Fremtidens distribution: teknologi forvandler problemer til muligheder

Bæredygtighed er ikke kun et fremtidigt mål for virksomheder, der opererer inden for distribution og logistik. Industrien gør dog langsomme, men sikre, fremskridt: dels grundet den øgede forbrugerefterspørgsel og dels på grund af de omkostninger, der er forbundet med at øge fokus på en grønnere omstilling. Som alle andre virksomheder bestræber du dig på konstant vækst og progression, men bliver hæmmet af de stigende omkostninger, som man eksempelvis ser inden for fragtområdet.

Derfor bliver det for de fleste virksomheder sværere at forsøge at gøre virksomheden mere bæredygtig, og de mange brancheforstyrrelser gør ikke just den grønne omstilling lettere. I øjeblikket gennemgår industrien en positiv udvikling, men stadigvæk bliver virksomhederne fremadrettet nødt til at tænke i bæredygtige forretningspraksisser og strategier.

Den verdensomspændende pandemi belyste blandt andet sårbarheden i globale forsyningskæder. Distributionsindustrien er afgørende inden for to dimensioner: for det første sørger den for, at forbrugerne får de produkter, som de har brug for; og her har industrien faktisk en unik position i forhold til at gøre væsentlige fremskridt i retningen af en mere bæredygtig forretningspraksis. Det betyder nemlig, at distributører kan sætte scenen for, hvilken retning fremtidens skridt skal tages i. Distributører har to valg: enten er de på forkant med udviklingen gennem innovativt mindset eller også sakker de bagud i forhold til konkurrenterne.

Baseret på de nyligst sete forstyrrelser og øvrige markedsudsving forudsiger eksperterne, at distributionsbranchen kommer til at kæmpe mod tre store problemer:

  1. Fortsat mangel på arbejdskraft
  2. Forøget konkurrence og fortsatte forstyrrelser i forsyningskæderne
  3. Strengere regler udstedt af autoriteter

I stedet for at lade disse problemer plage din virksomhed, vil vi i de kommende afsnit prøve at undersøge, hvad du som virksomhed aktivt kan gøre for at forstå disse tendenser, og hvordan du konstruktivt kan omdanne dem til at være muligheder.

Fortsat mangel på arbejdskraft

Lige fra den velkendte chaufførmangel til mangel på shippingfolk og lagerarbejdere har alle dele af forsyningskæden problemer med at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft. Inden for forsyningskædejobs er de mere erfaringsrige og dygtige medarbejdere langt over pensionsalderen, og de yngre generationer har måske en tendens til at opfatte jobs inden for forsyningskæden som yderst krævende og lavteknologiske – tendenserne viser, at de unge ønsker at bestride roller, hvor de kan tilføje virksomhederne værdi og have en dagligdag, hvor de er omringet af mere moderne og nyere teknologi.

For at fastholde og rekruttere fra den store talentmasse kan distributører anvende teknologi til at analysere alle deres operationelle aktiviteter. Dette giver dine medarbejdere mulighed for at fokusere på de væsentlige opgaver, hvor manuelle processer bliver overladt til teknologien – det er et spørgsmål om at digitalisere din virksomhed.

Automatisering kan hjælpe dig med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Digitalisering af din virksomhed betyder større produktivitet og effektivitet – det er lige præcis her, at udnyttelsen af teknologi giver afkast på flere områder: ikke kun på bundlinjen, men også i medarbejdertilfredshed.

Hvis din virksomhed bruger et separat lagerstyringssystem, eCommerce-platform, salgs-CRM og regnskabssoftware, kan det være vanskeligt at sørge for, at vigtig information når ud til alle ansatte.

Hvordan ved de, at informationen er i realtid og om informationen derfor er nøjagtig?

Hvordan ved du, om dine processer kører mest effektivt muligt?

Automatisering af mange af de manuelle processer i driften vil give nogle målbare og vedvarende forbedringer. At forbinde forskellige systemer gennem teknologi, som et stærkt ERP-system ville gøre, vil give dit team målbare analyser, som vil hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger. Det vil hjælpe dem med at gøre en forskel, hvilket jo i sidste ende er et mål og ønske for alle ansatte: at føle, at deres indsats betyder noget og skaber værdi.

Så hvordan kan teknologi gøre din virksomhed mere bæredygtig?

Ved at reducere spild, er det korte svar.

Spild af ”godt talent” er lige så skadeligt for din bundlinje, som det kan være med ineffektive, manuelle processer.

Forøget konkurrence og fortsatte forstyrrelser i forsyningskæderne

Distributionsvertikalen står over for øget konkurrence fra leverandører, tilstødende industriaktører og andre markeder. Nye konkurrenter udnytter moderne teknologi til at forstyrre distributionen, hvor de blandt andet lukrerer på mulighederne inden for B2B- og B2C e-handelsmarkedet. Enhver distributør bør forblive agil, hvis de har i sinde at fremstå konkurrencedygtige.

Din organisation kan formentlig bevare vitale markedsandele ved at genoverveje, hvordan du mest optimalt planlægger din lagerbeholdning, hvordan du administrerer din lagerbeholdning og hvordan du forudsiger din fremtidige lagerbeholdning – dette på trods af de allerede nævnte forstyrrelser i forsyningskæden, som synes uundgåelige. For at danne det bedst mulige overblik over din lagerbeholdning har du brug for rigtige data, og du har brug for dem hurtigt: her kunne Business Intelligence (BI) være et godt bud.

Du vil i højere grad være i stand til at træffe bedre forretningsbeslutninger, når du integrerer en BI-platform til din eksisterende ERP-løsning. Med BI analyserer du øjeblikkeligt salgsmønstre og vil være i stand til at træffe beslutninger baseret på statistiske analyser og data. Herefter kan du bruge disse data til at træffe beslutninger angående din lagerbeholdning, styring af forsyningskæde og dermed begrænse risikofaktorer.

Derudover kan BI analysere operationelle processer og samle data om præstationer i organisationens forskellige afdelinger. BI’s værktøjer vil hjælpe din virksomhed med at blive bekendt med både styrker og svagheder: hvad virker og hvor er der forbedringspotentiale. Med den rigtige kombination af BI- og ERP-system kan du indstille og opsætte alarmer, der registrerer kritiske målinger, som kan bruges til at identificere og gribe ind over for alarmerende områder i virksomheden.

Coronapandemien betød enten det ene eller andet for de fleste distributører: de havde enten større efterspørgsel, end de var i stand til at håndtere, eller også faldt efterspørgslen. Her skulle distributørerne forhold sig til, hvad de skulle gøre med den eksisterende beholdning, som var frosset inde på lageret, eller hvordan de kunne indhente flere produkter gennem en overbelastet forsyningskæde.

Mange valgte midlertidig at gå med D2C-ruten – men hvad der også viste sig var, at denne rute var en svær balancegang at mestre.

Prøv at overveje: kunne en D2C-fremgang fungere for sin virksomhed, eller ville du have brug for at vedligeholde dine nuværende detailforbindelser?

Med en stærk BI-opsætning vil du øjeblikkeligt være i stand til at analysere, om en ny forretningsstrategi ville være frugtbar for din virksomhed. Hvis du skal følge med konkurrenterne må du ty til den fremmeste teknologi – i din organisation skal du bedre være i stand til at forudse og planlægge elementer omhandlende efterspørgselskurven, ligesom det vil give jer et forspring, hvis I er i stand til at kunne forudse fremtidens forstyrrelser af forsyningskæden.

Det vil fremadrettet betyde, at du ikke har et lager fyldt med produkter, som bliver usalgbare – det vil i sagens natur betyde mindre spild og mere fortjeneste.

Med andre ord: en såkaldt win-win-situation!

Strengere regler udstedt af autoriteter

Det stadigt voksende sæt af regeringsbestemmelser påvirker alle aspekter af forsyningskæden: lige fra producenter til distributører. Afhængigt af, hvor i verden du befinder dig, kan regeringen træde til på ethvert tidspunkt og kræve ekstra papirarbejde eller endda bede om en revision. Så går forsyningskæden i stå, efterhånden som forsendelserne inspiceres og klassificeres. For at sikre, at du og din virksomhed er forberedt på ethvert indgreb – uanset om det kommer fra toldvæsenet eller andre myndigheder – har du brug for de rigtige værktøjer. Her vil vi i Notora foreslå en fødevarespecifik ERP-løsning med indbygget EDI-integration med Supply Chain- og lagerstyringsværktøjer.

Vi er godt klar over, at stigende regulatoriske krav tilføjer kompleksitet til dine processer. Du skal ikke kun være opmærksom på statslige og nationale love, men også internationale regler, specifikt omhandlende kundebeskyttelse og produktsporbarhed. Afhængigt af din nationale lokation skal du spore og overvåge varer igennem hele forsyningskæden.

Intelligente distributører, der er på forkant med udviklingen, ved, at de simpelthen har brug for den rigtige digitale platform, hvis de let skulle kunne adaptere til markedsændringer. En stærk, branchespecifik ERP-løsning lader dem hurtigt være i stand til at tilpasse sig de ændrede sikkerheds- og lovkrav. Den rigtige teknologi giver dig mulighed for at opfylde langsigtede overholdelses- og lovgivningsmæssige restriktioner med en minimal indvirkning på din bundlinje.

Du har ikke råd til at gå glip af en forsendelse, fordi du ikke har udfyldt papirer korrekt eller har fejlmærket noget. Nutidens forbruger ønsker at vide, hvor deres varer stammer fra, og om denne kilde har anvendt en bæredygtig praksis. Hvis du har den rigtige information, kan du følge med i de skiftende regler og mere krævende forbrugerpræferencer. En branchespecifik ERP-løsning vil ikke kun holde dit papirarbejde ajour, men det vil også give fuld synlighed i alle led af forsyningskæden – i det her tilfælde er det lige præcis, hvad bæredygtighed handler om.

Som distributør skal du tænke på bæredygtighed som en forretningsfilosofi i sammenhæng med din virksomheds operationelle, strategiske og markedsmæssige realiteter. Bæredygtighed er en langsigtet investering – du bygger en ramme, der fokuserer på din direkte og indirekte indflydelse på miljøpåvirkning, CO2-udledning og en reduktion af affald.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan Notoras branchespecifikke ERP-løsninger kan hjælpe med at gøre dig og din virksomhed mere omstillingsparate til en bæredygtig fremtid? Vores ekspertteam er for at hjælpe, så kontakt os allerede i dag!

Bæredygtighed er ikke kun et fremtidigt mål for virksomheder, der opererer inden for distribution og logistik. Industrien gør dog langsomme, men sikre, fremskridt: dels grundet den øgede forbrugerefterspørgsel og dels på grund af de omkostninger, der er forbundet med at øge fokus på en grønnere omstilling. Som alle andre virksomheder bestræber du dig på konstant vækst og progression, men bliver hæmmet af de stigende omkostninger, som man eksempelvis ser inden for fragtområdet.

Derfor bliver det for de fleste virksomheder sværere at forsøge at gøre virksomheden mere bæredygtig, og de mange brancheforstyrrelser gør ikke just den grønne omstilling lettere. I øjeblikket gennemgår industrien en positiv udvikling, men stadigvæk bliver virksomhederne fremadrettet nødt til at tænke i bæredygtige forretningspraksisser og strategier.

Den verdensomspændende pandemi belyste blandt andet sårbarheden i globale forsyningskæder. Distributionsindustrien er afgørende inden for to dimensioner: for det første sørger den for, at forbrugerne får de produkter, som de har brug for; og her har industrien faktisk en unik position i forhold til at gøre væsentlige fremskridt i retningen af en mere bæredygtig forretningspraksis. Det betyder nemlig, at distributører kan sætte scenen for, hvilken retning fremtidens skridt skal tages i. Distributører har to valg: enten er de på forkant med udviklingen gennem innovativt mindset eller også sakker de bagud i forhold til konkurrenterne.

Baseret på de nyligst sete forstyrrelser og øvrige markedsudsving forudsiger eksperterne, at distributionsbranchen kommer til at kæmpe mod tre store problemer:

  1. Fortsat mangel på arbejdskraft
  2. Forøget konkurrence og fortsatte forstyrrelser i forsyningskæderne
  3. Strengere regler udstedt af autoriteter

I stedet for at lade disse problemer plage din virksomhed, vil vi i de kommende afsnit prøve at undersøge, hvad du som virksomhed aktivt kan gøre for at forstå disse tendenser, og hvordan du konstruktivt kan omdanne dem til at være muligheder.

Fortsat mangel på arbejdskraft

Lige fra den velkendte chaufførmangel til mangel på shippingfolk og lagerarbejdere har alle dele af forsyningskæden problemer med at tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft. Inden for forsyningskædejobs er de mere erfaringsrige og dygtige medarbejdere langt over pensionsalderen, og de yngre generationer har måske en tendens til at opfatte jobs inden for forsyningskæden som yderst krævende og lavteknologiske – tendenserne viser, at de unge ønsker at bestride roller, hvor de kan tilføje virksomhederne værdi og have en dagligdag, hvor de er omringet af mere moderne og nyere teknologi.

For at fastholde og rekruttere fra den store talentmasse kan distributører anvende teknologi til at analysere alle deres operationelle aktiviteter. Dette giver dine medarbejdere mulighed for at fokusere på de væsentlige opgaver, hvor manuelle processer bliver overladt til teknologien – det er et spørgsmål om at digitalisere din virksomhed.

Automatisering kan hjælpe dig med at tiltrække og fastholde medarbejdere. Digitalisering af din virksomhed betyder større produktivitet og effektivitet – det er lige præcis her, at udnyttelsen af teknologi giver afkast på flere områder: ikke kun på bundlinjen, men også i medarbejdertilfredshed.

Hvis din virksomhed bruger et separat lagerstyringssystem, eCommerce-platform, salgs-CRM og regnskabssoftware, kan det være vanskeligt at sørge for, at vigtig information når ud til alle ansatte.

Hvordan ved de, at informationen er i realtid og om informationen derfor er nøjagtig?

Hvordan ved du, om dine processer kører mest effektivt muligt?

Automatisering af mange af de manuelle processer i driften vil give nogle målbare og vedvarende forbedringer. At forbinde forskellige systemer gennem teknologi, som et stærkt ERP-system ville gøre, vil give dit team målbare analyser, som vil hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger. Det vil hjælpe dem med at gøre en forskel, hvilket jo i sidste ende er et mål og ønske for alle ansatte: at føle, at deres indsats betyder noget og skaber værdi.

Så hvordan kan teknologi gøre din virksomhed mere bæredygtig?

Ved at reducere spild, er det korte svar.

Spild af ”godt talent” er lige så skadeligt for din bundlinje, som det kan være med ineffektive, manuelle processer.

Forøget konkurrence og fortsatte forstyrrelser i forsyningskæderne

Distributionsvertikalen står over for øget konkurrence fra leverandører, tilstødende industriaktører og andre markeder. Nye konkurrenter udnytter moderne teknologi til at forstyrre distributionen, hvor de blandt andet lukrerer på mulighederne inden for B2B- og B2C e-handelsmarkedet. Enhver distributør bør forblive agil, hvis de har i sinde at fremstå konkurrencedygtige.

Din organisation kan formentlig bevare vitale markedsandele ved at genoverveje, hvordan du mest optimalt planlægger din lagerbeholdning, hvordan du administrerer din lagerbeholdning og hvordan du forudsiger din fremtidige lagerbeholdning – dette på trods af de allerede nævnte forstyrrelser i forsyningskæden, som synes uundgåelige. For at danne det bedst mulige overblik over din lagerbeholdning har du brug for rigtige data, og du har brug for dem hurtigt: her kunne Business Intelligence (BI) være et godt bud.

Du vil i højere grad være i stand til at træffe bedre forretningsbeslutninger, når du integrerer en BI-platform til din eksisterende ERP-løsning. Med BI analyserer du øjeblikkeligt salgsmønstre og vil være i stand til at træffe beslutninger baseret på statistiske analyser og data. Herefter kan du bruge disse data til at træffe beslutninger angående din lagerbeholdning, styring af forsyningskæde og dermed begrænse risikofaktorer.

Derudover kan BI analysere operationelle processer og samle data om præstationer i organisationens forskellige afdelinger. BI’s værktøjer vil hjælpe din virksomhed med at blive bekendt med både styrker og svagheder: hvad virker og hvor er der forbedringspotentiale. Med den rigtige kombination af BI- og ERP-system kan du indstille og opsætte alarmer, der registrerer kritiske målinger, som kan bruges til at identificere og gribe ind over for alarmerende områder i virksomheden.

Coronapandemien betød enten det ene eller andet for de fleste distributører: de havde enten større efterspørgsel, end de var i stand til at håndtere, eller også faldt efterspørgslen. Her skulle distributørerne forhold sig til, hvad de skulle gøre med den eksisterende beholdning, som var frosset inde på lageret, eller hvordan de kunne indhente flere produkter gennem en overbelastet forsyningskæde.

Mange valgte midlertidig at gå med D2C-ruten – men hvad der også viste sig var, at denne rute var en svær balancegang at mestre.

Prøv at overveje: kunne en D2C-fremgang fungere for sin virksomhed, eller ville du have brug for at vedligeholde dine nuværende detailforbindelser?

Med en stærk BI-opsætning vil du øjeblikkeligt være i stand til at analysere, om en ny forretningsstrategi ville være frugtbar for din virksomhed. Hvis du skal følge med konkurrenterne må du ty til den fremmeste teknologi – i din organisation skal du bedre være i stand til at forudse og planlægge elementer omhandlende efterspørgselskurven, ligesom det vil give jer et forspring, hvis I er i stand til at kunne forudse fremtidens forstyrrelser af forsyningskæden.

Det vil fremadrettet betyde, at du ikke har et lager fyldt med produkter, som bliver usalgbare – det vil i sagens natur betyde mindre spild og mere fortjeneste.

Med andre ord: en såkaldt win-win-situation!

Strengere regler udstedt af autoriteter

Det stadigt voksende sæt af regeringsbestemmelser påvirker alle aspekter af forsyningskæden: lige fra producenter til distributører. Afhængigt af, hvor i verden du befinder dig, kan regeringen træde til på ethvert tidspunkt og kræve ekstra papirarbejde eller endda bede om en revision. Så går forsyningskæden i stå, efterhånden som forsendelserne inspiceres og klassificeres. For at sikre, at du og din virksomhed er forberedt på ethvert indgreb – uanset om det kommer fra toldvæsenet eller andre myndigheder – har du brug for de rigtige værktøjer. Her vil vi i Notora foreslå en fødevarespecifik ERP-løsning med indbygget EDI-integration med Supply Chain- og lagerstyringsværktøjer.

Vi er godt klar over, at stigende regulatoriske krav tilføjer kompleksitet til dine processer. Du skal ikke kun være opmærksom på statslige og nationale love, men også internationale regler, specifikt omhandlende kundebeskyttelse og produktsporbarhed. Afhængigt af din nationale lokation skal du spore og overvåge varer igennem hele forsyningskæden.

Intelligente distributører, der er på forkant med udviklingen, ved, at de simpelthen har brug for den rigtige digitale platform, hvis de let skulle kunne adaptere til markedsændringer. En stærk, branchespecifik ERP-løsning lader dem hurtigt være i stand til at tilpasse sig de ændrede sikkerheds- og lovkrav. Den rigtige teknologi giver dig mulighed for at opfylde langsigtede overholdelses- og lovgivningsmæssige restriktioner med en minimal indvirkning på din bundlinje.

Du har ikke råd til at gå glip af en forsendelse, fordi du ikke har udfyldt papirer korrekt eller har fejlmærket noget. Nutidens forbruger ønsker at vide, hvor deres varer stammer fra, og om denne kilde har anvendt en bæredygtig praksis. Hvis du har den rigtige information, kan du følge med i de skiftende regler og mere krævende forbrugerpræferencer. En branchespecifik ERP-løsning vil ikke kun holde dit papirarbejde ajour, men det vil også give fuld synlighed i alle led af forsyningskæden – i det her tilfælde er det lige præcis, hvad bæredygtighed handler om.

Som distributør skal du tænke på bæredygtighed som en forretningsfilosofi i sammenhæng med din virksomheds operationelle, strategiske og markedsmæssige realiteter. Bæredygtighed er en langsigtet investering – du bygger en ramme, der fokuserer på din direkte og indirekte indflydelse på miljøpåvirkning, CO2-udledning og en reduktion af affald.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvordan Notoras branchespecifikke ERP-løsninger kan hjælpe med at gøre dig og din virksomhed mere omstillingsparate til en bæredygtig fremtid? Vores ekspertteam er for at hjælpe, så kontakt os allerede i dag!