Extensionsteknologi giver mere værdi for jeres betalte penge

Den seneste Microsoft release d. 1. oktober 2019 var historisk. Det var den første release, der udelukkende fokuserer på webklienter og extensionsteknologi i Microsoft fremfor den tidligere Windowsklient. Dermed har teknologien bevæget sig et markant skridt videre i forhold til, hvordan opdateringer og systemløsninger – både nu og fremover – udvikles og supporteres.

I dette blogindlæg forklarer produktchef i Notora, Morten Seifert hvorfor det nye kodningsparadigme er en gamechanger, og hvordan måden ERP-husene koder på får en betydning for slutbrugerne.

Mere værdi for jeres betalte penge

Måske kender I den vante udfordring: der er igen kommet en ny version af Microsoft-systemet, men jeres eksisterende løsning fungerer upåklageligt, og medarbejderne er hjemmevante i systemet. Så I fortsætter med den løsning, I kender og kan bruge.

På et tidspunkt bliver hullet mellem jeres eksisterende løsning og de nyeste versioner så stort, at virksomheden er ”tvunget” til at investere dyre summer i både udvikling, implementering og oplæring i den nyeste Microsoft-version… indtil der så kommer en ny version igen og hjulet kan starte forfra.

For et ERP-konsulenthus som Notora, kender vi til den udfordring, og vi forstår godt belægget for at bruge og beholde de systemer, der virker. Derfor ser vi også mange fordele ved det nye extensionsbaserede kodningsparadigme, hvor justeringer og nye versioneringer gøres lettere og mere agile at implementere og opdatere hos kunderne.

Notoras Morten Seifert forklarer, at ”Microsoft med den nye extensionsteknologi fjerner barrieren for opgraderinger” ved, at opgraderingen sker adskilt fra tilpasninger og evt. 3. partsløsninger. De mere specialiserede funktioner lægges ovenpå ERP-løsningen som add-ons, 3. partsløsninger eller apps, hvor de nemmere kan tilkøbes og slettes igen.

Samtidig gør extensionsteknologien, at slutbrugerne i princippet får mere for deres betalte penge.

”Som kunde betaler man 16% af en licensværdi i opdateringsgebyr, men hvis man ikke opgraderer sin version, mindskes værdien af den softwareinvestering, man har foretaget. Når ERP-leverandørerne – både nu og fremover – arbejder i et extension framework, vil der for kunden være en gevinst ved, at de ikke betaler en licensprocent for en ydelse, de reelt set ikke gør brug af.”

Nogle vil kunne klare sig med minimal support

Nogle af Notoras kunder er allerede fuldt kørende på extensionsteknologien, mens andre arbejder med en hybridløsning, hvor add-ons og applikationer er tilføjet deres Microsoft-version i mere eller mindre grad.

De virksomheder der i dag er fuldt ud kørende med extensions-versionen vil opleve, at det er muligt for dem i højere grad selv at finde ud af deres behov.

”Er man på SaaS-løsningen, er der en markedsplads, hvor udbyderne lægger deres Extensionsapps op, f.eks. AppSource. Her kan virksomheden selv søge sig frem til specifikke apps og prøve dem i en prøveperiode. Virker det ikke efter hensigten, kan de som ved enhver anden app slettes og afinstalleres igen. Derved undgår kunden omkostningerne ved at få et konsulenthus til at installere et produkt for måske at skulle afinstallere det igen via programmering.”

Færre manuelle overflytninger – mere udvikling

Fra en koders perspektiv er der også gevinster ved, at kodningen bliver mere og mere extension-baseret. For selvom der stadig er unikke løsninger og kodningsprocesser, hvor man ”koder inde i maven” på systemerne, vil den generelle automatisering af opdateringer på sigt betyde, at der er færre forskellige versioner og gamle løsninger at supportere. Når flere ERP-kunder kører på en mere ensartet extension-løsning, bliver det lettere og hurtigere at yde korrekt service.

”Det kommer til at betyde, at der bliver færre manuelle dataoverflytninger for at holde kunden opdateret fra én version til en anden. Altså mandetimer, som vi i stedet kan bruge på at lave unikke løsninger og værdiskabende udviklinger i.”