Vil I gerne digitalisere og optimere jeres forretning men har ikke ressourcerne
til et stort ERP-projekt?

Få en ERP-basisløsning med præcis de værktøjer I har brug for som fødevarevirksomhed

Notora FastFood er en ERP-basisløsning, der med kun få dages installation og opsætning understøtter jeres unikke behov som fødevarevirksomhed via en prækonfigureret, standardiseret løsning. I får systemet installeret med præcis de app-moduler, I har brug for til at løse jeres unikke behov og betaler kun for de brugere og moduler, I vælger at koble på jeres løsning.

Med Notora FastFood er I hurtigt i drift uden at bruge for mange ressourcer på implementering af systemet. I leverer kunder, varer og leverandører – vi leverer basisløsningen med faste skabeloner og dokumenter samt understøttende SOP’er (Standard Operation Procedures) på de fleste af jeres kritiske processer.

Notora FastFood
er baseret på best practice-arbejdsprocesser i fødevareindustrien og indeholder målrettede app-moduler til at håndtere udfordringer som sporbarhed, labelprint, kvalitetssikring, fødevaresikkerhed, EU-lovkrav, dokumentation, afgiftshåndtering, SCM m.m.

Fremtidssikret fra dag 1 – udbyg i alle retninger

Den prækonfigurerede FastFood-løsning bygger på Dynamics 365 Business Central og hele den tilhørende Power Platform i kombination med relevante moduler fra Foodware 365 og de 3. parts produkter, der skaber værdi for netop jeres virksomhed. På grund af den smarte cloud-baserede funktionalitet er I fremtidssikret fra dag 1, fordi I undgår manuelle opgraderinger og konverteringer. Notora FastFood giver jer derudover en unik mulighed for at skalere og udbygge løsningen, hvor I nemt kan tilkoble nye moduler, hvis I får behovet på et senere tidspunkt.

Notora FastFood 365 fødevareproduktion tidsplan og proces infografik

Moduler I kan tilkoble Notora FAstFood 365 logo

Avancerede Attributter

Avancerede Attributter

Med dette modul kan I opsætte brugerdefinerede egenskaber for bestemte items som kunder, sælgere og lot-numre m.m.:

Funktionen er anvendelig ved informationsstyring, filtrering og afrapportering.

Revisionspor

Revisionspor

Med dette modul kan I opsætte revisionspor på vareattributter:

Få overblik over alle ændringer i en kronologisk orden.

Overvågning af opgavekø

Overvågning af opgavekø

Med dette modul kan I overvåge forskellige services som f.eks. opgavekø-poster:

Hvis en bestemt opgave pludselig stopper, vil modulet automatisk forsøge at starte opgaven igen. Hvis dette ikke lykkedes, sendes en mail om, at der er opstået en fejl.

Kundevarekatalog

Kundevarekatalog

Dette modul indeholder et kundevarekatalog:

I kan oprette varer som ”Private label” og desuden styre, hvilke varer en kunde må købe.

Udløbsdatostyring

Udløbsdatostyring

Med dette modul kan I beregne og håndtere udløbsdatoer på et lot:

Når en købsordre skal ekspederes, kan I fx kontrollere, om FEFO-beholdningskravet er opfyldt samt sikre overensstemmelse med minimumskøb og hyldelevetid.

Food Connect

Food Connect

Med dette modul får I en mindre EDI-løsning, som indeholder følgende ordretyper:

ORDERS, APERAK, DESADV og INVOIC i såvel EDIFACT og XML. Dermed bliver samhandel med jeres kunder elektronisk, hvilket ofte er et krav fra kunderne.

Interface Management

Interface Management

Dette modul sikrer, at alle installerede moduler og funktionaliteter i jeres specifikke løsning fungerer sammen:

Dette gælder både Foodware 365 apps og 3. parts produkter.  

Inspektionsstatus

Inspektionsstatus

Med dette modul kan I spærre et lot for hele eller dele af vareflowet:

I kan eksempelvis også definere en standard inspektionsstatus ved modtagelse af en vare.

Labels

Labels

I dette modul kan I håndtere labels:

I kan definere hvilke informationer, der skal med på labelen, og I kan hente data direkte fra alle dele af Business Central. Data sendes via et API til et eksternt labelprogram, hvorfra I printer jeres labels.

lot-styring

lot-styring

I dette modul kan I på varekortet konfigurere, hvilken form for lot-styring varen skal følge:

Der er oprettet de nødvendige varesporingskoder, som blot skal tilknyttes varen. lot’en styres med eller uden udløb.

Afvigelser

Afvigelser

Dette modul gør muligt for jer at modtage, dokumentere, kategorisere, følge op og behandle kundens afvigelser:

Dette er ikke kun muligt i Business Central, men fungerer også fuldt integreret med Microsoft Office 365 Outlook, Planner og Teams.

Over- og underlevering

Over- og underlevering

Håndtér ordrer, der indeholder mere eller mindre end den originalt påførte mængde:

Undgå altid at skulle rette ordren manuelt, når I modtager en ordre, der indeholder mere eller mindre end den originalt påførte mængde.

Pakning

Pakning

Med dette modul kan styre og kontrollere pakning:

Modulet giver jer desuden en nem og konsistent mulighed for at registrere og håndtere returnerbare emballageartikler.

Batch-produktion

Batch-produktion

Dette modul understøtter batch-produktion:

I fødevareproduktion er det almindeligt først at fremstille en batch, som umiddelbart derefter pakkes til færdigvarer.

Produktionsforberedelse og planlægning

Produktionsforberedelse og planlægning

Med dette modul kan I forberede og planlægge produktionsordrer på en nem og overskuelig måde:

I vil kunne få overblik over, hvilke arbejdscentre der er overbooket. Hvis en ordre f.eks. flyttes, kan I hurtigt se konsekvensen af denne flytning. Vareattributter kan ligeledes indgå i planlægningen.

Produktion til ordre

Produktion til ordre

Dette modul gør jeres produktionsplanlægning nemmere for ordreproducerede varer, hvis der f.eks. sker ændringer i jeres produktion eller på selve salgsordren:

Udvidelsen hjælper jer med at justere produktionsordrer, så de afspejler salgsordren. Modulet indeholder mange nyttige, overblikskabende funktioner, så de rigtige varer og mængder kan produceres i tide.

Produktionsscenarier

Produktionsscenarier

I modulet kan I opsætte flere produktionsscenarier for den samme output-vare, hvor der pr. scenarie kan tildeles en bestemt stykliste og rute:

Varer kan fremstilles på flere måder, og den samme vare kan f.ek.s fremstilles på flere produktionslinjer eller forskellige steder på selve linjen.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring

Udfør kvalitetsstyring af jeres produktion og få overblik over samtlige resultater og afvigelser:

Efter prøvetagning får I et direkte indblik i alle afvigelser, I med det samme kan tage action på.

Scanning

Scanning

Få en mobil scannerløsning til lageret, som integreres direkte med ERP-systemets standardfunktioner:

Modulet tillader jeres lagermedarbejdere at arbejde såvel online som offline med løsningen.

Shop Floor-kontrol

Shop Floor-kontrol

Gør det nemt for jeres operatør på Shop Floor at registrere input og output fra en specifik produktionsordre:

Dette kan gøres i stedet for at registrere direkte på produktionsordren.

SSCC

SSCC

Opret og håndtér SSCC-numre:

I kan individuelt identificere og spore en logistisk enhed (kasser, paller mv.), der indgår i en overordnet forsendelse.

Sublot-styring

Sublot-styring

Lav underopdelinger af et lot og opdel en ønsket mængde fra det oprindelige parti/lot:

Subloten kan håndteres og angives med et nyt og unikt lot nr., der er adskilt fra det oprindelige lot.

Transport

Transport

Kontrollér og håndtér inbound og outbound transport:

I kan planlægge transporter og udarbejde transportordrer, der kan afsendes til logistik.

Udvidet leverandør-varekatalog

Udvidet leverandør-varekatalog

Med dette modul kan I registrere og håndtere indkøbsordrer:

Indtast en indkøbsordre på en hurtig, struktureret og kontrolleret måde.