Notora | FastFood 365 Fødevareproduktion

Vores løsning til fødevareproduktion består af 4 ugers effektiv implementering af Microsoft Dynamics 365 Business Central med Foodware 365-apps, der målrettet kan håndtere jeres nøgleudfordringer som fødevarevirksomhed.

Tidsplan & proces

Notora | FastFood 365 Fødevareproduktion tidsplan

Som det fremgår af illustrationen, vil I hurtigt være i drift uden at skulle bruge for mange interne ressourcer på implementering og installation. I leverer kunder, varer og leverandører – vi leverer standardløsningen med faste skabeloner og dokumenter samt understøttende SOP’er (Standard Operation Procedures) på de fleste af jeres kritiske processer.

Vi kan overholde tidsplanen på 4 uger, hvis I lever op til følgende forudsætninger:

Moduler I kan tilkoble Notora FAstFood 365 logo

Oversigten indeholder alle de Foodware 365-apps, I får med i jeres Notora | FastFood-løsning:

Avancerede Attributter

Avancerede Attributter

Med dette modul kan I opsætte brugerdefinerede egenskaber for bestemte items som kunder, sælgere og lot-numre m.m.:

Funktionen er anvendelig ved informationsstyring, filtrering og afrapportering.

Få brochure
Revisionsspor

Revisionsspor

Med dette modul kan I opsætte revisionsspor på vareattributter:

Få overblik over alle ændringer i en kronologisk orden.

Få brochure
Overvågning af opgavekø

Overvågning af opgavekø

Med dette modul kan I overvåge forskellige services som f.eks. opgavekø-poster:

Hvis en bestemt opgave pludselig stopper, vil modulet automatisk forsøge at starte opgaven igen. Hvis dette ikke lykkedes, sendes en mail om, at der er opstået en fejl.

Få brochure
Kundevarekatalog

Kundevarekatalog

Dette modul indeholder et kundevarekatalog:

I kan oprette varer som ”Private label” og desuden styre, hvilke varer en kunde må købe.

Få brochure
Udløbsdatostyring

Udløbsdatostyring

Med dette modul kan I beregne og håndtere udløbsdatoer på et lot:

Når en købsordre skal ekspederes, kan I fx kontrollere, om FEFO-beholdningskravet er opfyldt samt sikre overensstemmelse med minimumskøb og hyldelevetid.

Få brochure
Inspektionsstatus

Inspektionsstatus

Med dette modul kan I spærre et lot for hele eller dele af vareflowet:

I kan eksempelvis også definere en standard inspektionsstatus ved modtagelse af en vare.

Få brochure
Interface Management

Interface Management

Dette modul sikrer, at alle installerede moduler og funktionaliteter i jeres specifikke løsning fungerer sammen:

Dette gælder både Foodware 365 apps og 3. parts produkter.  

Få brochure
lot-styring

lot-styring

I dette modul kan I på varekortet konfigurere, hvilken form for lot-styring varen skal følge:

Der er oprettet de nødvendige varesporingskoder, som blot skal tilknyttes varen. lot’en styres med eller uden udløb.

Få brochure
Afvigelser

Afvigelser

Dette modul gør muligt for jer at modtage, dokumentere, kategorisere, følge op og behandle kundens afvigelser:

Dette er ikke kun muligt i Business Central, men fungerer også fuldt integreret med Microsoft Office 365 Outlook, Planner og Teams.

Få brochure
Over- og underlevering

Over- og underlevering

Håndtér ordrer, der indeholder mere eller mindre end den originalt påførte mængde:

Undgå altid at skulle rette ordren manuelt, når I modtager en ordre, der indeholder mere eller mindre end den originalt påførte mængde.

Få brochure
Pakning

Pakning

Med dette modul kan styre og kontrollere pakning:

Modulet giver jer desuden en nem og konsistent mulighed for at registrere og håndtere returnerbare emballageartikler.

Få brochure
SSCC

SSCC

Opret og håndtér SSCC-numre:

I kan individuelt identificere og spore en logistisk enhed (kasser, paller mv.), der indgår i en overordnet forsendelse.

Få brochure
Sublot-styring

Sublot-styring

Lav underopdelinger af et lot og opdel en ønsket mængde fra det oprindelige parti/lot:

Subloten kan håndteres og angives med et nyt og unikt lot nr., der er adskilt fra det oprindelige lot.

Få brochure
Transport

Transport

Kontrollér og håndtér inbound og outbound transport:

I kan planlægge transporter og udarbejde transportordrer, der kan afsendes til logistik.

Få brochure
Udvidet leverandør-varekatalog

Udvidet leverandør-varekatalog

Med dette modul kan I registrere og håndtere indkøbsordrer:

Indtast en indkøbsordre på en hurtig, struktureret og kontrolleret måde.

Få brochure

Har I også brug for…?

Efter implementeringen af Notora | FastFood har I mulighed for nemt at tilpasse og udbygge jeres løsning med relevante tillægsprodukter, hvis I har eller får behovet.
Læs mere om, hvordan de forskellige produkter kan hjælpe jer i praksis:

Udvid din Notora | FastFood-løsning med visuelle dashboards og træf datadrevne beslutninger.

Power BI-løsningen gør det muligt at få indsigt i jeres data gennem stærke rapporter og dashboards, som let får budskabet frem. Power BI er også et ‘cloud-baseret’ værktøj og er tilmed en del af Microsofts produktsuite. Det betyder, at Microsoft Power BI-løsningen nemt kan integreres med resten af de Microsoft værktøjer, som I anvender. Det betyder også, at programmets visuelle interface og opbygning trækker tråde fra de mere kendte løsninger som f.eks. Excel og Dynamics-porteføljen. Det vil derfor være nemt for jer at komme i gang med at bruge BI-løsningen.

Integrér din Notora | FastFood-løsning med din Consignor-løsning og forbind dit lager med dine kunder.

Udvid din Notora | FastFood-løsning med et bonusmodul, der via opsætning automatisk kan beregne, hensætte og afregne bonusser og provision til kunder og medarbejdere. F.eks. Kundebonus og agentprovision mv.

Udvid din Notora | FastFood-løsning med et afgiftsmodul, der via opsætning automatisk kan beregne, hensætte og afregne afgifter, tillæg og skatter.

Lad din Notora | FastFood-løsning konfigurere og automatisk oprette varer i henhold til best practice og foruddefinerede skabeloner.

Udvid din Notora | FastFood-løsning med et hav af ekstra funktionalitet så som omdøbningsværktøjer, masterskabeloner og integration til Europa-Kommissionens momskontrol VIES.

Integrér dit bankprogram med din Notora | FastFood-løsning (betaling af leverandører og modtagelse af betalinger fra kunder).
Læs mere om Payment Management her

Continia

Scan dine leverandørfakturaer og få dem afløftet, oprettet automatisk samt arkiveret i din Notora | FastFood-løsning.
Læs mere om Document Capture her

Continia

Lad din Notora | FastFood-løsning sende dokumenter (f.eks. fakturaer, kreditnotaer og påmindelser ) til dine kunder automatisk ud fra e-mail-skabeloner.
Læs mere om Document Output her

Continia

Scan dine leverandørfakturaer og få dem afløftet, oprettet automatisk samt arkiveret i din Notora | FastFood-løsning.
Læs mere om Document Capture her

Continia

Få styr på alt omkring rejseafregning, bilag, kørsel samt automatisk afsteming af kreditkort direkte i din Notora | FastFood-løsning.
Læs mere om Expense Managment her

Continia

Giv dine medarbejdere mulighed for at godkende fakturaer og bilag uanset, hvor de befinder sig (via web).
Læs mere om Web Approval Portal her

Continia

Udvid din Notora | FastFood-løsning med brugervenlige håndscannere på lageret.

Læs mere om Tasklet Factory Mobile WMS her

Foretag tids- og dataregistrering på produktionsordrer, montageordrer, projekter og serviceordre m.m., både når en medarbejder er på arbejdspladsen eller er på rejse via Dynalogic’s JobManager App.

Læs mere om JobManger her

Lav dine egne udskrifter og ret i jeres eksisterende rapporter med det brugervenlige værktøj ForNAV Report Designer.

Læs mere om ForNAV her

Integrér din Notora | FastFood-løsning med dine kunder via EDI fra B2B Backbone.

Læs mere om B2b Backbone her

Go to Top