Vil I gerne digitalisere og optimere jeres forretning men har ikke ressourcerne
til et stort ERP-projekt?

Få en ERP-basisløsning med præcis de værktøjer I har brug for som fødevarevirksomhed

Notora FastFood er en ERP-basisløsning, der med kun få dages installation og opsætning understøtter jeres unikke behov som fødevarevirksomhed via en prækonfigureret, standardiseret løsning. I får systemet installeret med præcis de app-moduler, I har brug for til at løse jeres unikke behov og betaler kun for de brugere og moduler, I vælger at koble på jeres løsning.

Med Notora FastFood er I hurtigt i drift uden at bruge for mange ressourcer på implementering af systemet. I leverer kunder, varer og leverandører – vi leverer basisløsningen med faste skabeloner og dokumenter samt understøttende SOP’er (Standard Operation Procedures) på de fleste af jeres kritiske processer.

Notora FastFood
er baseret på best practice-arbejdsprocesser i fødevareindustrien og indeholder målrettede app-moduler til at håndtere udfordringer som sporbarhed, labelprint, kvalitetssikring, fødevaresikkerhed, EU-lovkrav, dokumentation, afgiftshåndtering, SCM m.m.

Fremtidssikret fra dag 1 – udbyg i alle retninger

Den prækonfigurerede FastFood-løsning bygger på Dynamics 365 Business Central og hele den tilhørende Power Platform i kombination med relevante moduler fra Foodware 365 og de 3. parts produkter, der skaber værdi for netop jeres virksomhed. På grund af den smarte cloud-baserede funktionalitet er I fremtidssikret fra dag 1, fordi I undgår manuelle opgraderinger og konverteringer. Notora FastFood giver jer derudover en unik mulighed for at skalere og udbygge løsningen, hvor I nemt kan tilkoble nye moduler, hvis I får behovet på et senere tidspunkt.

Notora FastFood 365 fødevarehandel tidsplan og proces infografik

Moduler I kan tilkoble Notora FAstFood 365 logo

Avancerede Attributter

Avancerede Attributter

Med dette modul kan I opsætte brugerdefinerede egenskaber for bestemte items som kunder, sælgere og lot-numre m.m.:

Funktionen er anvendelig ved informationsstyring, filtrering og afrapportering.

få brochure
Revisionspor

Revisionspor

Med dette modul kan I opsætte revisionspor på vareattributter:

Få overblik over alle ændringer i en kronologisk orden.

få brochure
Overvågning af opgavekø

Overvågning af opgavekø

Med dette modul kan I overvåge forskellige services som f.eks. opgavekø-poster:

Hvis en bestemt opgave pludselig stopper, vil modulet automatisk forsøge at starte opgaven igen. Hvis dette ikke lykkedes, sendes en mail om, at der er opstået en fejl.

få brochure
Kundevarekatalog

Kundevarekatalog

Dette modul indeholder et kundevarekatalog:

I kan oprette varer som ”Private label” og desuden styre, hvilke varer en kunde må købe.

få brochure
Udløbsdatostyring

Udløbsdatostyring

Med dette modul kan I beregne og håndtere udløbsdatoer på et lot:

Når en købsordre skal ekspederes, kan I fx kontrollere, om FEFO-beholdningskravet er opfyldt samt sikre overensstemmelse med minimumskøb og hyldelevetid.

få brochure
Food Connect

Food Connect

Med dette modul får I en mindre EDI-løsning, som indeholder følgende ordretyper:

ORDERS, APERAK, DESADV og INVOIC i såvel EDIFACT og XML. Dermed bliver samhandel med jeres kunder elektronisk, hvilket ofte er et krav fra kunderne.

få brochure
Interface Management

Interface Management

Dette modul sikrer, at alle installerede moduler og funktionaliteter i jeres specifikke løsning fungerer sammen:

Dette gælder både Foodware 365 apps og 3. parts produkter.  

få brochure
Inspektionsstatus

Inspektionsstatus

Med dette modul kan I spærre et lot for hele eller dele af vareflowet:

I kan eksempelvis også definere en standard inspektionsstatus ved modtagelse af en vare.

få brochure
Labels

Labels

I dette modul kan I håndtere labels:

I kan definere hvilke informationer, der skal med på labelen, og I kan hente data direkte fra alle dele af Business Central. Data sendes via et API til et eksternt labelprogram, hvorfra I printer jeres labels.

få brochure
lot-styring

lot-styring

I dette modul kan I på varekortet konfigurere, hvilken form for lot-styring varen skal følge:

Der er oprettet de nødvendige varesporingskoder, som blot skal tilknyttes varen. lot’en styres med eller uden udløb.

få brochure
Afvigelser

Afvigelser

Dette modul gør muligt for jer at modtage, dokumentere, kategorisere, følge op og behandle kundens afvigelser:

Dette er ikke kun muligt i Business Central, men fungerer også fuldt integreret med Microsoft Office 365 Outlook, Planner og Teams.

få brochure
Over- og underlevering

Over- og underlevering

Håndtér ordrer, der indeholder mere eller mindre end den originalt påførte mængde:

Undgå altid at skulle rette ordren manuelt, når I modtager en ordre, der indeholder mere eller mindre end den originalt påførte mængde.

få brochure
Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Udfør kvalitetsstyring af jeres produktion og få overblik over samtlige resultater og afvigelser:

Efter prøvetagning får I et direkte indblik i alle afvigelser, I med det samme kan tage action på.

få brochure
Scanning

Scanning

Få en mobil scannerløsning til lageret, som integreres direkte med ERP-systemets standardfunktioner:

Modulet tillader jeres lagermedarbejdere at arbejde såvel online som offline med løsningen.

få brochure
SSCC

SSCC

Opret og håndtér SSCC-numre:

I kan individuelt identificere og spore en logistisk enhed (kasser, paller mv.), der indgår i en overordnet forsendelse.

få brochure
Sublot-styring

Sublot-styring

Lav underopdelinger af et lot og opdel en ønsket mængde fra det oprindelige parti/lot:

Subloten kan håndteres og angives med et nyt og unikt lot nr., der er adskilt fra det oprindelige lot.

få brochure
Transport

Transport

Kontrollér og håndtér inbound og outbound transport:

I kan planlægge transporter og udarbejde transportordrer, der kan afsendes til logistik.

få brochure
Udvidet leverandør-varekatalog

Udvidet leverandør-varekatalog

Med dette modul kan I registrere og håndtere indkøbsordrer:

Indtast en indkøbsordre på en hurtig, struktureret og kontrolleret måde.

få brochure