Hvordan kan en fødevarespecifik ERP-løsning facilitere din virksomheds vækst?

Set i lyset af, at vækst højest sandsynligt er ét af din fødevarevirksomheds nøglemål, har du brug for løsninger, der er skalerbare, hvis du løbende skal være i stand til at indordne dig din egen vækst, men også pludselige ændringer i markedet.

Flere råvarer og færdige produkter bevæger sig pludseligt igennem jeres faciliteter, hvorfor det er afgørende, at både dine systemer og processer er optimeret til at håndtere det større pres på produktionsanlægget.

Tempoet i driften vil formentlig også stige, da du har flere ordrer at tage hånd om, hvilket også vil forøge kravene til jeres effektivitet. Det betyder, at manuelle procedurer og metoder bør og skal afløses af digitale og automatiserede alternativer til styringen af både produktion og indsamling af data.

Heldigvis findes der branchespecifikke muligheder inden for ERP-software, der kan være en medhjælper i målet om at indfri vækstambitionen. Uanset om du anskuer din digitale transformation som et spørgsmål om at ”droppe al manuelt papirarbejde” eller som et mere holistisk, organisatorisk initiativ, så vil en styrket digital platform under alle omstændigheder styrke din virksomheds vækstgrundlag for fremtiden.

Men hvordan kan et fødevarespecifikt ERP-system helt præcist hjælpe med at øge effektiviteten? Det vil vi i det følgende forsøge at kigge nærmere på.

Strømlin din forsyningskæde

I de fleste tilfælde kan man kalde en virksomheds ”Supply Chain” for DNA’et i hele organisationen. Det er afgørende, at alle led i virksomhedens forsyningskæde flyder gnidningsløst, og dette gør sig specielt gældende i perioder med vækst: et unødvendigt stort pres vil blive lagt på dit produktionsanlæg, hvis du eksempelvis er i konstant underskud af bestemte ingredienser.

Du er nødt til at sikre, at dine salgs- og leveringsprocesser forløber uden problemer, hvis du har i sinde at bevare både høj grad af kundetilfredshed og en sund bundlinje.

ERP-løsninger opbygget til fødevareindustrien er spækket med funktioner, der giver dig større synlighed af vigtig information fra en række forskellige kilder, herunder leverandører, produktionslinjer og kunder. Nogle gode eksempler herpå kunne være:

 • Fra den ene til den anden ende af forsyningskæden indsamler og vedligeholder komplette tovejssporingsværktøjer vitale materiale- og produktdetaljer, så du konstant er fuldt ud orienteret og opdateret. Disse funktioner er også nødvendige for en fødevarevirksomheds sikkerhedsberedskab, da de letter sporing af forurening til den pågældende kilde og igangsætning af tilbagekaldelsesprocessen, hvis dette er nødvendigt.
 • I produktionsprocessen giver produktionsmålinger i realtid dig indsigt i dine resultater med omgående virkning, hvilket giver dig mulighed for at foretage evalueringer af dit udbytte for at forbedre processer og reducere spild fremover. Hvad endnu bedre er, at integrationer med øvrige sensorer og digital billedteknologi kan automatisere kritiske kvalitetssikringsprocedurer.
 • På distributions- og leveringsstadiet giver fuld forsendelsesplanlægning dig kontrol over afsendelse af ordrer og sikrer samtidig, at varer når frem til deres endelige destination til tiden og i fuld stand. Du vil også være i stand til at medregne eventuelle ekstra omkostninger – såsom fragt og brændstof – for at få et klarere billede af rentabiliteten på dine linjer, hvor det er muligt at vurdere tidligere salgsdata til efterspørgselsplanlægning.

Her har vi kun fremhævet nogle få er forsyningskædens kontaktpunkter, hvor et fødevarespecifikt ERP-system kan have en positiv indvirkning. Hvis du ønsker at udvide din virksomheds drift og ønsker, at oplevelsen af udvidelsen skal være problemfri, er dette den teknologi, som din organisation har brug for!

Sikre overholdelse

Visse problemer kan sætte en stopper for din vækst: ét af dem er i relation til overholdelse af lovgivningskrav. Én ting er er de bøder eller andre sanktioner, som du kan risikere af modtage fra de administrerende offentlige myndigheder, men en anden skade som du kan risikere at ramle ind i, er skaden, hvor dit brands omdømme i forbrugernes øjne forringes.

Et stærkt overholdelsesmodul, som bør være inkluderet i ethvert fødevarespecifikt ERP-system, kan hjælpe med at give dig ro i forhold til, at dine færdigvarer altid er i orden med hensyn til at opfylde alle gældende standarder. Hvis du integrerer din ERP-løsning med de øvrige sensorer og digitale billedbehandlingsprogrammer på dine faciliteter, kan du endda automatisere vigtige trin i dine kvalitetssikringsprocedurer.

Korrekt påsætning af ”labels” – især når allergener kan være involveret – er en anden kritisk komponent for at overholde overholdelseskravene, som en fødevarespecifik ERP-løsning kan hjælpe med at administrere.

Emballagemodulerne i et avanceret system, som dét vi i Notora tilbyder, giver dig mulighed for at specificere alle parametre, inklusive etiketter, der giver afgørende information over for personer/kunder, der døjer med overfølsomhed over for visse ingredienser eller øvrige sundhedsmæssige problemer.

Skærp dine konkurrencefordele

I løbet af din virksomheds vækstspurt vil det være afgørende at holde fast i lige præcis de aspekter, der gør din virksomhed unik og attraktiv over for potentielle kunder. Dine processer kan ændre sig og løbende lade sig udvikle efterhånden som du inkorporerer ny teknologi og forbedrer dig i forhold til tidligere anvendte modeller. Dog må du aldrig miste fokus på de kerneværdier, der i første omgang har gjort jeres virksomhed til en succes.

Det er højest sandsynligt også derfor, at du ønsker at udnytte styrken af ERP-systemets funktionalitet, der kan hjælpe med at tackle de unikke udfordringer, der er typiske inden for din branche – ERP-systemet ville give jer:

 • Varemodtagelsesværktøjer, der forenkler ordreindtastning med en intuitiv grænseflade, letter sporing af materialer til deres oprindelse og beregner nettovægt automatisk
 • Opskrifts- og pakkestykkelistefunktioner (BOM), der opretter separate styklister for materialegrupperinger, definerer recepter i henhold til batchstørrelser og giver bedre nøjagtighed ved bestemmelse af udbytter, skrot og forventede tab.
 • Moduler for fangstvægtstyring, der tildeler værdier på partiniveau, tager højde for dine forudbestemte toleranceintervaller og automatiserer dataindsamlingsprocessen i samarbejde med tilsluttede vægte.

Andre specialdesignede funktioner til sporing af forsendelser, udpegning af klassificeringer eller klasse- og batchbehandling kan også vise sig at være uvurderlige for organisationer, der beskæftiger sig med disse opgaver. Med den rigtige fødevarespecifikke ERP-løsning kan de alle være til din rådighed, så dine konkurrencemæssige fordele vokser sig større og stærkere kontinuerligt.

Integrer med øvrige løsninger

Inden for fødevareindustrien er ERP-systemer uden tvivl omdrejningspunktet for en sund, teknologiske moderniseringsproces, men komplementære løsninger, der kan integreres med den centrale ERP-platform, har også potentialet til at kunne skabe bedre resultater i din virksomhed.

For eksempel kan et lagerstyringssystem (WMS) gøre det meget nemmere at holde styr på dit lager, vigtige lagerforhold og plukkeprocesser. Ligeledes kan et overordnet udstyrseffektivitetssystem (OEE) give datadrevet og handlingsorienteret indsigt fra dit produktionscenter, der informerer konstant og fordrer til en smidig og hurtig beslutningstagning forankret i seneste data.

I Notora har vi ud over vores standardiserede ERP-platform fra Microsoft sammensat vores øvrige række af samarbejdspartnere ud fra ønsket om, at vi ville kunne hjælpe danske fødevarevirksomheder med at komme de mest velkendte udfordringer til livs.

Hvorfor Notora er den ideelle ERP-partner for at indfri ambitionen om vækst

Hos Notora udnytter vi vores erfaring og brancheekspertise inden for fødevarefeltet til at skræddersy og opbygge vores ERP-løsninger ud fra de funktionaliteter, som vi ved fødevarevirksomheder har brug for. Vi ved, hvor vigtig skalerbarhed er for virksomheder, der ønsker at vækste, så vi har naturligvis sørget for, at vores systemer kan fungere på et højt niveau: selv når ordrevolumen skulle stige og dine processer køre på højtryk med max kapacitet.

Vi anerkender også, hvor afgørende fleksibilitet er for organisationer, der er under udvidelse, og vi anbefaler cloud-implementeringer for at opnå en større grad af tilgængelighed, pålidelighed og sikkerhed.

Vi ved også, at implementeringen af et nyt organisationsomspændende system kan være skræmmende for en virksomhed, der konstant bestræber sig på at lægge yderligere lag på, og netop derfor bestræber vi os på at fungere som en partner frem for en leverandør igennem hele processen: lige fra oprettelse af en køreplan og tidslinje med komplette faser og milepæle med udrulning af yderligere funktioner og moduler, der du er blevet tryg og bekendt med ERP-systemets kernefunktioner.

Så er du klar til at høre mere om, hvordan vi i Notora kan hjælpe med at facilitere din virksomheds vækst gennem teknologi og ERP-løsninger? Kontakt os i dag for at opstarte en uforpligtende dialog.

Set i lyset af, at vækst højest sandsynligt er ét af din fødevarevirksomheds nøglemål, har du brug for løsninger, der er skalerbare, hvis du løbende skal være i stand til at indordne dig din egen vækst, men også pludselige ændringer i markedet.

Flere råvarer og færdige produkter bevæger sig pludseligt igennem jeres faciliteter, hvorfor det er afgørende, at både dine systemer og processer er optimeret til at håndtere det større pres på produktionsanlægget.

Tempoet i driften vil formentlig også stige, da du har flere ordrer at tage hånd om, hvilket også vil forøge kravene til jeres effektivitet. Det betyder, at manuelle procedurer og metoder bør og skal afløses af digitale og automatiserede alternativer til styringen af både produktion og indsamling af data.

Heldigvis findes der branchespecifikke muligheder inden for ERP-software, der kan være en medhjælper i målet om at indfri vækstambitionen. Uanset om du anskuer din digitale transformation som et spørgsmål om at ”droppe al manuelt papirarbejde” eller som et mere holistisk, organisatorisk initiativ, så vil en styrket digital platform under alle omstændigheder styrke din virksomheds vækstgrundlag for fremtiden.

Men hvordan kan et fødevarespecifikt ERP-system helt præcist hjælpe med at øge effektiviteten? Det vil vi i det følgende forsøge at kigge nærmere på.

Strømlin din forsyningskæde

I de fleste tilfælde kan man kalde en virksomheds ”Supply Chain” for DNA’et i hele organisationen. Det er afgørende, at alle led i virksomhedens forsyningskæde flyder gnidningsløst, og dette gør sig specielt gældende i perioder med vækst: et unødvendigt stort pres vil blive lagt på dit produktionsanlæg, hvis du eksempelvis er i konstant underskud af bestemte ingredienser.

Du er nødt til at sikre, at dine salgs- og leveringsprocesser forløber uden problemer, hvis du har i sinde at bevare både høj grad af kundetilfredshed og en sund bundlinje.

ERP-løsninger opbygget til fødevareindustrien er spækket med funktioner, der giver dig større synlighed af vigtig information fra en række forskellige kilder, herunder leverandører, produktionslinjer og kunder. Nogle gode eksempler herpå kunne være:

 • Fra den ene til den anden ende af forsyningskæden indsamler og vedligeholder komplette tovejssporingsværktøjer vitale materiale- og produktdetaljer, så du konstant er fuldt ud orienteret og opdateret. Disse funktioner er også nødvendige for en fødevarevirksomheds sikkerhedsberedskab, da de letter sporing af forurening til den pågældende kilde og igangsætning af tilbagekaldelsesprocessen, hvis dette er nødvendigt.
 • I produktionsprocessen giver produktionsmålinger i realtid dig indsigt i dine resultater med omgående virkning, hvilket giver dig mulighed for at foretage evalueringer af dit udbytte for at forbedre processer og reducere spild fremover. Hvad endnu bedre er, at integrationer med øvrige sensorer og digital billedteknologi kan automatisere kritiske kvalitetssikringsprocedurer.
 • På distributions- og leveringsstadiet giver fuld forsendelsesplanlægning dig kontrol over afsendelse af ordrer og sikrer samtidig, at varer når frem til deres endelige destination til tiden og i fuld stand. Du vil også være i stand til at medregne eventuelle ekstra omkostninger – såsom fragt og brændstof – for at få et klarere billede af rentabiliteten på dine linjer, hvor det er muligt at vurdere tidligere salgsdata til efterspørgselsplanlægning.

Her har vi kun fremhævet nogle få er forsyningskædens kontaktpunkter, hvor et fødevarespecifikt ERP-system kan have en positiv indvirkning. Hvis du ønsker at udvide din virksomheds drift og ønsker, at oplevelsen af udvidelsen skal være problemfri, er dette den teknologi, som din organisation har brug for!

Sikre overholdelse

Visse problemer kan sætte en stopper for din vækst: ét af dem er i relation til overholdelse af lovgivningskrav. Én ting er er de bøder eller andre sanktioner, som du kan risikere af modtage fra de administrerende offentlige myndigheder, men en anden skade som du kan risikere at ramle ind i, er skaden, hvor dit brands omdømme i forbrugernes øjne forringes.

Et stærkt overholdelsesmodul, som bør være inkluderet i ethvert fødevarespecifikt ERP-system, kan hjælpe med at give dig ro i forhold til, at dine færdigvarer altid er i orden med hensyn til at opfylde alle gældende standarder. Hvis du integrerer din ERP-løsning med de øvrige sensorer og digitale billedbehandlingsprogrammer på dine faciliteter, kan du endda automatisere vigtige trin i dine kvalitetssikringsprocedurer.

Korrekt påsætning af ”labels” – især når allergener kan være involveret – er en anden kritisk komponent for at overholde overholdelseskravene, som en fødevarespecifik ERP-løsning kan hjælpe med at administrere.

Emballagemodulerne i et avanceret system, som dét vi i Notora tilbyder, giver dig mulighed for at specificere alle parametre, inklusive etiketter, der giver afgørende information over for personer/kunder, der døjer med overfølsomhed over for visse ingredienser eller øvrige sundhedsmæssige problemer.

Skærp dine konkurrencefordele

I løbet af din virksomheds vækstspurt vil det være afgørende at holde fast i lige præcis de aspekter, der gør din virksomhed unik og attraktiv over for potentielle kunder. Dine processer kan ændre sig og løbende lade sig udvikle efterhånden som du inkorporerer ny teknologi og forbedrer dig i forhold til tidligere anvendte modeller. Dog må du aldrig miste fokus på de kerneværdier, der i første omgang har gjort jeres virksomhed til en succes.

Det er højest sandsynligt også derfor, at du ønsker at udnytte styrken af ERP-systemets funktionalitet, der kan hjælpe med at tackle de unikke udfordringer, der er typiske inden for din branche – ERP-systemet ville give jer:

 • Varemodtagelsesværktøjer, der forenkler ordreindtastning med en intuitiv grænseflade, letter sporing af materialer til deres oprindelse og beregner nettovægt automatisk
 • Opskrifts- og pakkestykkelistefunktioner (BOM), der opretter separate styklister for materialegrupperinger, definerer recepter i henhold til batchstørrelser og giver bedre nøjagtighed ved bestemmelse af udbytter, skrot og forventede tab.
 • Moduler for fangstvægtstyring, der tildeler værdier på partiniveau, tager højde for dine forudbestemte toleranceintervaller og automatiserer dataindsamlingsprocessen i samarbejde med tilsluttede vægte.

Andre specialdesignede funktioner til sporing af forsendelser, udpegning af klassificeringer eller klasse- og batchbehandling kan også vise sig at være uvurderlige for organisationer, der beskæftiger sig med disse opgaver. Med den rigtige fødevarespecifikke ERP-løsning kan de alle være til din rådighed, så dine konkurrencemæssige fordele vokser sig større og stærkere kontinuerligt.

Integrer med øvrige løsninger

Inden for fødevareindustrien er ERP-systemer uden tvivl omdrejningspunktet for en sund, teknologiske moderniseringsproces, men komplementære løsninger, der kan integreres med den centrale ERP-platform, har også potentialet til at kunne skabe bedre resultater i din virksomhed.

For eksempel kan et lagerstyringssystem (WMS) gøre det meget nemmere at holde styr på dit lager, vigtige lagerforhold og plukkeprocesser. Ligeledes kan et overordnet udstyrseffektivitetssystem (OEE) give datadrevet og handlingsorienteret indsigt fra dit produktionscenter, der informerer konstant og fordrer til en smidig og hurtig beslutningstagning forankret i seneste data.

I Notora har vi ud over vores standardiserede ERP-platform fra Microsoft sammensat vores øvrige række af samarbejdspartnere ud fra ønsket om, at vi ville kunne hjælpe danske fødevarevirksomheder med at komme de mest velkendte udfordringer til livs.

Hvorfor Notora er den ideelle ERP-partner for at indfri ambitionen om vækst

Hos Notora udnytter vi vores erfaring og brancheekspertise inden for fødevarefeltet til at skræddersy og opbygge vores ERP-løsninger ud fra de funktionaliteter, som vi ved fødevarevirksomheder har brug for. Vi ved, hvor vigtig skalerbarhed er for virksomheder, der ønsker at vækste, så vi har naturligvis sørget for, at vores systemer kan fungere på et højt niveau: selv når ordrevolumen skulle stige og dine processer køre på højtryk med max kapacitet.

Vi anerkender også, hvor afgørende fleksibilitet er for organisationer, der er under udvidelse, og vi anbefaler cloud-implementeringer for at opnå en større grad af tilgængelighed, pålidelighed og sikkerhed.

Vi ved også, at implementeringen af et nyt organisationsomspændende system kan være skræmmende for en virksomhed, der konstant bestræber sig på at lægge yderligere lag på, og netop derfor bestræber vi os på at fungere som en partner frem for en leverandør igennem hele processen: lige fra oprettelse af en køreplan og tidslinje med komplette faser og milepæle med udrulning af yderligere funktioner og moduler, der du er blevet tryg og bekendt med ERP-systemets kernefunktioner.

Så er du klar til at høre mere om, hvordan vi i Notora kan hjælpe med at facilitere din virksomheds vækst gennem teknologi og ERP-løsninger? Kontakt os i dag for at opstarte en uforpligtende dialog.