NOTORA CHARGE AND BONUS MANAGER (CBM)

Notoras afgift og bonusmodul er et yderst fleksibelt værktøj til håndtering af afgifter, bonus samt diverse købs- og salgsomkostninger.
Er du også plaget af afgifter? Vi kan desværre ikke hjælpe dig med at fjerne afgifterne, men vi kan hjælpe dig med at effektivisere al
håndtering af disse. Notora Charge and Bonus Manager hjælper dig med automatisk at få afregnet og registreret afgifter på købs- og salgssiden. Derudover minimerer det også risikoen for håndteringsfejl.

CBM behandler korrekt bogføring af hensættelser, kundebonus, agentprovision, miljøafgifter, emballage- afgifter og emballage omkostninger. Du minimerer den administrative tid omkring håndtering, da du automatisk får bogført alt i NAV. Du kan nemt hensætte og afregne afgifter og provision til eksempelvis kunder og ansatte, hvilket er nemt håndterbart.