FF Skagen: Et langvarigt samarbejde om hele tiden at være strategisk på forkant

Der er tale om en relation bygget på strategi, tillid og en fælles forståelse af branchens udfordringer, når administrerende direktør i Notora, Thomas Blak, og FF Skagen har samarbejdet i godt 20 år. For den kontinuerlige vækst og udvikling stiller også løbende krav til IT-løsninger og om at være på forkant med udviklingen i en virksomhed, der skyder op og i flere retninger.

For en virksomhed med en omfattende produktion, handel og eksport, som FF Skagen, skal IT-systemerne køre 24/7 og kunne supporteres alle årets dage. Foruden de nuværende ERP-løsninger skal virksomheden hele tiden se frem mod kommende IT-implementeringer og være strategisk på forkant. Derfor arbejder Notora tæt sammen med FF Skagen i en strategisk, langsigtet udviklingsproces. IT Chef i FF Skagen, Jan Gram, fortæller:

”IT-samarbejdet er essentielt for vores virksomhed – industrier bliver generelt mere og mere afhængig af IT og derved også af vores IT-leverandør. Så vi skal vide, at vores systemer kan køre hele tiden, og at vi udskifter systemerne i rette tid. Også selvom vi ikke har valgt at samarbejde med et stort ERP-hus.”

En stor fisk i havet

FF Skagen er én af verdens største producenter af fiskeolie og fiskemel. Produkterne, som eksporteres til flere end 60 lande, anvendes til blandt andet dyrefoder i landbrug, havbrug og petfood.

Gennem et halvt århundrede har FF Skagen udviklet koncernen gennem opkøb og fusioneringer. Koncernen tæller derved en række specialiserede datterselskaber, herunder et transportselskab og Scandic Pelagic, der er førende inden for sildeprodukter til konsum.

Derved opererer koncernen FF Skagen indenfor forskellige branchefelter, hvilke også medfører naturlige kompleksiteter.

”En af vores branches primære udfordringer er levering af råvarer. Vores leveranceplanlægning kan blive påvirket af EU over én nat, så vi skal f.eks. hurtigt kunne navigere mellem forskellige internationale handelsruter.” forklarer Jan Gram.

At være en del af en global import- og eksportsektor i en branche fuld af regulativer stiller derfor krav til overblik, datalagring, projektstyringsværktøjer og mange andre digitale fokuspunkter.

God kemi og gensidig forståelse

Foruden god kemi skyldes det langvarige samarbejde, at det tilknyttede Notora team forstår de merkantile problemstillinger og kan omsætte dem til IT-systemer. At Notora så at sige kender ”begge sider af bordet”, som Jan Gram beskriver det. Han fortsætter:

”Vores tilknyttede medarbejdere i Notora forstår, hvad vi siger og forstår den virkelighed, vi opererer i. Også fra vores medarbejderes perspektiv, som jo er slutbrugere af ERP-løsningerne. Dén forståelse kan der så komme noget konkret IT-ud af.

Om samarbejdet med FF Skagen siger Thomas Blak:

”Vores samarbejde med FF Skagen har altid været båret af en åben og ærlig dialog, og både nuværende og tidligere kollegaer har altid været glade for at arbejde sammen med FF Skagen. Koncernen bruger NAV, en ERP-løsning, som vi i Notora har arbejdet med i årtier, ligesom at vi altid har haft medarbejdere ansat, der har haft fødevarer – særligt fisk – som kerneområde.”

Og selvom at intet langvarigt samarbejde konstant er lyserødt og uden udfordringer, så peger Jan Gram netop også på Notoras evne til at udfordre.

”Vi kan godt blive udfordret på nogle af vores eksisterende processer igennem samarbejdet med Notora. Det er ikke altid, at vi vælger at gå med den udfordring, de stiller os, men det er en væsentlig del af samarbejdet, at de har kompetencerne til at udfordre og udvikle os.”