Salg kræver digitale indsigter i marked, eksport og kundedata

Som handels- og engrosvirksomhed ved I, at de digitale handelsprocesser kun bliver mere og mere dominerende. Digitalisering og globalisering er dybt forankret i handelssektoren, og det stiller store krav til jeres konkurrenceparametre og evne til at adskille jer på markedet.

Hvis jeres virksomhed importerer eller eksporterer til flere regioner og lande, er I formentlig også udfordret af komplicerede regler og restriktioner. Eksempelvis i forbindelse med: eksportruter, transfer pricing, valutakurser, vægtforhold og meget andet. Lovgivning og regulativer varierer lande imellem, endda regioner imellem enkelte steder.

Her er det nødvendigt at være velforberedt i forhold til told- og eksportdokumentation, ligesom det kræver kendskab til vægtforhold, størrelse og batchnummer. Det betyder omkostninger og dokumentationskrav i forhold til import/eksport. I forbindelse med transfer pricing er det nødvendigt med en tilgængelig database af jeres priskalkulationer og benchmark-processer.

Tendenser mod et mere kompliceret, dynamisk og personaliseret salg stiller desuden større krav til jeres virksomheds analytiske kompetencer. Det er et marked i rivende udvikling, hvor de fleste allerede er to skridt bagefter fra start. Ofte har virksomhederne ikke tilstrækkelig manpower, der kan gennemskue de nye salgsmetoder og forudse, hvad handelsvirksomhedernes næste skridt bør være.

Gå tilbage til branche hovedsiden her.

handel lastbil

Fremtidens salgsstruktur er flerstrenget

Samtidig er fremtidens handelsvirksomheder underlagt en flerstrenget salgsstruktur, hvor jeres fysiske og digitale handel flettes ud og ind af hinanden og ikke kan adskilles. Kunderne vil være medudviklere af produktet. De vil vide om produktet er på lager, før de går ned i butikken, og de vil mærke produktet før de køber det online.

I dag skal handelsvirksomheder kunne integrere den fysiske og digitale detailhandel via både webrooming og showrooming. Det stiller logistiske krav til jeres virksomhed, hvor webshoppen er en højprioritet, selvom I prioriterer det fysiske salg og omvendt. Det stiller krav til jeres CRM og SRM-moduler.

For at lykkes som en ”omni-channel” virksomhed – med en dynamisk integration af online og offline handel – skal jeres varedata kunne gøres relevant for forbrugerne. Og automatiseret og lettilgængeligt for jer. Derfor kræver det dyb, digital indsigt i markedet, eksportruter, produktionsvilkår og kundedata.

Håndtering af handel med Microsoft Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central skaber et effektiviseret og automatiseret flow igennem din virksomheds værdikæde. Lige fra: Marketing og salg, service, indkøb, produktion, logistik og WMS, projektstyring, økonomi samt løn og HR.

Mulighederne for at køre med priskombinationer, kampagner, salgsforecast og budgettering kan skabe overblik i jeres virksomhed. Ordreflow, salgs- og kostpriser er blot nogle områder, som Notora kan hjælpe med at optimere.

Med standardløsningerne i Business Central og NAV kan I styre og segmentere jeres relationer til kunderne. Her kan lagervarer kalkuleres individuelt og specifikke tilbud kan oprettes på baggrund af kundedata og styres som salgspipeline. Ved en optimering af CRM bliver det muligt at skabe øget kundeloyalitet, såvel som værdi, tidligere i salgsprocessen

Når avancerede prisstrukturer, ompakning og videresendelse af varepartier er hverdag, er effektiv administration og logistik essentielt for produktiviteten. Og dermed også måden, hvorpå virksomheden sikrer sin position fremadrettet.

For effektiv engroshandel er et spørgsmål om et strømlinet leveranceapparat. Virksomheder, som arbejder med handel og distribution, kender til vigtigheden af at være opdateret på de nyeste redskaber for at være konkurrencedygtige.

handel fragtcontainere

Har du specifikke brancheudfordringer?

Kontakt os