Unge kvinder tiltrækkes i større grad af it-branchen og dens muligheder

Den seneste undersøgelse foretaget blandt 1004 kvinder af Voxmeter på vegne af Atea viser en sprudlende fremgang i forhold til it-branchens attraktivitet. Specielt de helt unge kvinder i aldersgruppen 18-34 år ser positivt på mulighederne: gode lønninger, udviklingsmuligheder, it’s samfundsbetydning ligesom teknologiudvikling er stærke tiltrækningspunkter.

kvinder i it-branchen

Traditionelt set har it-branchens bemandingssammensætning båret præg af ulige kønsfordeling med en mandsdomineret branche, men de nyeste undersøgelser peger på en udvikling, der i fremtiden kan byde på større diversitet med en mere ligelig kønsfordeling.

Tallene viser, at knap hver anden – 45,2 pct. – af de 18-34-årige finder et job i it-branchen attraktivt i forhold til andre brancher, ligesom 58,3 pct. af de adspurgte kvinder fremhæver lønnen som stærk tiltrækningskraft.

HR-direktør hos Atea, Anette Otto, ser meget positivt på de nyeste tal, da it-branchen i mange år har bøvlet med mange af de samme og tilbagevendende problemer:

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at diversiteten på køn i it-branchen eller STEM-uddannelserne er skæv. Det er en udfordring – både samfundsmæssigt og for kvinderne selv. Så det er en positiv tendens, at flere yngre kvinder ser it-branchen som attraktiv”.

Hun påpeger, at tallene viser en tydelig ændring i fordomme om it-branchen, men at det kvindelige undertal stadig er en udfordring, som kræver særligt fokus, hvis de nye positive tendenser skal opretholdes.

I Notora har vi en bred bemandingssammensætning, der både indeholder erfarne kvinder og mænd, ligesom den talentfulde ungdom også er velrepræsenteret på begge sider af kønnene.

Én af de rutinerede kræfter, der har arbejdet med Navision-produktet siden 1990, er Notoras Leverancechef og Teamleder, Yvonne Larsen, der stadig nyder den omskiftelige it-verden, hvor ’hver dag er en ny dag’:

”It-verden bærer præg af fremdrift, nye initiativer og nye udviklingsmuligheder. Jeg har været en del af branchen i 30 år, og kvinder har bestemt sin plads på it-hylden, selvom fagets datatekniske aspekter traditionelt set i højere grad har appelleret til mænd,” forklarer Yvonne Larsen, der kort efter uddyber, at den typiske kvindelige personprofil kan være gavnlig for en mandsdomineret branche:

”I Notora har vi blandt andet ansat unge nyuddannede kvinder, hvor de blandt andet har fået tildelt hurtigt ansvar i f.eks. projektlederroller. De fleste kvinder har nogle evner, der formår at samle og styre et team. De kan være med til at skabe motivation og får deres teammedarbejdere til at performe,” fortæller hun.

Afslutningsvis forklarer hun, at grunden til it-branchen har holdt hende beskæftiget i over 30 år nu er, at hverdagene er meget variereret, og at man gennem arbejdet møder mange forskellige mennesker, herunder kunder, samarbejdspartnere og kollegaer. Hun bakker op om undersøgelsens fund og bekræfter, at it-branchen indeholder et væld af muligheder, hvor den faglige progression specielt bliver fremhævet.

Kilde: https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/arbejdsmarked/article12813472.ece

Karriere i Notora

Er du interesseret i en karriere i it-branchen?

Så besøg vores karriere side, og læs om mulighederne for karriere i Notora.
Karriere i Notora