Med en fordoblet bruttofortjeneste, anser ledelsen årets resultat for at være tilfredsstillende

Efter gennemførsel af strategiens første fase med etablering af virksomheden, har ledelsen taget hul på anden fase: vækst. ”Dette har resulteret i en samlet medarbejderstab på 23 mand, en større kundemasse og flere samarbejdspartnere end tidligere” udtaler administrerende direktør Thomas Blak og fortsætter: ”den ekstra omsætning og indtjening i perioden har været brugt til at finansiere denne vækst.”Ledelsen er tilfredse med regnskabsåret både i henhold til gennemførsel af strategien og årets samlede resultat.

Notora er et konsulenthus med en klar vision – førende leverandør af ERP til små- og mellemstore virksomheder.

Med kontorer i både Aalborg, Aarhus og Vipperød er Notora landsdækkende. På tre år er medarbejderstaben vokset eksplosivt, og er dermed gået fra 3 til 23 fordelt på tværs af kontorerne. Ledelsen har som følge heraf store forventninger til vækst i omsætning og indtjening for næste regnskabsår.

Kunderne, kundeservice og kundeværdi er det helt centrale fundament for virksomheden Notora, hvilket afspejler sig i missionen: ”Et EKSPERTTEAM som leverer værdiskabende LØSNINGER og legendarisk SERVICE”.

Notoras regnskab kan findes her:

Notora ApS 2016