Bliv rustet til fremtidens innovation inden for logistikbranchen

Logistikbranchen gennemgår store innovationer disse år. Automatisering, sensorteknologi, Big Data, Realtids GPS-sporing, Mobil-IT, leveringsteknologi og ny bilteknologi er blot nogle af områderne. Brancher der behandler logistik, shipping og transport opererer i en globaliseret verden, og der er i disse år et stort fokus på at udvikle- og effektivisere området.

En nøgleudfordring inden for logistikbranchen er lagerkontrol og lagerstyringsoptimering. Med en stigende konkurrence er reducering af tid i driften et nødvendigt konkurrenceparameter. Derfor kan mobile WMS med håndscannerløsninger, samt en kortlægning over produkters plukkeruter være afgørende. En anden nøgleudfordring er opsamling, anvendelse og datalagring af medarbejdernes viden for at risikosikre virksomheden og skabe mulighed for hurtig oplæring af nye medarbejdere. Det stiller krav til de rette lagerstyrings-løsninger.

Idet markedet er underlagt stadig stigende international konkurrence er effektivisering nødvendig for at være konkurrencedygtig, transparent og opnå stordrift, eller omvendt for at kunne specialisere sig enten i forhold til markedet eller ydelser. Sågar specifikke kunder.

Logistikbranchen leverer derfor forskellige typer af ydelser. Alt fra den rene transport – eksempelvis fuldlæs, stykgods, pakker, distribution – over en kombination til både transport og spedition, til de mere kundeintegrerede ydelser (warehousing, just-in-time logistik eksempelvis). Virksomhederne i logistikbranchen har derfor flere grænseflader og kan udfylde flere af rollerne i værdikæden. Det stiller også flere krav til håndteringen af disse mere komplekse workflows.

Få overskueliggjort- og effektiviseret logistikarbejdet

Notoras ekspertteam har mange års erfaring indenfor logistikløsning i Dynamics NAV. Systemet har et lagerstyringsmodul (WMS), som understøtter virksomhedernes styring af lageret med tilhørende processer.

På tværs af brancher er der ofte et udtalt behov for at kunne tilgå valide lagerinformationer uden fejl, lave batch-sporing og generelt have en optimeret lagerleverance. Formålet med et lagerstyringsmodul er at minimere fejl samt at overskueliggøre- og effektivisere de daglige lagerprocesser.

Business Central har flere forskellige indstillinger til håndtering af lageret. Lige fra simpel lagerstyring med faste placeringer angivet på varekortet til avanceret lagerstyring med understøttelse af alle processer såsom: lagermodtagelse, læg-på-lager, lagerleverance og pluk.

Logistik lager

Hør mere om Logistik & WMS

Se videoen nedenfor, og hør mere om Notora og Logistik & WMS, fra Notoras Direktør, Thomas Blak.

Optimér lagerstyring med 3. partsløsninger

Succesfuld implementering af lagerstyring kræver god sparring fra jeres Business Central/NAV partner, da mere avanceret styring automatisk giver flere registreringer. Derfor tilbyder vi effektive- og agile standardløsninger samt en arbejdsproces, der tager afsæt i jeres behov for 3. partsløsninger og applikationer.

Notora benytter følgende 3. partsløsninger inden for logistik:

Håndscannerløsning som understøtter alle lagerprocesserne, samt lot- (holdbarhed) og serienummerstyring. Løsningen er meget brugervenlig, og hurtig at implementere, da der kun er få tilpasninger i standard Business Central og NAV. Løsningen giver ligeledes mulighed for at fjernstyre scannerne, hvilket gør fejlfinding, support samt softwareopgradering væsentligt nemmere.

Platform der forbinder dit lager med dine kunder og omhandler alle stadier i forsendelse og levering, og tilbyder kunder en integreret, bæredygtig og komplet leveringsløsning.

Komplet fødevareløsning som også understøtter logistikprocesserne til fødevareindustrien. Løsningen indeholder blandt andet pallestyring med SSCC-labels, RF-scanning (Radiofrekvens), containerstyring, vægtopsamling og EDI udveksling med leverandører- og kunder.

Har du specifikke brancheudfordringer?

Kontakt os