Fra integration til interaktion: Værdien ved forbedret repeatability

Hjemvendt fra dette års Directions EMEA 2019 i Wien er vi blevet klogere på, hvilke nye funktioner og opdateringer, der ligger inden for Dynamics 365- universet. Her fortæller Partner i Notora, Henrik Hegelund, om hvordan der til dette års Directions EMEA var et stort fokus på repeatability og lettere implementeringer af Business Central.

”Microsoft har et stort fokus på, at deres softwareløsninger skal være ’lettere at implementere’ og vi skal kunne favne en langt større del af virksomhedens processer via standardløsninger. Uden det går ud over virksomhedens muligheder for løbende at opgradere og udvikle deres løsning. Det skyldes blandt andet, at repeatibilityen nu er større og mere tilgængelig på tværs af systemer og platforme.”

I praksis betyder det, at har jeres virksomhed fået lavet en funktion før, bliver den lettere at flytte og lave andre steder i værdikæden, uden at det kræver et større kodningsarbejde for at ”kopiere” den samme data. Produkter som Microsoft Flow, PowerApps og Power BI (Populært kaldet Power Platform) sikrer, at virksomhedens processer og data lettere kan genbruges og ligeledes hjælper med at sikre ens arbejdsprocesser på tværs af løsninger. Henrik fortsætter.

”Vi arbejder på at komme fra INTEGRATION til INTERAKTION, når vi ser på virksomhedernes behov for at have løsninger, der ’snakker’ sammen. Tidligere lavede vi INTEGRATION, hvor vi f.eks. via planlagt replikation af data fra én database til en anden sikrede, at data var synkroniseret mellem to forskellige løsninger. Med de løsninger Microsoft i dag tilbyder, kan vi nu tilbyde kunden at lave INTERAKTION mellem løsningerne.”

Flow på tværs

Han forklarer, hvordan oprettelsen af en salgsordre i Business Central vil kunne starte et flow, hvor der oprettes en opgave vdr. opfølgning af kunden i et andet CRM-system og derfra sikre, at den nye kunde vises på virksomhedens Intranet.

Eller det kunne være det at oprette en medarbejder i Business Central ud fra de data, der er i HR, eller lave en chatbot på virksomhedens Facebookside, der svarer kunder på, om varer er på lager… listen er nærmest uendelig for de muligheder, vi har for at flytte tidligere meget specialprogrammeret funktionalitet over i de nye standardløsninger fra Microsoft. Dertil kan ERP-partneren genbruge vores viden langt lettere – fra kunde til kunde – end tidligere.

Standard – uden at være standard

Microsoft har længe haft fokus rettet mod at skabe generiske og konfigurérbare softwareløsninger – altså øget repeatability. Det sås for år tilbage ved deres strategi ”Road to Repeatability” eller R2R. Det strategiske formål har været at erstatte specifik og specialkodet ERP-implementeringer og tilpasninger med standardiserede, men stadig branchespecifikke, løsninger.
Det skyldes overordnet, at markedet orienterer sig hen imod en stadig højere grad af standardisering i softwareløsninger, der som regel kan dække størstedelen af en virksomheds behov. De sidste få procent, der ikke omfattes af en standardløsning, kan komme ovenpå som extensions. Det gør, at det er lettere at supportere og skalere efter behov. Derfor har Microsofts R2R-strategi til formål over tid at erstatte de unikke og tunge ERP-løsninger med en mere generisk softwareløsning.

Til Directions EMEA 2019 blev det tydeliggjort, at fundamentet nu efterhånden er lagt for The Road to Repeatability. Det betyder, at Dynamics 365 paletten så veludviklet, at det hele tiden bliver nemmere at implementere og supportere løsninger i flere led. Langt hurtigere end vi tidligere har set.

Derudover peger Henrik Hegelund på, at der allerede findes +200 andre løsninger som man via f.eks. Microsoft Flow og Azure Logic Apps kan forbinde Business Central til. Det betyder, at kunderne får adgang til en endnu mere dynamisk og specialiseret Dynamics 365-løsning og samtidig forbliver så standard som mulig.