ”flæskesteg”

De fleste kommercielle forretningssystemer er specialiserede i enten kontrol eller fleksibilitet – men aldrig begge på samme tid. Notora FastFood er bygget specifikt ud fra branchebehov, for at kunne imødekomme de velkendte fødevareproblematikker, for at give jeres virksomhed fuld kontrol over den voksende forretning og samtidig bevare al den fleksibilitet, I har brug for at kunne reagere dynamisk på i et hurtigt bevægende fødevaremiljø. 

Microsoft-platformen leverer de grundlæggende styrker, I har brug for til at drive den daglige drift på tværs af kvalitet, finansiering, indkøb, produktion, lager og lagerbeholdning, salg, distribution, BI og rapportering.  

I Notora bringer vi vores store erfaring inden for fødevarefeltet til bordet og leverer vital fødevarefunktionalitet til jeres virksomhed sammen med et branchespecifikt know-how, som I har brug for, hvis I fortsat ønsker at maksimere produktivitet og overskud uden behov for dyre og tidskrævende tilpasninger. 

pølser

Notoras fødevarefunktionalitet hjælper jer med at styre det enorme antal produktvariationer, der kræves af branchen for at understøtte attributter som race, klipning, alder, oprindelsessted eller emballagespecifikation for at kunne drage fordel af producentens akkreditering, forsyningsspecifikation, EDI, produktsporing, produktspecifikation, allergener og meget mere.

Vi forbedrer evnen til at udføre behandling af salgsordrer såsom kundelister, opkaldslister, fulde handelsmoduler, handelsoversigter, bevis for leveringsfunktionalitet og prisforbedringer.

Råmaterialernes meget variable karakter gør effektiv planlægning kompleks; med Notora FastFood kan I stole på, at vi hjælper jer med effektivt at planlægge, overvåge og styre produktionen af alle typer inden for jeres dynamiske miljø med unikke funktioner såsom labelrooms, optimeret produktions-touchscreen, der er velegnet til både et koldt og vådt miljø, samt forbedringer af tilbagespoling og reservation. Fuld styring af variabel vægt understøttes også.

Administrer oprettelsen af en lang række serviceafgiftssatser udløst på forskellige punkter i hele forsyningskæden, og registrer jeres omkostninger på de aktiviteter, I udfører på tredjepartslager, samt indtægterne I betaler for disse tjenester, så I er i stand til at rapportere om jeres virksomheds rentabilitet. 

Definer variable vægttolerancer ved hjælp af procenter for at sikre, at vægten falder inden for et specificeret vægtområde. Derefter registreres og vedligeholdes disse variable vægte for individuelle partier under hver større transaktion, herunder køb, salg, produktionsoutput og lagerbevægelse. 

Salgsordrer, overførselsordrer og indkøbsordrer har alle krav til transport, og disse skal kostet, planlægges og konsolideres; den bedst mulige routing skal identificeres og optimeres til belastningskapacitet og kilometertal, samtidig med at temperatur- og emballagekravene overholdes – Notora leverer de nødvendige funktioner til at imødekomme disse scenarier, der specifikt findes inden for fødevaresektoren. 

Vores funktionalitet gør det muligt at udføre en række forskellige kvalitetskontroller. Ethvert antal triggerpunkter kan give anledning til behovet for en yderligere kvalitetskontrol ved hjælp af tidsbaserede test, beregnede tests eller betingede tests, der automatisk sendes til kvalitetsoperatører på mobile tablets, enten på shop floor eller til realtidsindtastning. 

Yderligere kapaciteter

De mange funktioner, der er tilgængelige i ovenstående moduler, er alt for omfattende til at blive nævnt i denne korte oversigt. Den unikke opbygning på vores platform betyder, at jeres system altid er aktuelt og altid forbedres med nye og forbedrede funktioner og kapaciteter, der stilles til rådighed ved hver ny udgivelse. Det er slut med tiderne, hvor ERP-opdateringer og opgraderingsprocesser tager flere år. Vi sender opdateringer til jer løbende, så I aldrig bliver forældet, og jeres ERP-system aldrig skal udskiftes. Kort sagt: vi er altid et skridt foran: 

Fødevaresikkerhed og overholdelse af foranstaltninger er af største vigtighed inden for kød- og proteinindustrien, så Notora tilbyder hurtig, komplet sporbarhed til jeres komplekse behov, herunder kvalitetsfunktionalitet for at optimere overholdelse af globale fødevaresikkerhedsinitiativer og -regler. Hver transaktion har en fuldstændig sporbarhed tilbage til kilden og videre til selve salget, og derfor er fuld sporing af indtægtsomkostninger og materiel sporbarhed vigtigt. Dette kan bruges til mere effektiv tilbagekaldelsesstyring.  

Moderne lager- og behandlingsmaskiner gør det muligt at læse data direkte fra selve udstyret, hvilket fjernet behovet for manuel indtastning – disse data er meget nøjagtige og indsamles pr. definition i realtid. På samme måde eliminerer mobildata, opfanget i anlægget eller ude i felterne, manuelle indtastningsfejl. 

Indsamling og analyse af data er selve grundlaget for et ERP-system, så uanset om det er arbejdskraftsanalyse eller produktionsrapportering, lægger Notora den nødvendige data og forretningsinformation lige for jeres hænder. 

Ægte sporbarhed og fuldstændig kontrol kommer fra indfangning af data på tidspunktet for transaktionen uden hindringer. Et centralt element i vores løsning inkluderer datafangst i realtid på hvert punkt i jeres forsyningskæde, så I altid har den synlighed, I har brug for til at drive jeres virksomhed. 

Vi tilføjer altid yderligere med funktioner, som vores ”leverandørindsigt ”-funktion, der intelligent kommer med forslag til produktsourcing. Vores dynamiske masterplanlægningsfunktion muliggør datadrevet erstatning inden for produktionen. 

Hos Notora er vi eksperter på fødevareområdet. Vi er stolte af at have en bred brancheforståelse og derved også indsigt og forståelse for jeres specifikke behov, så vi er i stand til at levere de værktøjer, som er nødvendige for jeres succes. Der er ikke tale om overfladiske ERP-sniksnak – vores løsning besidder fødevarerettet funktionalitet, der styrer hvert trin lige fra ”flok” til ”flæskesteg”.