Levende produkter har komplekse brancheudfordringer

Den globale population gror, velstanden er voksende og kravene til fødevarer stiger. Disse faktorer leder til en ændring i forbrugerens tendenser og madvaner. Fødekæder er globaliserende, og klimaforskrifter skærpes. Fødevareindustrien er konstant i forandring, og i en verden, hvor handelsstrømmene er globaliserede og forbundet, er der mange komplekse forhold forbundet med håndteringen af levende produkter: transfer pricing, emballering, forskellige afgifter, holdbarhed og produktgennemsigtighed. Derudover kan prisen på lokale råvarer have store prisudsving.

Som en del af et stort og globalt maskineri er der mange muligheder og perspektiver, men også mange uforudsigeligheder, udfordringer og faldgrupper med risiko for at lave dumme, dyre fejl, der kan besvære og forsinke jeres produktionsflow. Fejlindstillinger i produktionsmaskinerne kan koste dyrt, hvis produktfejlen først opdages i kvalitetskontrollen.

En anden nøgleudfordring, som mange produktionsvirksomheder møder, er at få skaffet den nødvendige mængde arbejdskraft for at kunne følge med efterspørgslen. Det stiller krav til oplæringsperioder, informationslagring og automatisering af en række arbejdsprocesser. Virksomheder i fødevareindustrien skal kontinuerligt reducere omkostninger samtidig med, at de skal følge med efterspørgslen, opfylde skrappe krav fra detailhandlere og fødevareregulativer for at fastholde og udbygge markedsandelen.

Foodware 356: Det førende Dynamics add-on til fødevareindustrien

Notora er partner på den internationale fødevareløsning Foodware 365 fra Schouw. Det førende Microsoft Dynamics NAV addon til fødevareindustrien, som er særligt udviklet til fødevarebranchen. Vi har stor erfaring med at implementere Foodware 365, hvilket har resulteret i forhøjet rentabilitet og effektiviseret forretningsprocesserne hos vores kunder.

Med Foodware 365’s fødevarespecifikke applikationer bringes alle aspekter af jeres fødevarevirksomhed sammen i en integreret platform. Det understøtter ikke kun nuværende krav, men er også et strategisk platformsvalg, der positionerer jeres virksomhed til fremtidige innovationer eller markedsjusteringer.

Opnå jeres vækstmål

Vi kender fødevareindustrien og bygger vores løsninger og service på mange års erfaring. Vi hjælper med processerne, de tilhørende produkter og effektiv distribution. Hertil opfyldning af regulatoriske standarder og kvalitetsstandarder med minimale omkostninger og formindsket kompleksitet.

Alle de data, der bliver tilgængelige, takket være fødevaremodulerne i Business Centrals softwareplatform giver jer mulighed for løbende at forbedre forretningsprocesserne. Vi har fremhævet, hvilke funktionelle fordele jeres virksomhed får ved implementering- og integrering af Foodware 365.

Mange produkttyper – mange udfordringer

Mejerisektoren, som er fødevareøkonomiens vigtigste drivkraft, står overfor typiske udfordringer. Disse problemer kræver specifikke softwarefunktioner i produktions- og distributionsprocessen.

Eksempelvis osteproduktion, der udfordres af, at produktet kan udtørre i takt med modningsprocessen. Sporbarhed af det enkelte produkt er generelt meget vigtig i denne branche, for har der eksempelvis været fejl i leveringen fra en landmand, skal det være muligt at spore, hvilke produktioner og til hvilke kunder, varerne indgår.

I sidste ende distribueres produktet til detailhandel, videreproduktion i ind-og udland.

Der er mange andre produkttyper involveret i denne branche: frisk mælk, kondenseret mælk, mælkepulver, kærnemælk, yoghurt og smør. Produkttypernes mangfoldighed medfører særlige udfordringer på dette turbulente marked. Foodware 365 behandler udfordringer, som enhver virksomhed i mejeriindustrien står overfor.

Stort, globalt marked med kort ordrecyklus

Mange slags fisk, skaldyr og krebsdyr fanges til konsum og forbruges stort

set over hele kloden, som en vigtig kilde til protein og andre næringsstoffer. I fiskeindustrien er der en række sektorspecifikke spørgsmål, der spiller en rolle. Regulativ

er, korte ordrercykler og skæreffektivitet er måske de mest almindelige industrielle udfordringer. Hertil kommer behovet for ansvarlig og bæredygtig ageren.

Fiskesektoren som industri er involveret i jagt, opdræt, forarbejdning, bevaring, opbevaring, transport, markedsføring eller salg af fisk og/eller fiskeprodukter. Ofte kombineret.

I sidste ende distribueres produktet til detailhandel, videreproduktion eller foodservice-forretninger og andre fødevarevirksomheder i ind-og udland. Foodware 365 kan som softwareløsning indgå i alle digitale arbejdsprocessor i denne branche.

Globalt forbrugsstof – mange nicheprodukter

Industrien inden for brød og bagværk er en dynamisk sektor, der leverer mad til millioner af forbrugere hver dag. Derfor er korn- og melprodukter også et forbrugsstof i mange lande.

Brød- og bageribranchens fokus er produktion og salg af mel og kornbaserede produkter, men også en lang række nicheprodukter. Disse produkter omfatter, men er ikke begrænset til, brød, kager, bagværk og tærter.

Udfordringerne i branchen er centreret omkring skiftende lovgivninger og regulativer. Ved at have effektive systemer, kan man i dette stærkt konkurrenceprægede marked holde sig i konstant udvikling hvad angår innovative produkter, kvalitet og smag.

Øget krav til transparens og produktion

Kødsektoren står overfor udfordringer omkring yngre generationers voksende krav om større transparens og sporbarhed i kødindustrien, og der stilles højere krav til de produkter, der leveres.

Kødindustrien har arbejdsprocesser i forbindelse med slagtning, forarbejdning, emballering og distribution af kvæg, svin, får og fjerkræ. Her er én af nøgleudfordringerne skæreeffektiviteten på hver enkelt udskæring, hvor den rigtige produktionsindsigt og afstemte reducering kan øge afkastet betydeligt i sidste ende.

Efter produktionen behandles kød som et halvfabrikat eller som et slutprodukt. Nogle gange forekommer kun emballering. I sidste ende distribueres produktet til detailhandel, videreproduktion eller foodservice-forretninger og andre fødevarevirksomheder i ind-og udland.

Funktioner i Business Central kombineret med FOODWARE 365

Har i specifikke udfordringer i jeres?

Kontakt os

Bliv klogere på Foodware 365

Download en gratis brochure og læs mere om, hvilke løsninger og applikationer der kan være en løsning på jeres udfordringer som fødevarevirksomhed.

Få brochure