”Vægtstyring af fangsten”: hvordan din kød-, fisk- og skaldyrsvirksomhed kan dække bekymringer af vægtstyring med ERP-setup

Om din fødevarevirksomhed opererer inden for kød-, fisk- eller skaldyrssektoren, så er du uden tvivl bekendt med udtrykket ”fangstvægt” og den udfordring, som konceptet kan medføre.

Men hvad vil fangstvægt egentligt sige? Og hvordan kan virksomhederne inden for de ovennævnte fødevaresektorer komme fangstvægtkomplikationerne til livs ved hjælp af en skræddersyet ERP-løsning med fødevarefokus?

I det følgende vil vi forsøge at komme med nogle mulige løsninger, der gennem en fødevarespecifik ERP-opsætning kan afhjælpe problemet!

Definitionen af ”fangstvægt”

Fangstvægten – også kendt som ”variabel vægt” – er den helt nøjagtige vægt af en individuel fødevare. Begrebet er oftest anvendt inden for produkter, der varierer i vægt fra styk til styk, hvilket ofte er ses inden for kød, ost, frugt og grøntsager.

Denne type varer sælges ofte i løs vægt og prissættes altid efter deres vægt frem for en forudbestemt måleenhed. Bøffer er et godt eksempel, da prisen afhænger af, hvor meget det faktiske stykke kød vejer i modsætning til, at man kvantificerer alle bøffer under samme vægt. For at illustrere problematikken kan man overveje en situation, hvor man står med to forskellige pakker kyllingelår: indholdet heri er ikke identiske i forhold til størrelse og form og varierer afhængigt af, hvordan kyllingen er emballeret og skåret efter slagtning – derfor vil to pakker med samme antal kyllingelår stadig variere i vægt, da mængderne højest sandsynligt ikke er de samme. Priserne på disse pakker skal derfor afspejle forskellen før salget kan blive rentabelt.

En interessant sidebemærkning stammer faktisk fra sportens verden, hvor man arbejder ud fra termen ”catch weight”: inden for boksning og wrestling skal udøverne forinden den endelige kamp skal op på vægten for at vejes. Dette er et klassisk og kendt led, der sikrer, at begge deltagere er inden for den samme vægtmæssige rækkevidde op til begivenheden. Ritualet foretages for at forebygge skader, men også for at holde ligeværdige vilkår inden for sportsgrenene.

Hvorfor er det afgørende at holde regnskab over fangstvægten?

Grunden til, at fødevarevirksomheder som din skal tage højde for problematikken omkring fangstvægten, kan opdeles inden for to områder:

Først er der spørgsmålet om prisfastsættelse, ligesom stor kundetilfredshed også spiller ind.

Prisfastsætning:

For at kunne prisfastsætte et stykke kød på retfærdig vis eller et andet fødevareprodukt med en variabel vægt, skal du vide, hvor meget det enkelte stykke vejer. At anvende en ”gennemsnitlig” vægt med tilsvarende pris på alle produkter af en given produktkategori, vil i mange tilfælde ende med, at enten sælger eller køber vil føle sig snydt.

Hvis man skærer problematikken ind til benet: hvis du solgte alle dine fiskefileter, som om de vejede det samme, ville du ikke få den faktisk værdi af de stykker, der vejede mere end den anvendte gennemsnitsvægt, mens kunderne vil betale overpris for de stykker, som vejer mindre end den anvendte gennemsnitsvægt. Sidstnævnte situation vil uden tvivl resulterer i kundeklager og en generel utilfredshed – netop dette område vil vi nu kigge nærmere på.

Kundetilfredshed:

For at holde kunderne tilfredse og dit brands omdømme intakt, skal du undgå at opbygge en almen opfattelse af, at du vil ”rippe” en forbruger gennem ulige priser. Den bedste strategiske fremgang til at sikre integriteten af dine produkter og den medfølgende prissætning er at tage højde for fangstvægten på en gennemsigtig måde – i flere tilfælde vil det endda give god mening at gå så langt, at den faktisk vægt fremgår på pakkeetiketten for at demonstrere årsagen til forskellen i pris.

Nogle fødevarevirksomheder indbygger en såkaldt ”buffer” for deres varer med en variabel vægt – dette for at sikre, at de aldrig støder på problemer på dette områder, selvom det betyder, at de sælger nogle af deres vægttunge varer til underpris. Den rigtige teknologi kan her hjælpe med at holde denne ”buffer” så lille som muligt – endda i nogle tilfælde helt eliminere den.

Komplet vægtstyring med fødevarespecifik ERP-løsning

ERP-systemer hjælper fødevarevirksomheder med at administrere og prissætte deres produkter med variabel vægt med adskillige nøglefunktioner inden for området ”vægtstyring”. For det første gør diverse databaser, der tilbydes i systemet, mulighed for at logge vægten af dine varer på en lettere og sikre måde, hvor vægten forbliver bundet til varen under hele dens rejse gennem forsyningskæden.

Avancerede og fødevaremålrettede ERP-platforme, som dem vi i Notora tilbyder, kan endda automatisere hele vejeprocessen ved at synkronisere med tilsluttede vægtenheder på dine faciliteter, fjerne risikoen for fejl og fritage medarbejderne for en kedelig manuel arbejdsopgave. Når først vægten er synkroniseret i systemet, kan en pris automatisk bestemmes ved hjælp af en model, som du specificerer, hvorefter den passende prisetiket kan påføres produktet.

Denne proces med indsamling af data lader også dit personale opfange afvigelser, der ligger uden for det acceptable interval for et givet produkt og derved ikke kan blive sendt ud på butikshylderne – et eksempel kan være i forhold til udskæring af svinekød: et styks svinekød, der er blevet skåret for lille til at kunne blive solgt som en kotelet, kan f.eks. fjernes fra den pågældende linje og genbruges til en anden mere passende linje. Brugere af systemet kan foretage justeringer af toleranceprocenten for at finjustere omstændighederne yderligere.

Ud over de ovenstående funktioner, gør Notoras fangstvægtmoduler det også lettere at administrere vægtprocessen, da man kan indstille måleenheden til at være ”salg pr. kilo” – disse informationer giver dig data til at analysere gennemsnitsvægten af varerne leveret i et bestemt parti eller for en leverance fra en bestemt leverandør. Dette giver dig og din virksomhed mulighed for at få mest muligt ud af dine ressourcer, der i sidste ende kan medvirke til at opretholde en sund bundlinje.

Ét system: løsning af fangstvægtproblemet… Og så meget mere!

Fødevarer, der varierer i vægt, kan ikke bearbejdes og behandles som andre produkter, der sælges i pakker eller som enkeltvare. Det kræver et nuanceret billede af begrebet ”fangstvægt”, og hvordan man mest optimalt konfronterer de forbundne komplikationer, som det kan skabe for virksomheder inden for kød-, fisk- og skaldyrssektoren.

Som det er blevet skitseret ovenfor, findes der smarte metoder, hvorved fangstvægtstyringen kan styres gennem pålidelig teknologi, der er designet til at konfrontere udfordringen. Når først du stoler på, at dit ERP-system er i stand til at registrere vægten af individuelle varer med den nødvendige præcision, der tager højder for den korrekte prissætning af produktet, kan du med større garanti sætte flueben ud fra, at både din virksomhed og forbrugeren laver retfærdige handler ved køb af din virksomheds produkter.

Notoras ERP-knowhow inden for bl.a. kød-, skaldyr og fiskeindustrien er ikke kun lanceret med fangstvægtstyringsfunktionen i fokus – i den samlede pakke får du også øvrige funktionaliteter tilkoblet din virksomhed, der er skræddersyet og specialdesignet til at overkomme nogle af branchernes mest gængse og velkendte udfordringer. Det gælder lige fra sporbarhed og overholdelse af fødevaresikkerhed til pålidelige rentabilitetsanalyser, der samlet set danner et ideelt grundlag og fundament for din virksomheds fremtid igennem en digital opgradering.

Hvis din virksomhed også har oplevet interne problematikker med vægtstyringen af jeres fangst, så står vi i Notora klar til at åbne op for dialogen om, hvordan vores specialbyggede ERP-system med fødevarefokus kan hjælpe jer med at opnå en mere strukturerede hverdag.

Om din fødevarevirksomhed opererer inden for kød-, fisk- eller skaldyrssektoren, så er du uden tvivl bekendt med udtrykket ”fangstvægt” og den udfordring, som konceptet kan medføre.

Men hvad vil fangstvægt egentligt sige? Og hvordan kan virksomhederne inden for de ovennævnte fødevaresektorer komme fangstvægtkomplikationerne til livs ved hjælp af en skræddersyet ERP-løsning med fødevarefokus?

I det følgende vil vi forsøge at komme med nogle mulige løsninger, der gennem en fødevarespecifik ERP-opsætning kan afhjælpe problemet!

Definitionen af ”fangstvægt”

Fangstvægten – også kendt som ”variabel vægt” – er den helt nøjagtige vægt af en individuel fødevare. Begrebet er oftest anvendt inden for produkter, der varierer i vægt fra styk til styk, hvilket ofte er ses inden for kød, ost, frugt og grøntsager.

Denne type varer sælges ofte i løs vægt og prissættes altid efter deres vægt frem for en forudbestemt måleenhed. Bøffer er et godt eksempel, da prisen afhænger af, hvor meget det faktiske stykke kød vejer i modsætning til, at man kvantificerer alle bøffer under samme vægt. For at illustrere problematikken kan man overveje en situation, hvor man står med to forskellige pakker kyllingelår: indholdet heri er ikke identiske i forhold til størrelse og form og varierer afhængigt af, hvordan kyllingen er emballeret og skåret efter slagtning – derfor vil to pakker med samme antal kyllingelår stadig variere i vægt, da mængderne højest sandsynligt ikke er de samme. Priserne på disse pakker skal derfor afspejle forskellen før salget kan blive rentabelt.

En interessant sidebemærkning stammer faktisk fra sportens verden, hvor man arbejder ud fra termen ”catch weight”: inden for boksning og wrestling skal udøverne forinden den endelige kamp skal op på vægten for at vejes. Dette er et klassisk og kendt led, der sikrer, at begge deltagere er inden for den samme vægtmæssige rækkevidde op til begivenheden. Ritualet foretages for at forebygge skader, men også for at holde ligeværdige vilkår inden for sportsgrenene.

Hvorfor er det afgørende at holde regnskab over fangstvægten?

Grunden til, at fødevarevirksomheder som din skal tage højde for problematikken omkring fangstvægten, kan opdeles inden for to områder:

Først er der spørgsmålet om prisfastsættelse, ligesom stor kundetilfredshed også spiller ind.

Prisfastsætning:

For at kunne prisfastsætte et stykke kød på retfærdig vis eller et andet fødevareprodukt med en variabel vægt, skal du vide, hvor meget det enkelte stykke vejer. At anvende en ”gennemsnitlig” vægt med tilsvarende pris på alle produkter af en given produktkategori, vil i mange tilfælde ende med, at enten sælger eller køber vil føle sig snydt.

Hvis man skærer problematikken ind til benet: hvis du solgte alle dine fiskefileter, som om de vejede det samme, ville du ikke få den faktisk værdi af de stykker, der vejede mere end den anvendte gennemsnitsvægt, mens kunderne vil betale overpris for de stykker, som vejer mindre end den anvendte gennemsnitsvægt. Sidstnævnte situation vil uden tvivl resulterer i kundeklager og en generel utilfredshed – netop dette område vil vi nu kigge nærmere på.

Kundetilfredshed:

For at holde kunderne tilfredse og dit brands omdømme intakt, skal du undgå at opbygge en almen opfattelse af, at du vil ”rippe” en forbruger gennem ulige priser. Den bedste strategiske fremgang til at sikre integriteten af dine produkter og den medfølgende prissætning er at tage højde for fangstvægten på en gennemsigtig måde – i flere tilfælde vil det endda give god mening at gå så langt, at den faktisk vægt fremgår på pakkeetiketten for at demonstrere årsagen til forskellen i pris.

Nogle fødevarevirksomheder indbygger en såkaldt ”buffer” for deres varer med en variabel vægt – dette for at sikre, at de aldrig støder på problemer på dette områder, selvom det betyder, at de sælger nogle af deres vægttunge varer til underpris. Den rigtige teknologi kan her hjælpe med at holde denne ”buffer” så lille som muligt – endda i nogle tilfælde helt eliminere den.

Komplet vægtstyring med fødevarespecifik ERP-løsning

ERP-systemer hjælper fødevarevirksomheder med at administrere og prissætte deres produkter med variabel vægt med adskillige nøglefunktioner inden for området ”vægtstyring”. For det første gør diverse databaser, der tilbydes i systemet, mulighed for at logge vægten af dine varer på en lettere og sikre måde, hvor vægten forbliver bundet til varen under hele dens rejse gennem forsyningskæden.

Avancerede og fødevaremålrettede ERP-platforme, som dem vi i Notora tilbyder, kan endda automatisere hele vejeprocessen ved at synkronisere med tilsluttede vægtenheder på dine faciliteter, fjerne risikoen for fejl og fritage medarbejderne for en kedelig manuel arbejdsopgave. Når først vægten er synkroniseret i systemet, kan en pris automatisk bestemmes ved hjælp af en model, som du specificerer, hvorefter den passende prisetiket kan påføres produktet.

Denne proces med indsamling af data lader også dit personale opfange afvigelser, der ligger uden for det acceptable interval for et givet produkt og derved ikke kan blive sendt ud på butikshylderne – et eksempel kan være i forhold til udskæring af svinekød: et styks svinekød, der er blevet skåret for lille til at kunne blive solgt som en kotelet, kan f.eks. fjernes fra den pågældende linje og genbruges til en anden mere passende linje. Brugere af systemet kan foretage justeringer af toleranceprocenten for at finjustere omstændighederne yderligere.

Ud over de ovenstående funktioner, gør Notoras fangstvægtmoduler det også lettere at administrere vægtprocessen, da man kan indstille måleenheden til at være ”salg pr. kilo” – disse informationer giver dig data til at analysere gennemsnitsvægten af varerne leveret i et bestemt parti eller for en leverance fra en bestemt leverandør. Dette giver dig og din virksomhed mulighed for at få mest muligt ud af dine ressourcer, der i sidste ende kan medvirke til at opretholde en sund bundlinje.

Ét system: løsning af fangstvægtproblemet… Og så meget mere!

Fødevarer, der varierer i vægt, kan ikke bearbejdes og behandles som andre produkter, der sælges i pakker eller som enkeltvare. Det kræver et nuanceret billede af begrebet ”fangstvægt”, og hvordan man mest optimalt konfronterer de forbundne komplikationer, som det kan skabe for virksomheder inden for kød-, fisk- og skaldyrssektoren.

Som det er blevet skitseret ovenfor, findes der smarte metoder, hvorved fangstvægtstyringen kan styres gennem pålidelig teknologi, der er designet til at konfrontere udfordringen. Når først du stoler på, at dit ERP-system er i stand til at registrere vægten af individuelle varer med den nødvendige præcision, der tager højder for den korrekte prissætning af produktet, kan du med større garanti sætte flueben ud fra, at både din virksomhed og forbrugeren laver retfærdige handler ved køb af din virksomheds produkter.

Notoras ERP-knowhow inden for bl.a. kød-, skaldyr og fiskeindustrien er ikke kun lanceret med fangstvægtstyringsfunktionen i fokus – i den samlede pakke får du også øvrige funktionaliteter tilkoblet din virksomhed, der er skræddersyet og specialdesignet til at overkomme nogle af branchernes mest gængse og velkendte udfordringer. Det gælder lige fra sporbarhed og overholdelse af fødevaresikkerhed til pålidelige rentabilitetsanalyser, der samlet set danner et ideelt grundlag og fundament for din virksomheds fremtid igennem en digital opgradering.

Hvis din virksomhed også har oplevet interne problematikker med vægtstyringen af jeres fangst, så står vi i Notora klar til at åbne op for dialogen om, hvordan vores specialbyggede ERP-system med fødevarefokus kan hjælpe jer med at opnå en mere strukturerede hverdag.