Hvad gør jeres virksomhed for at overholde lovgivning og kvalitetsstandarder?

Mange fødevarehandlende og -producerende virksomheder oplever, at deres ERP-leverandør har svært ved at følge med.

I takt med, at der stilles flere og flere lovgivningsmæssige krav til bl.a. kvalitetsstandarder, har ERP-leverandørerne svært ved at forholde sig til problematikken. For at overholde lovgivning og kvalitetsstandarder, skal fødevarevirksomheder leve op til både gældende lovgivning for produktion og distribution af fødevarer, tillige med industriens og organisationernes egne kvalitetsstandarder.

En fødevarevirksomhed arbejder med stramme tidsplaner og korte tidsfrister, fordi arbejdet med bl.a. friske råvarer er underlagt strenge lovkrav, som den generelle fødevarelovgivning og f.eks. HACCP. For at kunne arbejde hurtigt, præcist og effektivt, skal alle kvalitetsrelaterede handlinger integreres i et solidt ERP-system. For at kunne overholde de strenge lovkrav, som gælder både for råvarer, halvfabrikata og færdige produkter, er det for de fleste fødevarevirksomheder ikke nok at nøjes med en standard NAV. Et 3. parts produkt som SI Foodware behandler de resterende nøgleudfordringer, som en standard NAV ikke håndterer, herunder væsentligt mere avanceret lagerstyring, produktion, leverancestyring samt kvalitet.

At overholde kvalitetsstandarder og efterleve lovkravene er afgørende for produktet, og er ligeledes en vigtig faktor for at være konkurrencedygtig inden for fødevarebranchen. At undgå tilbagekaldelser og opnå fuld sporbarhed fra jord til bord, er altafgørende for en virksomheds omdømme. Virksomheder har efterhånden brug for et større indblik og en garanti for, at de overholder både lovgivning og kvalitetsstandarder, hvilket SI Foodware i høj grad bidrager til.

SI Foodware indeholder bl.a. kvalitetsfunktionerne:

  • Kvalitetskontrol

Produktions- og handelsvirksomheder i fødevarebranchen skal have fuld kontrol over alle indgående og udgående varer. Kvalitetskontroller er afgørende, ligesom kontrollen med kvantitet.. Du kan administrere denne proces, ved at tildele en inspektionsstatus på både indgående og forarbejdede varer.

  • Afvigelser

Alle afvigelser kan følges op på en gennemgående og struktureret måde. I tilfælde af afvigelser er dette meget afgørende for kundefastholdelse og kundetilfredshed. Hvis en afvigelse er relateret til en leverandør, er finansielle konsekvenser af stor betydning for din organisation. Gennemsigtighed for alle involverede medarbejdere er væsentlig, og derfor er afvigelsesmodulet integreret med CRM, økonomistyring og kvalitet. Dette gør processen mere effektiv og nedsætter risikoen for at begå fejl.

  • Produkt specifikationer

Specifikationer for råvarerne skal kun indtastes én gang, og SI Foodware vil automatisk beregne produktetsspecifikationer for dine færdige produkter. Dette forhindrer fejl, og sparer en masse tid. Afledte mærkninger, herunder allergener og ingredienserklæringer genereres automatisk til brug for din emballage.

  • Returvarer, tilbagekald og sporing

I tilfælde af tilbagekaldelse bliver alle resterende partier af varen automatisk blokeret, og Track & Trace-procedure påbegyndes. SI Foodware giver dig mulighed for at spore både frem og tilbage, så du kan advare kunder og leverandører. På denne måde kan afvigelser forklares og løses hurtigt.

Håndter returordrer, og igangsat effektive rutiner og kontroller for at fremme præcision og højere kundetilfredshed.

·      Opret opgaver til relevante medarbejdere

·      Work flow til at håndtere processen fra tilbagekald til kreditnota

·      Beskyttelse mod dobbelt tilbagekald og kreditering

·      Hurtig søgning til at finde tidligere leverancer og fakturaer

·      Fuld revisionsspor og sporbarhed for hurtig og nem styring af produkt tilbagekaldelser

·      Tilbagekald og suspender salg, forarbejdning og distribution af afvigende varer ned til lotnummer.

Med alle kvalitetsfunktionerne fra SI Foodware sikres virksomheden et større overblik – og den nødvendige kontrol, for at undgå tilbagekaldelser, før de forsager fald i eksempelvis kundeloyaliteten, eller potentielt set går ud over virksomhedens omdømme. Samtidigt automatiseres de interne processer, hvilket i sidste ende optimerer virksomhedens forsyningskæde. Dermed bliver det væsentlig lettere at overholde lovkravene samt efterleve kvalitetsstandarderne.