LBN Medical: Enkelhed, ensretning og effektivitet på tværs af afdelinger og vareflow

Dobbeltarbejde, for mange manuelle indtastninger og adskilte IT-systemer er nogle af grundene til, at LBN Medical ønsker at løfte virksomheden og skabe flere effektive arbejdsgange. Derfor fokuserer virksomheden, der har hovedkontor i Aalborg, på at skabe gennemsigtighed i deres vareflow. Foruden gennemsigtighed og strømlining af vareflowet, ønsker virksomheden også at sænke kostprisen, øge antallet af ordreekspeditioner og kundebetjeninger.

Derfor samarbejder de nu med Notora om at automatisere og effektivisere deres interne processer. Med et strømlinet vareflow og effektiv udnyttelse af datalagring via Microsoft Dynamics 365 Business Central kan medarbejdernes ressourcer løbende bruges endnu mere værdiskabende. Til glæde og gavn for konkurrencedygtighed og arbejdsliv. Chief Operation Officer i LBN Medical, Erik Madsen, forklarer:

”Vores udfordring er, at vi har flere adskilte systemer i det nuværende system. Det betyder flere manuelle processer, og vi kan risikere at skulle indtaste samme dokumentation flere steder. Vi arbejder hen imod at effektivisere og få bedre overblik over vores vareflow og arbejdsgange.” 

Førende indenfor renoveret hospitalsudstyr

Nordjyske LBN Medical er en førende international leverandør af renoveret hospitalsudstyr. Virksomheden opkøber, renoverer og forhandler hospitalsudstyr – heriblandt MR-scannere, MRI-scannere, ultralydsscannere og røntgenapparater – over hele verden. Virksomheden, der i 2003 startede med at have to medarbejdere, har i dag mere end 40 ansatte og et kontor i USA. Foruden de fastansatte medarbejdere arbejder LBN Medical sammen med specialiserede freelanceteknikere i hele verden i forbindelse med både de-installering og opsætning af hospitalsudstyret på klinikkerne. Med en sådan vækst kommer også naturligt flere komplekse arbejdsprocesser. Derfor er ønsket om at styrke IT-løsningen også et relevant fokusområde. 

”Vi har nu en størrelse, der kræver, at vi har en dedikeret IT-ressource. Arbejdsprocesserne virkede fint, da vi var en lille virksomhed, men efterhånden som vi er vokset, er vores systemer ikke længere beregnet til at løfte de opgaver, vi sidder med i dag.” fortæller Erik Madsen.

Datalagring, visualisering og superbrugere

Lige nu samarbejder Notoras team og LBN Medical om at skabe de mest hensigtsmæssige Business Central løsninger, der skal skabe effektivitet, ensretning og enkelthed på tværs af afdelinger og vareflow i virksomheden. Forud for et sådant samarbejde har det været en primæropgave for Notoras team at afdække og udfordre kundens eksisterende arbejdsprocesser.

For med nye øjne og en anden tilgang kommer der ofte nye perspektiver. Det var også tilfældet med LBN Medical. Erik Madsen forklarer, at de har en ”liste med processer, der kan justeres, og at Notora har udfordret dem på flere parametre igennem vareflowet.”   

Den forestående Business Central-løsning er tilført en række 3. partsprodukter fra Continia samt en række add-ons fra Notora – Power BI og Notora Basic. Herved bliver de tidligere adskilte systemer samlet i én integreret løsning. Her er visualisering af det samlede vareflow med til at skabe gennemsigtighed og overblik, mens et andet fokusområde er at datalagre medarbejdernes viden, sådan at knowhow og ekspertise indsamles og gøres tilgængelig for andre i virksomheden.

Apropos ekspertise: Lige nu er LBN Medical ved at uddanne superbrugere af systemerne på tværs af partsområderne – indkøb, salg og lager – der skal teste systemerne på kryds og tværs for at se, hvad der virker for dem. Formålet er at give medarbejderne indflydelse og forståelse af værdien af det system, de skal bruge fremover.

Blandt andet derfor har LBN Medical også valgt Microsoft Dynamics 365 Business Central, da systemet ikke er for stort og uoverskueligt.

”Vi har prioriteret et system, der kan tilpasses med de præcise justeringer, fremfor et alt for stort system.” forklarer Erik Madsen.

Personer, pris og mavefornemmelse

Da LBN Medical skulle finde en ny IT-løsning, havde de en proces med flere udbydere. Valget af ERP-leverandør er ifølge Erik Madsen ”en tillidssag”. For foruden et økonomisk aspekt og en konkurrencedygtig pris, drejer det sig også om relationer, samarbejde og gensidig forståelse mellem parterne på hver sin side af bordet.

Om det endelige valg af Notora forklarer han, at ”personer, pris og mavefornemmelse” var afgørende parametre. Han uddyber:

”Vi havde tillid til, at det tilbud som Notora kom med, havde et reelt grundlag. Derudover havde de en forståelse af vores problematikker, som var afgørende for vores valg

Ønsker I også at få enkle og effektiviserede arbejdsgange?

Oplever I også, at jeres virksomhed kunne løfte jeres arbejdsprocesser på tværs, og at medarbejderne kunne bruge deres tid mere hensigtsmæssigt? I Notora arbejder vi for at levere ERP-løsninger, der effektiviserer og optimerer virksomhedens værdikæde.

Ligesom med LBN Medical kommer vi gerne ud og tager en snak omkring, hvilke processer I med rette kan fokusere på og justere i forbindelse med en ny ERP-løsning.

Ønsker I at mødes til en snak om hvilke digitale løsninger, der kan løfte jeres arbejdsgange?

Kontakt os
Kontakt os