”Gør produktionen grønnere”: bæredygtig emballage og forsyningskædestyring

I nutidens mere miljøbevidste verden bør og skal fokus på bæredygtighed være en integreret del af din virksomheds forretningsstrategi. Internationale miljøorganisationer ligger ikke alene et pres på virksomhederne om at accelerere på deres bæredygtighedsindsats, men også forbrugerne forventer, at virksomheder tager og udviser et større miljømæssigt ansvar.

For distributører af forbrugsvarer skal fokus være på forsyningskæden som afgørende nøglekomponent i jagten på at reducere spild og samtidig opretholde en bæredygtig forretningspraksis.

Men hvorfor egentlig?

Fordi hele forsyningskæden tegner sig for mere end 90 % af de fleste forbrugsvarevirksomheders miljøpåvirkning. Derudover skal distributørerne reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) med mere end 90 % inden år 2050, hvis man skal indfri og opfylde de internationale klimaændringsstandarder.

I betragtning af, at 80 % af drivhusgasser stammer fra forsyningskædedriften, er det naturligvis en stor opgave at få løftet. Så hvordan kan distributører af forbrugsvarer realistisk set opnå målet?

Notoras bud er klokkeklar: ved at udnytte teknologien til at få større synlighed igennem alle led af forsyningskæden.

Vi har forsøgt at komme med et bud på, hvad din virksomhed kan gøre for at reducere miljøpåvirkningen gennem små ændringer i forsyningskæden – dette i stedet for, at du forsøger at hæve hele din virksomhedsdrift.

Gentænk din emballeringsmetode

I fremstødet mod en mere bæredygtig verden er en af de største forandringsdrivere inden for emballeringen af forbrugsvarer. Ifølge konsulentfirmagiganten, McKinsey & Company, har verdens 100 bedste forbrugsvarevirksomheder (FMCG) indvilget i at give nogle seriøse og langsigtede forpligtelser i forhold til bæredygtig emballage med fokus på at anvende genbrugsemballeringsmaterialer. Reduktionen af plast og innovationen af nye typer emballage samt konceptet med retur- og genbrugsemballage har ansporet industrien til at tænke i nye og bæredygtige emballeringsmønstre.

I øjeblikket er miljøvenlige emballeringsmuligheder en dyrere løsning, så for at opveje denne tendens, kan du overveje at hæve priserne en smule. En verdensomspændende undersøgelse har dog vist, at forbrugerne er villige til at betale mere for bæredygtige produkter – et eksempel ser vi i USA, hvor 42 % af de adspurgte forbrugere sagde, at de ville betale ekstra for bæredygtige varer og services.

Hvis du ikke er sikker på, hvilke muligheder der er tilgængelige, kan noget så simpelt som en ændring af størrelsen på din emballage faktisk gøre en forskel: at bruge mindre kasser, poser eller beholdere til dine produkter giver ikke kun god mening, men det kan med garanti også reducere dine forsendelsesomkostninger. Har du ikke brug for såkaldte fyldematerialer til fragt af dine varer, så drop dem – herunder kan man bede sin søfragtudbyder om at reducere de beskyttende materialer, der anvendes som beskyttelse af de egentlige produkter, under de internationale forsendelser.

En anden overvejelse der også ligger lige for: genbrug af emballage. Nogle virksomheder har valgt at bruge genanvendelige plastikkasser eller andet materiale. I Danmark vil store erhvervsorganisationer samarbejde om projekt ”genanvendelse af emballage”, når nye krav i 2025 rammer den danske industri. En organisation som Orkla har i mange år arbejdet på mere bæredygtig emballage, hvor området altså om tre år får lagt yderligere dimensioner på sig. Fra 2025 bliver det nemlig op til virksomheder, der sender indpakning på markedet, også at fjerne det igen og sikre genbrug eller genanvendelse.

Sammen med branchen har Orkla skubbet på for at finde den løsning, som erhvervsorganisationer nu præsenterer til at håndtere kravet om udvidet producentansvar, som vil gælde hele EU. Den nye organisation ”Dansk Emballage Producentansvar” skal sikre overgangen, lyder ambitionen fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevare samt Dagsam.  

Men hvis du som virksomhed stadig er bekymret for, at dine produkter bliver beskadiget under fragten, men stadigvæk ønsker at påtage dig en lille forpligtelse i forhold til bæredygtighed, så spørg dit fragtfirma om at bruge emballagematerialer lavet af genbrugsmaterialer, såsom ”boblefolie” lavet af bølgepap. En anden bæredygtig emballeringsidé kunne være ”luftpuder”, da der her anvendes minimalt med materiale, hvor dine produkter stadig er sikret forsvarligt under forsendelsen.

Biologisk nedbrydelige emballeringsmaterialer er også en levedygtig mulighed – de er utroligt holdbare og er tilmed udelukkende lavet af biologiske kilder. Eksempelvis er majsstivelsesemballage lige så stærk som plastik, men er omvendt produceret af organiske materialer.

Der er masser af måder, hvorved du kan gøre din virksomheds emballage mere grøn. Bare vær opmærksom og sikker på, at uanset hvilken metoder i vælger, så bør dine tiltag være håndterbare, når man kigger på den lange bane. Start med de små ændringer, mål resultaterne og revurder så situationen derfra. Du ønsker højest sandsynligt, at din virksomhed er på forkant med fremtiden, da miljølovgivningen fortsat bliver mere restriktiv – så jo flere ændringer du foretager nu, jo bedre position vil du skabe for dig og din virksomhed for fremtiden.

Optimer din virksomheds Supply Chain Management

En velsmurt forsyningskæde reducerer naturligvis spild, fordi den sørger for at holde forskellen mellem udbud og efterspørgsel på lige fod: derfor kan man betragte SCM (Supply Chain Management) som en vital del af din virksomheds bæredygtighedsstrategi. En bæredygtig forsyningskæde handler om meget mere end blot miljøet – det påvirker også virksomhedens effektivitet og hvordan din virksomheds brand bliver opfattet af omverden. Bæredygtighed er et spørgsmål om at tænke langsigtet, hvor der træffes forretningsbeslutninger i forhold til den miljømæssige- og menneskelig fremtid.

Hvis en bæredygtig forretningsføring ikke er et stort nok incitament for dig, så tænk over det følgende: en stærk SCM-software kan hjælpe din virksomhed med at sætte bæredygtig skik på de interne linjer, ligesom det også kan medvirke til at øge tallene på bundlinjen.

De senere år har den globale SCM været underlagt en række velkendte problematikker, hvor udbud- og efterspørgselskurvene ikke har været til at regne med. Du var højest sandsynlig bekendt med, at software inden for styringen af SCM kan medvirke til at give overblik over hvert et led i din forsyningskæde. Men vidste du, at SCM-styring igennem ERP-software også kan hjælpe din virksomhed med at omfavne en bæredygtig forretningspraksis?

Coronapandemien skabte mange forstyrrelser i distributionsselskaber, ligesom forbrugernes forventninger til serviceniveau er skudt i vejret med den progressive vækst inden for online shopping.

En softwarestyret SCM-håndtering kan være nøglen til digital transformation af din virksomheds forsyningskæde. Distributørerne kan opfylde de høje kundeforventninger, fordi fuld synlighed giver din virksomhed mulighed for at forblive smidig, hvor tilpasninger til ændringer i produkttillgængelighed, international logistik og andre variabler bliver nemmere. Derudover er der en anden fordel ved at anvende en SCM-software: den fremmer bæredygtighed, da den reducerer spildt lagerbeholdning samt spildplads på lageret.

Et distributionsmålrettet ERP-system med indbyggede SCM-funktioner giver hele dit team den nødvendige synlighed og kontrol på tværs af hele forsyningsøkosystemet, så du på din virksomheds vegne bliver i stand til at træffe datadrevne beslutninger baseret på realtidsviden om produktionsnedlukninger, lagermangel, overskudslager og prisændringer. Ved at tilføje en integreret EDI-løsning, kan du sikre, at dine dokumenter vil opfylde alle lovgivnings- og overholdelseskrav, der vil blive behandlet øjeblikkeligt uden behov for manuelt papirarbejde. Med andre ord holder en softwaredrevet SCM-løsning det fysiske vareflow integreret med det elektroniske informationsflow.

Med ovenstående in mente vil du helt ned til den mindste SKU (Stock Keeping Unit) vide, hvilken beholdning du har til rådighed. Gennem historikken over salgstal kan du mere præcist forudsige efterspørgslen. Dette betyder i sagens natur mindre spild, da du ikke vil have overskydende produkter liggende på et lager, hvilket igen betyder lavere forsendelsesomkostninger, lavere produktionsomkostninger og minimering af transportomkostninger.

Nu hvor din forsyningskæde er optimeret, kan dit ledelsesteam lægge fokus på at reducere spild i øvrige aspekter af selve distributionsprocessen. Et ERP-system med indbyggede SCM-værktøjer gør det muligt for distributionsvirksomheder at skaffe bedre varer og få dem skubbet ud til kunderne hurtigere og billigere. En stærkere og mere effektiv drift og styring af forsyningskæden vil ikke kun lede til øget indtjening, men den kan også være nøglen til at opretholde en bæredygtig organisation – det gælder nu og ud i fremtiden.

Vil du vide mere omkring, hvordan ERP-teknologi kan lede til en forstærkning af din virksomheds bæredygtighedsindsats? Tal med én af vores dygtige eksperter for at finde ud af, hvordan Notora kan hjælpe din virksomhed til at få genskabt et bæredygtigt fokus.

I nutidens mere miljøbevidste verden bør og skal fokus på bæredygtighed være en integreret del af din virksomheds forretningsstrategi. Internationale miljøorganisationer ligger ikke alene et pres på virksomhederne om at accelerere på deres bæredygtighedsindsats, men også forbrugerne forventer, at virksomheder tager og udviser et større miljømæssigt ansvar.

For distributører af forbrugsvarer skal fokus være på forsyningskæden som afgørende nøglekomponent i jagten på at reducere spild og samtidig opretholde en bæredygtig forretningspraksis.

Men hvorfor egentlig?

Fordi hele forsyningskæden tegner sig for mere end 90 % af de fleste forbrugsvarevirksomheders miljøpåvirkning. Derudover skal distributørerne reducere udledningen af drivhusgasser (GHG) med mere end 90 % inden år 2050, hvis man skal indfri og opfylde de internationale klimaændringsstandarder.

I betragtning af, at 80 % af drivhusgasser stammer fra forsyningskædedriften, er det naturligvis en stor opgave at få løftet. Så hvordan kan distributører af forbrugsvarer realistisk set opnå målet?

Notoras bud er klokkeklar: ved at udnytte teknologien til at få større synlighed igennem alle led af forsyningskæden.

Vi har forsøgt at komme med et bud på, hvad din virksomhed kan gøre for at reducere miljøpåvirkningen gennem små ændringer i forsyningskæden – dette i stedet for, at du forsøger at hæve hele din virksomhedsdrift.

Gentænk din emballeringsmetode

I fremstødet mod en mere bæredygtig verden er en af de største forandringsdrivere inden for emballeringen af forbrugsvarer. Ifølge konsulentfirmagiganten, McKinsey & Company, har verdens 100 bedste forbrugsvarevirksomheder (FMCG) indvilget i at give nogle seriøse og langsigtede forpligtelser i forhold til bæredygtig emballage med fokus på at anvende genbrugsemballeringsmaterialer. Reduktionen af plast og innovationen af nye typer emballage samt konceptet med retur- og genbrugsemballage har ansporet industrien til at tænke i nye og bæredygtige emballeringsmønstre.

I øjeblikket er miljøvenlige emballeringsmuligheder en dyrere løsning, så for at opveje denne tendens, kan du overveje at hæve priserne en smule. En verdensomspændende undersøgelse har dog vist, at forbrugerne er villige til at betale mere for bæredygtige produkter – et eksempel ser vi i USA, hvor 42 % af de adspurgte forbrugere sagde, at de ville betale ekstra for bæredygtige varer og services.

Hvis du ikke er sikker på, hvilke muligheder der er tilgængelige, kan noget så simpelt som en ændring af størrelsen på din emballage faktisk gøre en forskel: at bruge mindre kasser, poser eller beholdere til dine produkter giver ikke kun god mening, men det kan med garanti også reducere dine forsendelsesomkostninger. Har du ikke brug for såkaldte fyldematerialer til fragt af dine varer, så drop dem – herunder kan man bede sin søfragtudbyder om at reducere de beskyttende materialer, der anvendes som beskyttelse af de egentlige produkter, under de internationale forsendelser.

En anden overvejelse der også ligger lige for: genbrug af emballage. Nogle virksomheder har valgt at bruge genanvendelige plastikkasser eller andet materiale. I Danmark vil store erhvervsorganisationer samarbejde om projekt ”genanvendelse af emballage”, når nye krav i 2025 rammer den danske industri. En organisation som Orkla har i mange år arbejdet på mere bæredygtig emballage, hvor området altså om tre år får lagt yderligere dimensioner på sig. Fra 2025 bliver det nemlig op til virksomheder, der sender indpakning på markedet, også at fjerne det igen og sikre genbrug eller genanvendelse.

Sammen med branchen har Orkla skubbet på for at finde den løsning, som erhvervsorganisationer nu præsenterer til at håndtere kravet om udvidet producentansvar, som vil gælde hele EU. Den nye organisation ”Dansk Emballage Producentansvar” skal sikre overgangen, lyder ambitionen fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevare samt Dagsam.  

Men hvis du som virksomhed stadig er bekymret for, at dine produkter bliver beskadiget under fragten, men stadigvæk ønsker at påtage dig en lille forpligtelse i forhold til bæredygtighed, så spørg dit fragtfirma om at bruge emballagematerialer lavet af genbrugsmaterialer, såsom ”boblefolie” lavet af bølgepap. En anden bæredygtig emballeringsidé kunne være ”luftpuder”, da der her anvendes minimalt med materiale, hvor dine produkter stadig er sikret forsvarligt under forsendelsen.

Biologisk nedbrydelige emballeringsmaterialer er også en levedygtig mulighed – de er utroligt holdbare og er tilmed udelukkende lavet af biologiske kilder. Eksempelvis er majsstivelsesemballage lige så stærk som plastik, men er omvendt produceret af organiske materialer.

Der er masser af måder, hvorved du kan gøre din virksomheds emballage mere grøn. Bare vær opmærksom og sikker på, at uanset hvilken metoder i vælger, så bør dine tiltag være håndterbare, når man kigger på den lange bane. Start med de små ændringer, mål resultaterne og revurder så situationen derfra. Du ønsker højest sandsynligt, at din virksomhed er på forkant med fremtiden, da miljølovgivningen fortsat bliver mere restriktiv – så jo flere ændringer du foretager nu, jo bedre position vil du skabe for dig og din virksomhed for fremtiden.

Optimer din virksomheds Supply Chain Management

En velsmurt forsyningskæde reducerer naturligvis spild, fordi den sørger for at holde forskellen mellem udbud og efterspørgsel på lige fod: derfor kan man betragte SCM (Supply Chain Management) som en vital del af din virksomheds bæredygtighedsstrategi. En bæredygtig forsyningskæde handler om meget mere end blot miljøet – det påvirker også virksomhedens effektivitet og hvordan din virksomheds brand bliver opfattet af omverden. Bæredygtighed er et spørgsmål om at tænke langsigtet, hvor der træffes forretningsbeslutninger i forhold til den miljømæssige- og menneskelig fremtid.

Hvis en bæredygtig forretningsføring ikke er et stort nok incitament for dig, så tænk over det følgende: en stærk SCM-software kan hjælpe din virksomhed med at sætte bæredygtig skik på de interne linjer, ligesom det også kan medvirke til at øge tallene på bundlinjen.

De senere år har den globale SCM været underlagt en række velkendte problematikker, hvor udbud- og efterspørgselskurvene ikke har været til at regne med. Du var højest sandsynlig bekendt med, at software inden for styringen af SCM kan medvirke til at give overblik over hvert et led i din forsyningskæde. Men vidste du, at SCM-styring igennem ERP-software også kan hjælpe din virksomhed med at omfavne en bæredygtig forretningspraksis?

Coronapandemien skabte mange forstyrrelser i distributionsselskaber, ligesom forbrugernes forventninger til serviceniveau er skudt i vejret med den progressive vækst inden for online shopping.

En softwarestyret SCM-håndtering kan være nøglen til digital transformation af din virksomheds forsyningskæde. Distributørerne kan opfylde de høje kundeforventninger, fordi fuld synlighed giver din virksomhed mulighed for at forblive smidig, hvor tilpasninger til ændringer i produkttillgængelighed, international logistik og andre variabler bliver nemmere. Derudover er der en anden fordel ved at anvende en SCM-software: den fremmer bæredygtighed, da den reducerer spildt lagerbeholdning samt spildplads på lageret.

Et distributionsmålrettet ERP-system med indbyggede SCM-funktioner giver hele dit team den nødvendige synlighed og kontrol på tværs af hele forsyningsøkosystemet, så du på din virksomheds vegne bliver i stand til at træffe datadrevne beslutninger baseret på realtidsviden om produktionsnedlukninger, lagermangel, overskudslager og prisændringer. Ved at tilføje en integreret EDI-løsning, kan du sikre, at dine dokumenter vil opfylde alle lovgivnings- og overholdelseskrav, der vil blive behandlet øjeblikkeligt uden behov for manuelt papirarbejde. Med andre ord holder en softwaredrevet SCM-løsning det fysiske vareflow integreret med det elektroniske informationsflow.

Med ovenstående in mente vil du helt ned til den mindste SKU (Stock Keeping Unit) vide, hvilken beholdning du har til rådighed. Gennem historikken over salgstal kan du mere præcist forudsige efterspørgslen. Dette betyder i sagens natur mindre spild, da du ikke vil have overskydende produkter liggende på et lager, hvilket igen betyder lavere forsendelsesomkostninger, lavere produktionsomkostninger og minimering af transportomkostninger.

Nu hvor din forsyningskæde er optimeret, kan dit ledelsesteam lægge fokus på at reducere spild i øvrige aspekter af selve distributionsprocessen. Et ERP-system med indbyggede SCM-værktøjer gør det muligt for distributionsvirksomheder at skaffe bedre varer og få dem skubbet ud til kunderne hurtigere og billigere. En stærkere og mere effektiv drift og styring af forsyningskæden vil ikke kun lede til øget indtjening, men den kan også være nøglen til at opretholde en bæredygtig organisation – det gælder nu og ud i fremtiden.

Vil du vide mere omkring, hvordan ERP-teknologi kan lede til en forstærkning af din virksomheds bæredygtighedsindsats? Tal med én af vores dygtige eksperter for at finde ud af, hvordan Notora kan hjælpe din virksomhed til at få genskabt et bæredygtigt fokus.